Дата на провеждане:
28.04.2015


Място на провеждане:
гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО,


Лектори:
инж. Веселин Попов
Андриан Георгиев


Резюме:

Превенцията на професионалните рискове е основа на дейността и управлението на безопасните и здравословни условия на труд. Но за да осъществим тази превенция, преди всичко трябва да познаваме естеството и степента на професионалните рискове и от там пътищата и формите за тяхното елиминиране или минимизиране. Точно тук е огромната роля на инструктажите и обучението по безопасност и здраве при работа. Познанието е основата върху, която се гради цялостната дейност по безопасни и здравословни условия на труд и не случайно един от основните принципи на превенцията е нивото и качеството на обучението на работещите.

Работната среда и по-точно факторите, които я характеризират твърде често са основен елемент определящ професионалните рискове. От там и важността за тяхното познаване, хигиенните изисквания, периодиката за контрол, пътищата за превенция.

В Закона за здравословни и безопасни условия на труд императивно е залегнало изискването, че при наличие на риск за здравето и безопасността, който не може да се отстрани по друг начин, работещите трябва да бъдат оборудвани и да използват лични предпазни средства. Нещо повече, тези лични предпазни средства трябва да осигуряват защита срещу опасностите, да не са вредни за здравето и да не пречат на извършваната работа. Всички тези изисквания налагат едно добро познаване на личните предпазни средства, техните характеристики, защитните им свойства. Не на последно място е и задължението за запознаване на работещите, които ще ги ползват с начините за тяхното правилно ползване и съхранение.

Какво ще научите:

 • – практически насоки за управлението и осигуряването на безопасни условния на труд
 • – как да осигурите максимална превенцията, за да избегнете професионалните рискове
 • – как да подготвите и съхранявате документацията по БЗР
 • – как да прилагате новите изменения в нормативната уредба
 • – как да оказвате адекватна Първа долекарска помощ

Такса за участие: 140 лв. първи участник и 100 лв. втори участник

*Цената включва: такса участие, учебни материали на електронен носител, удостоверение за преминато ежегодно обучение по ЗБУТ, консултации с лекторите, конферентни разходи, 2 кафе-паузи, и ползване на паркинг и интернет в хотела

Начин на плащане: по банков път – по предварително издадена проформа-фактура

Допълнителни услуги:

 • Обяд на тристепенно меню – 21 лв. крайна цена
 • Учебни материали на хартиен носител – 18 лв. крайна цена
 • Възможност за настаняване в Хотел Експо – самостоятелна стая със закуска – 80 лв.
 • Двойна стая със закуска – 100 лв.

Лектори

Програма

 • 09:00 – Регистрация на участниците.
 • 09:30
  • – Контрол по спазване изискванията по безопасност и здраве при работа. Практически насоки.
  • – Вътрешно-фирмена документация по БЗР – водене, съхранение, подреждане. Практически указания
 • 11:00 – Кафе-пауза
 • 11:30
 • – КУТ/ГУТ – организация, основни задължения, документация. Новите изменения в нормативната уредба
 • 13:00 – Обедна почивка.
 • 14:00
  • – Инструктажите и обучението по безопасност и здраве при работа – важен елемент от превенцията на професионалните рискове
  • – Работна среда – изисквания, срокове за контрол, мерки за превенция
 • 14:45
  • – Лични предпазни средства – видове, основни характеристика. Изисквания при избора на лични предпазни средства
 • 15:30 – Кафе пауза
 • 15:45
  • – Първа делекарска помощ (ПДП). Основни положения.
  • – Принципи, безопастност, спасителна верига.
  • – Контакт с пострадал.Нормални жизнени функции.
 • 16:30
  • – Мерки при третирането на различни видове наранявания и състояния – силни кръвотечения, ампутант, термични и химически изгаряния, топлинен удар, навяхвания и други.
 • 17:30 – Въпроси и дискусия

Място на провеждане

гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО,

http://www.hotelexposofia.com

Хотел Бест Уестърн Експо Плюс се намира на адрес: гр. София, бул. "Цариградско шосе" № 149. Бизнес хотел, който се намира само на няколко минути от Летище София и недалеч от центъра на града. Хотелът е в непосредствена близост до Интер Експо и Конгресен Център.

 • гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО
 • гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО
 • гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО
 • гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО
 • гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО
 • гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО

Контакти

За повече информация и въпроси, моля свържете се с нас по следните начини:

Други предстоящи обучения