Дата на провеждане:
20-22.01.2016


Място на провеждане:
гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО,


Лектори:
Иван Нейков
адв. Светлана Нейкова


Резюме:

На 20.01.2016 г. ще сключим най-успешният трудов договор, ще променим настоящите за да ги направим още по-добри, а на 21.01.2016 г. ще уволним всички притеснения, които имате при прекратяването им. И ЗА ПЪРВИ ПЪТ –  WORKSHOP по трудово право за сключване, измение и прекратяване – ще дойде подкрепление в лицето на най-добрия трудовоправен адвокат Светлана Нейкова.

Колко пъти ви се е случвало да се злоупотребява с договорите, които сами сте написали? А колко пъти сте изпитвали притеснения, че ще ощетите предприятието или служителите при сключването или прекратяването на трудовото правоотношение, заради използван неработещ начин и неподходяща съдебна практика? Ами, всички тези заплетени казуси, в стил параграф 22?… Колко пъти сте съжалявали, че сте допуснали развитие, ощетяващо интересите ви заради пропуск или не достатъчно опитен екип?

Заповядайте на НАЙ-ДОБРИЯТ ни интензивен курс от СЕРИЯ ПРАВО, за да се запознаете с новите промени в Кодекса на труда,  добрите практики и всички възможности, които българското и европейско законодателство предоставя за справяне с трудни и заплетени казуси.

Пригответе се да разберете как мислят адвокатите и защо когато сте стигнали до задънена улица те винаги намират изход. Позволете си да си отворите законовите вратички, известни на малцина.Запознайте се с най-добрите и изпитани практики!

Акценти и подробна програма вижте по-долу.


 

Коментари от участници на предно издание: Беше ли полезно обучението за Вас. ако – да с какво?

“Да, обучението е прекрасно нещо което ми достави удоволствие и много полезни съвети” – В. Антонова, “Автомагистрали Хемус” АД – гр. София

“Да, ще работя с по-голяма увереност в знанията си в управляването и конкретност на работата.” – Х. Боев, РИО Добрич

“Да, с конкретни примерни текстове за защита интересите на работодателя, които да бъдат договорени между страните по трудовото правоотношение, информация за съдебни решения по неясни законови задължения на работодателя.” – Д. Чанкова, “Щека Електроник България” ЕООД

“Да, получих подробна и полезна информация поднесена по неповротим начин от водещия” – Е. Костадинова – “Пътища и мостове” ЕООД

“Да, с практическите примери, които помагат за ясното тълкуване на закона и структурирано представяне на определени процедури от трудовите отношения. Съдебните практики бяха много полезни.” – Л. Михова, САД С.А клон България, гр. София

“Спестява ми много средства за съдебни разноски. Това е една изключителна инвестиция.” – М.Пенева, ПУ “Васил Друмев”, гр. Шумен

“Да, Темите бяха представени систематизирано и достъпно.” – С. Терзийска, “Екобулхарт” ЕООД, с. Главница

“По ясна представа за грешки при прекратяване на трудови договори.” – В.Ночева, “Дедракс” АД, гр. София

“Много образно описаха случаите на освобождаване и артистично.” – А. Щилиянов “Райкомерс Конструкшън” ЕАД

“Отлично представена лекция – интересна подкрепена с много примери, полезни в практиката дадени отговори по поставени казуси.” – Д.Милова – Столичен Куклен Театър

“Очакванията от обучението напълно се оправдаха, а за нашия лектор какво да кажем – най-добрият” – Н.Танева, Кметство Равда

“Уникални възможности, които дава трудовото право на работодателя, за да бъде в ситуация в която може да се справи с недобросъвестни работници.” – анонимен

“Да, добре представена съдебна практика, като препратка към съответните нормативни актове.” – З. Иванова, “Трафик пътна сигнализация” ЕООД

“Страхотен курс, научих нови неща във връзка с прекратяване на трудовите отношения. Беше много практично и полезно.”

“Обученията с лектор г-н Иван Нейков винаги са много полезни за мен. Опресних познанията си и научих много нови неща, свързани с всекидневната ми работа

Коментари: Както ще промените във Вашата работа още утре? 

“Ще предприема стъпки за освобождаване на служител, използващ закрила по начин, като я избегна. Ще създам правила и процедури за награди на служителите, ще ги утвърдя и приложа в края на календарната 2015 г. Ще информирам бюрото по труда при сключване на тр. договори с учредителни страни от Франция.” – Е. Богданова, 9 ФЕГ , гр. София

“Ще приложа наученото във всекидневната си работа, ще създам и организирам прилагането на вътрешни нормативни актове в учреждението, които биха улеснили текущата работа и които предоставят допълнителна закрила/защита на интересите на работодателя. Бих се възползвала от някои от съветите на г-н Нейков относно съдържаните на трудовия договор, като също ще следвам стъпките в процедурите по прекратяване на трудовия договор, по-конкретно – при уволнение поради съкращаване на щата. Информацията, която получих относно трудов договор – сключване, изменение и прекратяване, длъжностна характеристика, подбор и съкращаване на щата, ще ми бъде изключително полезна и практична при изпълнение служебните ми задължения” Д. Йорданова, ЦВН “Св. Димитър”, гр. София

“Ще променя… на практика – всичко! Имаме много пропуски и с новата документация, която получих от обучението ще я  коригирам” анонимен, гр. Варна.


Проблемите, които ще се коментират са проблемите, с които ВИЕ всеки ден се сблъсквате!

Материали:  богат набор от примерни документи, включващ над 60 примерни образци на видовете договори, различни молби и заповеди, които изпълняват волеизявленията на работодателя.

Преди да дойдете на обучението е добре да си прочетете законите, защото това няма да се случи на обучението! Пригответе се да разберете как мислят адвокатите и защо когато сте стигнали до задънена улица те винаги намират изход. Позволете си да си отворите законовите вратички, известни на малцина. Запознайте се с най-добрите и изпитани практики!

 

Ценови пакети: Икономичен Стандарт ..Бизнес
Best Seller
Участие в целия курс да да да
Консултации и въпроси към лектора да да да
Удостоверение за преминат курс да да да
Кафе-паузи да да да
Wi-Fi интернет да да да
Материал на електронен и хартиен носител да да
Обяд да да
Комфортни места на предните редове да
Ваучер за лична консултация с лектора след обучението да
Цена 240 лв.  360 лв. 480 лв.
При двама или трима участници

– 20% 

– 20%

– 20%

При четирима участници

– 25% 

– 25%

– 25%

При петима участници

– 30%

– 30%

-30%

Отстъпката се начислява върху цялата сума и важи до изчерпване на местата.

 


Очакваме Вашите най-трудни казуси!

Допълнителен подарък за всички регистрирали се до края на 2015 година – томбола с награди!  
Весели празници!

Лектори

Програма

   09:00 Регистрация на участниците
09:30 Откриване на семинара
09:30 СКЛЮЧВАНЕ И ИЗМЕНЕНИЕ НА ТРУДОВОТО ПРАВООТНОШЕНИЕ.

 • Предмет на трудовия договор – обхват на предмета на договора.
 • Видове трудови договори според срока на действие на договора. Нови възможности за прилагане на срочните трудови договори.
 • Трудов договор със срок за изпитване.
 • Как да направим избор между трудов и граждански договор.
 • Изменение на договора. Правна уредба.
 • Ползите за работодателя от наемането на персонал на втори трудов договор. Особености на втори трудов договор със същия работодател.
 • Често допускани грешки от екипа на работодателя.Съдебна практика.
11:00 Кафе-пауза
11:30 
 • Длъжностна характеристика – основен правен инструмент за защита интересите на работодателя – разработване, утвърждаване, връчване, изменение.
 • Трудова книжка и други лични документи на работника (дипломи, удостоверения, сертификати).
 • Правна уредба на документите, свързани с трудовия стаж.
13:00 Обедна почивка
14:00
 •    Документи относно здравословното състояние на работника –медицински удостоверения при постъпване на работа и др., болничен лист; документи относно проверки за употреба на алкохол; документи за употреба на лекарства, които влияят върху работоспособността.
 • Автобиография – защо е важно за работодателя да има представена автобиография от работника и служителя?
 • Препоръка при постъпване на работа.
15:30 Кафе-пауза
16:00 Най-честите грешки, допускани от екипа на работодателя.
17:30 Въпроси и дискусия
9:30 ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВОТО ПРАВООТНОШЕНИЕ

 • Как работодателя да организира и проведе законосъобразно съкращения в щата.
 • Право на работодателя на подбор – основания, процедури, документи.
11:00 Кафе-пауза
11:30
 • Прекратяване на трудовото правоотношение поради спиране на работа за повече от 15 дни.
 • Прекратяване на трудовото правоотношение поради липса на качества на работника за ефективно изпълнение на работата.
13:00 Обедна почивка
14:00
 • Прекратяване на трудовото правоотношение, когато работникът не притежава необходимото образование или професионална квалификация за изпълняваната работа.
 • Прекратяване на трудовото правоотношение поради промяна на изискванията за изпълнението на длъжността, ако работникът не отговаря на тях.
15:30 Кафе-пауза
16:00
 • Прекратяване на трудовото правоотношение поради обективна невъзможност за изпълнение на трудов договор.
 • Действия на работодателя при възстановяване на работа на уволнен работник.
17:30 Въпроси и дискусия
9:30
 •  WORKSHOP с адв. Светлана Нейкова – какво, как и кога трябва и не трябва да правим?
11:00 Кафе-пауза
11:30
 • Най-честите проблеми
 • Вашите казуси
 • Вашите решения
12:00 Дискусия. Закриване на обучението.

Място на провеждане

гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО,

http://www.hotelexposofia.com

Хотел Бест Уестърн Експо Плюс се намира на адрес: гр. София, бул. "Цариградско шосе" № 149. Бизнес хотел, който се намира само на няколко минути от Летище София и недалеч от центъра на града. Хотелът е в непосредствена близост до Интер Експо и Конгресен Център.

 • гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО
 • гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО
 • гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО
 • гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО
 • гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО
 • гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО

Контакти

За повече информация и въпроси, моля свържете се с нас по следните начини:

Други предстоящи обучения