Дата на провеждане:
23.10.2013


Място на провеждане:
гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО,


Лектори:
инж. Мария Райчева
юрисконсулт Асен Илиев


Резюме:

Ще бъдат разгледани всички процедури при провеждане на обществени поръчки от учебните заведения. Обучението ще бъде изцяло практически насочено, като ще бъдат изготвени и проиграни няколко различни вида обществени поръчки (най-често провежданите от учебните заведения). Ще бъдат обсъдени и новите моменти, както и добри практики! Ще разполагате с богат набор от различни поръчки.

Такса за участие:198 лв. за един участник
180 лв. за втори участникЦената включва:Такса обучение, учебни материали, обяд, кафе-паузи, консултации, конферентни разходи, удостоверение.


Лектори

Програма

 • 9:00 – Регистрация на участниците
 • 9:30 – Откриване на семинара
 • Въведение.
 • Най-важни Интернет страници.
 • Регистър на Обществените поръчки.
 • Електронен подпис и електронни услуги. Вътрешни правила.
 • Нови образци на редактора на АОП.
 • Праговете, над които се изискват обществени поръчки.
 • Публична покана.
 • Нови промени в новия проект на ЗОП.
 • 11:00 – Кафе-пауза
 • 11:15
 • Изисквания за енергийна ефективност при доставка на оборудване и превозни средства.
 • Комисия за оценка и работата й.
 • Дискутиране на въпроси, зададени от участниците.
 • Разработване на документация за опростена открита процедура за строителство с предмет „Ремонтни дейности в училище“:
 • – Решение; Обявление;
 • – Изисквания към кандидатите и критерии за допустимост;
 • – Методика и критерии за оценка; Гаранции;
 • – Оферта, Договор, изискуеми декларации.
 • Особености при различните видове договаряния.
 • 13:00 – Обедна почивка
 • 14:00
 • Разработване на документация за обществена поръчка с прилагане на условията и реда на Глава 8 „а“ от ЗОП „Възлагане на обществени поръчки чрез публична покана“ за доставка на оборудване с праг до 66 000 лв.
 • Примери за други обществени поръчки под праговете на приложене на ЗОП за доставка и за услуги с праг до 20 000 лв.
 • 15:30 – Кафе-пауза
 • 15:45
 • Примери на методики за оценка, примери на договори.
 • Дискусия.
 • Решаване на казуси и дискутиране на въпроси, зададени от участниците.
 • Най-чести грешки при провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки.
 • 18:00 – Дискусия. Въпроси. Закриване на обучението.

Място на провеждане

гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО,

http://www.hotelexposofia.com

Хотел Бест Уестърн Експо Плюс се намира на адрес: гр. София, бул. "Цариградско шосе" № 149. Бизнес хотел, който се намира само на няколко минути от Летище София и недалеч от центъра на града. Хотелът е в непосредствена близост до Интер Експо и Конгресен Център.

 • гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО
 • гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО
 • гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО
 • гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО
 • гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО
 • гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО

Контакти

За повече информация и въпроси, моля свържете се с нас по следните начини:

Други предстоящи обучения