Дата на провеждане:
02.10.2015


Място на провеждане:
гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО,


Лектори:
инж. Веселин Попов
Андриан Георгиев


Резюме:

Превенцията на професионалните рискове е основа на дейността и управлението на безопасните и здравословни условия на труд. Но за да осъществим тази превенция, преди всичко трябва да познаваме естеството и степента на професионалните рискове и от там пътищата и формите за тяхното елиминиране или минимизиране.

За тази есен подготвихме три курса, обхващати най-важните и най-основни момента в управлението на здравословните и безопасни условия на труд.

В тази част ще бъдат разгледани най-фундаменталните и най-важни въпроси относно задълженията и отговорностите в сферата на ЗБУТ, както и оказването на ПЪРВА ДОЛЕКАРСКА ПОМОЩ – обучението, което може да 2 минути да спаси живот, липсата му да отнеме живот!

Основни акценти:

 • Организация на дейността и фирмената документация по БЗР.
 • Действия на работодателя преди и след проверки от страна на контролните органи
 • Организация и структуриране на дейността на КУТ/ГУТ
 • Инструктажи и обучения по БЗР
 • Оказване на първа долекарска помощ (ПДП)

 

Вижте част 2: Стресът на работното място – епидемията на 21-ви век”

Вижте част 3: “Опасности и важни фактори в дейността по безопасност и здраве при работа.”

 

Обученията са съгласно законовите изисквания. 

Обученията се провеждат от доказани експерти и ПРАКТИЦИ в тази област, които ежедневно се сблъскват с Вашите проблеми и въпроси. 

Обученията са с практическа приложимост.

Ако не знаете дали това обучение е подходящо за Вас не се колебайте да се свържете с нас!

Ценови пакети:

Включва: Икономичен СтандартBest Seller Бизнес
Участие в курс да да да
Кафе-паузи да да да
Wi-Fi интернет да да да
Удостоверение за преминат курс дa да да
Консултации и въпроси към лекторите да да да
Индивидуални учебни материали на ел.и хартиен носител да да
Обяд на тристепенно меню да да
Запазено място на предните редове в залата да
Индивидуална консултация (след обучението) да
Видео обучение – подарък да
 Цена на пакета: 120 лв. 165 лв. 198 лв.

 

ВАЖНО:

 • Цените са крайни за един участник. При групи се свържете с нас.
 • Удостоверения за преминато ежегодно обучение съгласно Наредба РД-07-2/16.12.2009 г.
 • Начин на плащане: по банков път по предварително издадена от нас проформа-фактура.
 • Предварително изпратени казуси могат да бъдат включени в програмата на обучението.

Лектори

Програма

9:00 Регистрация на участниците
9:30 ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА И ФИРМЕНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО БЗР.

 • Изисквания за създаване, водене и съхранение на документацията по ЗБУТ.
 • Създаване на стегната организация, касаеща документооборота
 • Документи, свързани с:
 • организиране на дейността по БЗР;
 • Обучението и инструктажите;
 • КУТ/ГУТ;
 • Трудовите злополуки;
 • Измерване на факторите на работната среда;
 • Личните предпазни средства;
 • Електроподдръжка и ръчни ел.инструменти
11:00 Кафе-пауза
11:30 ДЕЙСТВИЯ НА РАБОТОДАТЕЛЯ ПРЕДИ И СЛЕД ПРОВЕРКИ ОТ СТРАНА НА КОНТРОЛНИТЕ ОРГАНИ

 • Етапи на контролните проверки.
 • Действия на работодателя при извършване на проверка от органите на ГИТ.
 • Срокове, действия и отговори на предписания.
 • Ред и процедури на обжалвания.
 • Списък на проверяваните документи.
 • Осем случая на сигнали, предизвикващи незабавна проверка. Практически насоки;
12:15 ОРГАНИЗАЦИЯ И СТРУКТУРИРАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА КУТ/ГУТ

 • Видове органи по безопасност и здраве при работа;
 • Създаване на КУТ/ГУТ;
 • Състав и структура; Документация, която водят;
 • Обучения и задължения на КУТ/ГУТ;
 • Участие на КУТ/ГУТ в дейности, свързани със здравето на работещите;
 • Нови моменти в нормативната уредба;
 • Практически насоки;
13:00 Обедна почивка
14:00 ИНСТРУКТАЖИ И ОБУЧЕНИЯ ПО БЗР

 • Нормативната уредба, свързана с обучение и инструктажи;
 • Изисквания към работодателя;
 • Форми на обучения;
 • Видове инструктажи;
 • Документация за обучения и опресняване на знанията, удостоверяваща извършените обучения;
 • Примери за оформяне на книгите за инструктаж; Практически насоки;
15:30 Кафе-пауза
16:00 ОКАЗВАНЕ НА ПЪРВА ДОЛЕКАРСКА ПОМОЩ

 • Определяне състоянието на пострадал – витални знаци, измерване на пулса, оценяване на пораженията, оценяване състоянието на съзнанието, освобождаване на телесни повърхности, поставяне в странично, стабилно положение.
 • Рани и наранявания – повърхностни, дълбоки, проникващи, съчетана и комбинирана травма, кръвоизливи, спиране на кървене.
 • Счупвания – закрити, открити, поведение, шиниране, преместване на пострадал.
 • Изгаряния – от контактни повърхности, от гореща вода, определяне и оценка на изгорената повърхност, поведение.
 • Поражения от електричество – разлика в пораженията, в зависимост от честотата и напрежението на електрическия ток, поведение.
 • Затрупване с тежести – оценка на състоянието на пострадалия, поведение.
 • Поведение при здравословни проблеми от общ характер – задух от белодробен и извън белодробен произход(инхалиране на чужди тела), остро настъпила коремна болка, остро настъпили болки в областта на крайниците.
 • Количествени и качествени промени в съзнанието.
 • Други видове наранявания и състояния с техните признаци и ПДП.
17:30 Дискусия и въпроси

Място на провеждане

гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО,

http://www.hotelexposofia.com

Хотел Бест Уестърн Експо Плюс се намира на адрес: гр. София, бул. "Цариградско шосе" № 149. Бизнес хотел, който се намира само на няколко минути от Летище София и недалеч от центъра на града. Хотелът е в непосредствена близост до Интер Експо и Конгресен Център.

 • гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО
 • гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО
 • гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО
 • гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО
 • гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО
 • гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО

Контакти

За повече информация и въпроси, моля свържете се с нас по следните начини:

Други предстоящи обучения