Дата на провеждане:
11.10.2013


Място на провеждане:
гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО,


Лектор:
Иван Нейков


Резюме:

Ще бъдат разгледани въпроси, свързани с приемането на нови служители; кога да сключите трудов и кога граждански договор; как да актуализирате длъжностните характеристики; как да оформяте и съхранявате задължителната документация.

Редовна цена:180 лв. за участник
150 лв. за втори участник.
Цената включва:Такса обучение, учебни материали, кафе-паузи и обяд, консултации, конферентни разходи, удостоверение.


Лектор

Програма

 • 9:00 – Регистрация на участниците
 • 9:30
 • Предмет на трудовия договор – обхват на предмета на договора.
 • Видове трудови договори според срока на действие на договора.
 • Нови възможности за прилагане на срочните трудови договори.
 • Трудов договор със срок за изпитванеи.
 • Как да направим избор между трудов и граждански договор.
 • Чести грешки от страна на екипа на работодателя. Съдебна практика.
 • 11:00 – Кафе-пауза
 • 11:15
 • Изменение на договора. Правна уредба.
 • Ползите за работодателя от наемането на персонал на втори трудов договор. Особености на втори трудов договор със същия работодател.
 • Длъжностна характеристика – основен правен инструмент за защита интересите на работодателя.
 • Правна уредба – разработване, утвърждаване, връчване, изменение.
 • Често допускани грешки от екипа на работодателя.Съдебна практика.
 • 13:00 – Обяд
 • 14:00
 • Трудова книжка и други лични документи на работника (дипломи, удостоверения, сертификати и др.).
 • Правна уредба на документите, свързани с трудовия стаж.
 • Документи относно здравословното състояние на работника – медицински удостоверения при постъпване на работа и др., болничен лист; документи относно проверки за употреба на алкохол; документи за употреба на лекарства, които влияят върху работоспособността.
 • Автобиография -защо е важно за работодателя да има представена автобиография от работника и служителя?).
 • Препоръка при постъпване на работа.
 • 15:30 – Кафе-пауза
 • 15:45
 • Професионална квалификация -защита на интересите на предприятието.
 • Правна уредба на задълженията на работника по договора за квалификация.
 • Типични грешки на екипа на работодателя.
 • Други важни елементи на трудовия договор.
 • 17:30 – Дискусия. Закриване на обучението.

Място на провеждане

гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО,

http://www.hotelexposofia.com

Хотел Бест Уестърн Експо Плюс се намира на адрес: гр. София, бул. "Цариградско шосе" № 149. Бизнес хотел, който се намира само на няколко минути от Летище София и недалеч от центъра на града. Хотелът е в непосредствена близост до Интер Експо и Конгресен Център.

 • гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО
 • гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО
 • гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО
 • гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО
 • гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО
 • гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО

Контакти

За повече информация и въпроси, моля свържете се с нас по следните начини:

Други предстоящи обучения