Дата на провеждане:
11-15.01.2016


Място на провеждане:
Струма, гр. Перник, пл. Кракра Пернишки № 1


Лектори:
Доц. д-р. инж. Димитър Баев
Д-р инж. Здравко Георгиев
Д-р инж. Надя Николова-Деме
Лияна Аджарова
Инж. Снежана Тодорова


Резюме:

Във връзка с изпълнение на Програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяемa енергия“ финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, Грантова схема BG04-04-05 „Обучения и образователни дейности за повишаване на административния капацитет по отношение на мерки за енергийна ефективност и възобновяема енергия“ , Министерство на Енергетиката Ви кани да вземете участие в обучения  представящи най-добри практики и чуждестранен опит в сферата.

Обученията имат за цел да повишат капацитета на местната администрация за взимане на информирани решения при планиране и изпълнение на мерки за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници и ще се проведат по приложения график.

За участие, моля попълнете регистрационната форма по-долу и изпратете на mira.dakovska@bilsp.org.

бучението е безплатно за всички представители на общински и държавни структури и техните служители.

Осигурени са: Обяд, кафе-паузи и учебни материали


Лектори

Място на провеждане

Струма, гр. Перник, пл. Кракра Пернишки № 1

Хотел Струма се намира в центъра на град Перник

  • Струма
  • Струма
  • Струма
  • Струма
  • Струма
  • Струма

Контакти

За повече информация и въпроси, моля свържете се с нас по следните начини:

Други предстоящи обучения