Дата на провеждане:
19.04.2013


Място на провеждане:
гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО,


Лектор:
Иван Нейков


Резюме:

Ще бъдат разгледани широките възможности на работодателя при използване на различните видове работно време, както и процедурите при ползване на почивки и отпуски.

Цена за един участник:240 лв.
180 лв. за втори участник.

Цената включва:Такса обучение, материали на хартиен и електронен носител, конферентни разходи, кафе-паузи, обяд, удостоверение, консултации.


Лектор

Програма

 • 9:00 – Регистрация на участниците
 • 9:30
 • Редовно работно време.
 • Възможности на работодателя за удължаване и намаляване на работното време.
 • Непълно работно време.
 • Различните форми на непълна заетост и ползите за работодателя от използването им.
 • Режими на работно време.
 • Вътрешни актове на работодателя относно работното време.
 • 11:00 – Кафе-пауза
 • 11:15
 • Ненормиран работен ден.
 • Сумирано изчисляване на работното време.
 • Обхват на имуществената отговорност.
 • Работно време с променливи граници.
 • Често допускани грешки от екипа на работодателя.
 • Съдебна практика.
 • 13:00 – Обяд
 • 14:00
 • Почивки и официални празници.
 • Видове отпуски.
 • Придобиване право на отпуск.
 • Ползване на отпуск, прекъсване на ползването, отлагане на ползването.
 • Възнаграждение по време на отпуск.
 • Отпуск при временна неработоспособност.
 • 15:30 – Кафе-пауза
 • 15:45
 • Отпуск поради бременност, раждане, осиновяване и отглеждане на дете.
 • Отпуск за повишаване на професионалната квалификация.
 • Вътрешни актове на работодателя относно почивките и отпуските.
 • Типични пропуски на екипа на работодателя.
 • Съдебна практика.
 • 17:30 – Дискусия. Закриване на обучението.

Място на провеждане

гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО,

http://www.hotelexposofia.com

Хотел Бест Уестърн Експо Плюс се намира на адрес: гр. София, бул. "Цариградско шосе" № 149. Бизнес хотел, който се намира само на няколко минути от Летище София и недалеч от центъра на града. Хотелът е в непосредствена близост до Интер Експо и Конгресен Център.

 • гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО
 • гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО
 • гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО
 • гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО
 • гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО
 • гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО

Контакти

За повече информация и въпроси, моля свържете се с нас по следните начини:

Други предстоящи обучения