Дата на провеждане:
26.11.2015


Място на провеждане:
гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО,


Лектор:
Иван Нейков


Резюме:

В последните години започна да се говори много за работата от разстояние и за различни режими на работното време с цел подпомагане на икономиката и откриване на нови работни места. Съществена част от последните промени в КОДЕКСА НА ТРУДА също са свързани с тези теми, но все по-често се допускат грешки при използването и внедряването им.

С нарастващия брой чуждестранни инвеститори в България, тази тема започна да навлиза с голяма скорост и на нашия пазар. Възникват все повече и повече въпроси, свързани със спецификата на този вид работа и отговорите им се превръщат в една голяма необходимост.

Все повече големи, а и все повече малки, но разрастващи се фирми работят от разстояние и използват различни режими за гъвкаво работно време с цел да подобрят ефективността и мотивацията на своите служители. Поради натовареното ежедневие обаче и поради множеството задължения на всеки работодател е хубаво да има от къде те да получат синтезирана информация, която да приложат в своята практика още на следващия ден.

Ние знаем добре, колко ценно е времето на всеки работодател и затова събрахме за Вас информацията на едно място. Ако искате да разберете:

 • кои са неизползваните модели за организация на работното време…
 • какви са ползите за предприятието от въвеждане на гъвкави режими
 • кои са новите и неизползвани форми на полагане на труд…
 • кои са възможностите за работа от разстояние – дистанционна работа; телеуърк; надомна работа и др…
 • кои са новите моменти в договорите за дистанционна работа – здраве и безопасност, работно време, задължения и отговорност и др…….

…. този курс е за Вас!

Запознайте се с всички подробности и възможности за работодателите, които ще Ви помогнат да оптимизирате процеса на работа

!!! Местата са ограничени !!! Моля, не превеждайте пари без да сте получили официално потвърждение с проформа-фактура !!!

Ценови пакети: Икономичен Стандарт ..Бизнес
    Best Seller  
Участие в целия курс да да да
Консултации и въпроси към лектора да да да
Удостоверение за преминат курс да да да
Кафе-паузи да да да
Wi-Fi интернет да да да
Материал на електронен и хартиен носител да да
Обяд да да
Комфортни места на предните редове да
Ваучер за лична консултация с лектора след обучението да
Цена 180 лв.  240 лв. 300 лв.

Втори участник от една организация

 120 лв.

 180 лв.

 240 лв.
 Цените са крайни, с вкл. ДДС

 

Вижте още:

 

18-19.11.2015 – 20-те вътрешни нормативни актове за добро управление на човешките ресурси. Трудови задължения, дисциплинарна и имуществена отговорност.

11.12.2015 – Прекратяване на трудовото правоотношение – добри практики и най-често допусканите грешки.

20-22.01.2016 – „Сключване, изменение и прекратяване на трудов договор + Workshop”


Лектор

Програма

9:00 Регистрация на участниците
9:30
 • Редовно работно време;
 • Удължаване и намаляване на работното време – възможности на работодателя;
 • Непълно работно време;
 • Различните форми на непълна заетост и ползите за работодателя от използването им;
 • Режими на работно време;
 • Вътрешни актове на работодателя относно работното време.
11:00 Кафе-пауза
11:30
 • Ненормиран работен ден – ползи за предприятието.
 • Сумирано изчисляване на работното време – ползи за работодателя.
 • Работно време с променливи граници – интереси за роботодателя и работника.
 • Новите промени в Кодекса на труда.
 • Често допускани грешки от екипа на работодателя;
 • Съдебна практика.
13:00 Обедна почивка
14:00
 • Нови и неизползвани форми на полагане на труд.
 • Нови възможности за работа от разстояние – дистанционна работа; телеуърк; надомна работа и др.
 • Каква е ползата на работодателя от трудовите договорите за дистанционна работа.
 • Нови моменти в трудовите договори за дистанционна работа – може ли да се съчетава работа на традиционно работно място и дистанционна работа.
 • Права и задължения на работодателя при договор за дистанционна работа.
15:30 Кафе-пауза.
16:00
 • Работното място при договор за дистанционна работа.
 • Как се осигуряват здравословни и   безопасни условия на труд при дистанционна работа.
 • Режими на работно време при дистанционна   работа.
 • Задължения на работника при дистанционна работа.
 • Нови вътрешни нормативни актове на предприятието при дистанционна работа.
 • Съдебна практика относно   изпълнението на договори за дистанционна работа.
17:30 Дискусия. Закриване на обучението.

Място на провеждане

гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО,

http://www.hotelexposofia.com

Хотел Бест Уестърн Експо Плюс се намира на адрес: гр. София, бул. "Цариградско шосе" № 149. Бизнес хотел, който се намира само на няколко минути от Летище София и недалеч от центъра на града. Хотелът е в непосредствена близост до Интер Експо и Конгресен Център.

 • гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО
 • гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО
 • гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО
 • гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО
 • гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО
 • гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО

Контакти

За повече информация и въпроси, моля свържете се с нас по следните начини:

Други предстоящи обучения