Дата на провеждане:
15-19.02.2016


Място на провеждане:
Хотел Кърджали, Кърджали


Лектори:
Д-р инж. Здравко Георгиев
Д-р инж. Надя Николова-Деме
Инж. Снежана Тодорова
Лияна Аджарова
Доц. д-р. инж. Димитър Баев


Резюме:

Във връзка с изпълнение на Програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяемa енергия“ финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, Грантова схема BG04-04-05 „Обучения и образователни дейности за повишаване на административния капацитет по отношение на мерки за енергийна ефективност и възобновяема енергия“ , Министерство на Енергетиката Ви кани да вземете участие в обучения  представящи най-добри практики и чуждестранен опит в сферата.

Обученията имат за цел да повишат капацитета на местната администрация за взимане на информирани решения при планиране и изпълнение на мерки за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници и ще се проведат по приложения график.

За участие, моля попълнете регистрационната форма http://energygrantsbg.org/bg/ и изпратете наeerebg04@me.government.bg   и  mira.dakovska@bilsp.org.

Обучението е безплатно за всички представители на общински и държавни структури и техните служители.

Осигурени са: Обяд, кафе-паузи и учебни материали


Лектори

Място на провеждане

Хотел Кърджали, Кърджали

Хотелски комплекс „Кърджали” е разположен в централната част на гр. Кърджали, в непосредствена близост до важни административни центрове. Модерен, нов градски хотел с уникална бизнес визия!

  • Хотел Кърджали
  • Хотел Кърджали
  • Хотел Кърджали
  • Хотел Кърджали
  • Хотел Кърджали
  • Хотел Кърджали

Контакти

За повече информация и въпроси, моля свържете се с нас по следните начини:

Други предстоящи обучения