Дата на провеждане:
08-12.02.2016


Място на провеждане:
Парк Хотел Кюстендил, гр. Кюстендил


Лектори:
Д-р инж. Здравко Георгиев
Д-р инж. Надя Николова-Деме
Доц. д-р. инж. Димитър Баев
Инж. Снежана Тодорова
Лияна Аджарова


Резюме:

Във връзка с изпълнение на Програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяемa енергия“ финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, Грантова схема BG04-04-05 „Обучения и образователни дейности за повишаване на административния капацитет по отношение на мерки за енергийна ефективност и възобновяема енергия“ , Министерство на Енергетиката Ви кани да вземете участие в обучения  представящи най-добри практики и чуждестранен опит в сферата.

Обученията имат за цел да повишат капацитета на местната администрация за взимане на информирани решения при планиране и изпълнение на мерки за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници и ще се проведат по приложения график.

За участие, моля попълнете регистрационната форма http://energygrantsbg.org/bg/ и изпратете наeerebg04@me.government.bg   и  mira.dakovska@bilsp.org.


Лектори

Място на провеждане

Парк Хотел Кюстендил, гр. Кюстендил

http://kyustendilparkhotel.com/bg/

Парк-хотел Кюстендил е разположен в едноименния град под хълма „Хисарлъка” – божествено кътче още от времето на римските императори, където всеки гост може да се наслади на съвършеното съчетание от чист въздух, невероятна девствена природа и уникални лечебни качества на минералната вода.  

  • Парк Хотел Кюстендил
  • Парк Хотел Кюстендил
  • Парк Хотел Кюстендил
  • Парк Хотел Кюстендил
  • Парк Хотел Кюстендил
  • Парк Хотел Кюстендил

Контакти

За повече информация и въпроси, моля свържете се с нас по следните начини:

Други предстоящи обучения