Дата на провеждане:
14.05.2014


Място на провеждане:
гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО,


Лектор:
Мария Цветанова


Резюме:

Дългоочакваните промени и новият Сметкоплан за бюджетните организации са вече факт. В рамките на осем учебни часа, нашата лекторка с дългогодишен практически опит ще Ви запознае с основните промени в Сметкоплана и новите сметки, които трябва да използвате при счетоводната отчетност в бюджетната организация.

Ползи от обучението:

 • Ще се запознаете с промените, които произхождат от новия Сметкоплан в сравнение с досегашно действащия;
 • Ще получите практически съвети и насоки как да извършвате законосъобразно Вашата работа;
 • Ще спестите време и средства, получавайки ценни съвети от реалната практика на Съдебната палата при счетоводното отчитане

Целева аудитория:

 • счетоводители;
 • директори;
 • зам.-директори.

Работен език:Български

Цената включва:Такса обучение, персонални учебни материали на хартиен и електронен носител, консултации, конферентни разходи, 2 кафе-паузи, обяд и удостоверение.

Редовна цена198 лв. – първи участник
165 лв. – втори участник

Начин
на плащане:
Плащането се извършва по банков път по сметка на Академия Респонса по предварително издадена от нас проформа-фактура.

НОЩУВКИ:Може да направим резервация за Вас на преференциални цени в: Хотел ЕкспоХотелът разполага с безплатен паркинг и wi-fi за участниците.Можем да Ви предложим настаняване в близки до залата хотели.

Начин на записване:

 • Изпратете картата за записване на имейл адрес academy@responsa.bg или факс: 02/ 852 96 47
 • В рамките деня ще получите потвърждение с проформа-фактура.

Лектор

Програма

 • 09:00 – Регистрация на участниците.
 • 9:30
 • Организация на бюджетното счетоводство в здравните и социални заведения по отчетни групи.
 • Основни промени в в Сметкоплана на бюджетните организации спрямо досегашния Сметкоплан на бюджетните предприятия.
 • Капитализация (балансово признаване) на дълготрайни материали активи, отчитани до сега задбалансово. Специфични процедури и периоди за дълготрайните активи от група 22 „Дълготрайни активи, капитализирани в отчетна група (стопанска област) „Други сметки и дейности“ и материалните запаси от подгрупа 302 „Материали“.
 • 11:00 – Кафе-пауза
 • 11:15
 • Промени при признаването на приходи от помощи и дарения.
 • Обособяване на сметки за отчитане на вземания/ задължения за възстановяване на средства по донорски програми и свързани с тях лихви.
 • Класификационен разрез за финансовите активи и пасиви – „приходно-разходни“ и „финансиращи“ позиции.
 • Чести проблеми и грешки при здравните и социални заведения.
 • 13:00 – Обяд
 • 14:00
 • Сметки за разчети, корективи, трансфери и други взаимоотношения между бюджетни организации.
 • Сметки за операции с небюджетни предприятия от сектор „Държавно управление“.
 • Задбалансова отчетност за бюджетните показатели „поети ангажименти“ и „нови задължения за разходи“.
 • Чести проблеми и грешки при здравните и социални заведения.
 • 15:30 – Кафе-пауза
 • 15:45
 • Задбалансова отчетност за отразяване на националното и друго съфинансиране по международни проекти.
 • Обхват на отчитане на публични вземания.
 • Обобщение на лекцията.
 • Чести проблеми и грешки при здравните и социални заведения.
 • 17:30 – Дискусия.Въпроси.Закриване на семинара.

Място на провеждане

гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО,

http://www.hotelexposofia.com

Хотел Бест Уестърн Експо Плюс се намира на адрес: гр. София, бул. "Цариградско шосе" № 149. Бизнес хотел, който се намира само на няколко минути от Летище София и недалеч от центъра на града. Хотелът е в непосредствена близост до Интер Експо и Конгресен Център.

 • гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО
 • гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО
 • гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО
 • гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО
 • гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО
 • гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО

Контакти

За повече информация и въпроси, моля свържете се с нас по следните начини:

Други предстоящи обучения