Дата на провеждане:
18-19.06.2015


Място на провеждане:
гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО,


Лектор:
Иван Нейков


Резюме:

По повод на инцидента  и  установените нарушения в болница „Софиямед“ , Главна инспекция по труда официално съобщи, че  започва масирани проверки в лечебните заведения в цялата страна.

По време на масираните проверки приоритетно ще бъдат проверявани:
1. Продължителността на  работните смени, законосъобразността на работните графици,  реда и процедурите, по които работодателя   установява различните  режими на работно време,  определянето и осигуряването на междусменните и междуседмичните почивки;
2. Проблемите относно сключването, изменението, изпълнението и прекратяването на трудовите договори;
3. Установяването на практиката в лечебните заведения трудови правоотношения да се прикриват с граждански договори.

За установените нарушения ще бъдат давани задължителни за изпълнение предписания. За неспазването на трудовото законодателство ще бъде търсена и административнонаказателна отговорност.
Санкциите, които Инспекцията на труда налага по силата на Кодекса на труда са между 1500 лв. и 15 000 лв. за всяко отделно нарушение.

По този повод се обръщаме към Вас с предложение  да информираме Вас и  Вашия екип, за най-честите пропуски при прилагане на трудовото законодателство в лечебните  заведения, както и за начините на тяхното отстраняване. В рамките на 2 дни, нашият експерт г-н Иван Нейков ще концентрира Вашето внимание върху множество теми, част от които са :

 • Рисковете за лечебните заведения при използването на извънреден труд и какви са възможностите да го избягваме
 • Ползите за работодателя в лечебните заведения от въвеждане на гъвкави режими на работа
 • Интересите на лечебните заведения от прилагане на непълно работно време;
 • Видове трудови договори в лечебните заведения според срока на действие на договора
 • Как работодателя на лечебното заведения да направи избор между трудов и граждански договор?

С помощта на този курс, ние целим да Ви предоставим конкретни идеи и консултации за въвеждането на многообразни режими на работното време, които дават възможност на ръководеното от Вас лечебно заведение да изпълнява законосъобразно стоящите пред него задачи.

18.06.2015 г. – ЧАСТ 1: Най-важното за лечебните заведения  при сключване и изменение и прекратяване на трудовото правоотношение.

19.06.2015 г. – ЧАСТ 2: Какви са рисковете за лечебните заведения при използването на извънреден труд и как възможностите да го избягваме. Ползите за работодателя в лечебните заведения от въвеждане на гъвкави режими на работа.

Ако искате да надградите своите знания и да управлявате Вашето лечебно заведение по-добър и ефективен начин, то този курс е за Вас.

Ценови пакети: Икономичен Стандарт Комфорт
Участие в курс да да да
Кафе-паузи да да да
Wi-Fi интернет да да да
Материал на електронен носител да да да
Удостоверение за преминат курс да да да
Материал на хартиен носител да да
Консултации и въпроси към лектора да да
Обяд на тристепенно меню да
       
Участие ЧАСТ 1 – 18 юни 120 лв. 150 лв. 180 лв.
Участие ЧАСТ 2 – 19 юни 120 лв. 150 лв. 180 лв.
       
УЧАСТИЕ В ЦЕЛИЯ КУРС ЧАСТ 1 + ЧАСТ 2 – 18-19 юни 240 лв. 300 лв. 360 лв.

216 лв.

240 лв.

280 лв.


Лектор

Програма

9:00 Регистрация на участниците
9:30
 • Предмет на трудовия договор в лечебните заведения – обхват на предмета на договора.
 • Видове трудови договори в лечебните заведения според срока на действие на договора.
 • Трудов договор със срок за изпитване.
 • Как работодателя на лечебното заведения да направи избор между трудов и граждански договор?
11:00 Кафе-пауза
11:15
 • Ползите за работодателя на лечебното заведние от наемането на персонал на втори трудов договор. Особености на втори трудов договор със същия работодател
 • Често допускани грешки от екипа на работодателя.Правна уредба на задълженията на работника по договора за квалификация.Типични грешки на екипа на работодателя.
 • Други важни елементи на трудовия договор.
13:00 Обедна почивка
14:00
 • Права и задължения на работодателя на лебечното заведение при прекратяване на трудовото правоотношение.
 • Неизползвани възможности от лечебното заведение за прекратяване на трудовото правоотношение – сравнение с процедурата за съкращаване на щата
 • Прекратяване на трудов договор сключен със срок за изпитване.
 • Прекратяване на трудовото правоотношение поради спиране на работа за повече от 15 дни.
 • Прекратяване на трудовото правоотношение поради липса на качества на работника за ефективно изпълнение на работата.
 • Прекратяване на трудовото правоотношение, когато работникът не притежава необходимото образование или професионална квалификация за изпълняваната работа.
15:30 Кафе-пауза
15:45
 • Прекратяване на трудовото правоотношение поради промяна на изискванията за изпълнението на длъжността, ако работникът не отговаря на тях.
 • Прекратяване на трудовото правоотношение поради обективна невъзможност за изпълнение на трудов договор.
 • Действия на работодателя на лечебното заведение при възстановяване на работа на уволнен работник.
 • Най-честите грешки на екипа на работодателя при прекратяване на трудовите правоотношения.
17:30 Дискусия. Закриване на обучението.
9:00 Регистрация на участниците
9:30
 • Режими на работно време в лечебните заведения
 • Процедури за промяна на режимите на работни време в лечебните заведения.
 • Вътрешни актове на работодателя относно работното време.
 • Редовно работно време;
 • Възможности на работодателя в лечебните заведения за удължаване и намаляване на работното време;
11:00 Кафе-пауза
11:15
 • Интересите на лечебните заведения от прилагане на непълно работно време;
 • Различните форми на непълна заетост и ползите за работодателя от използването им;
13:00 Обяд
14:00
 • Сумирано изчисляване на работното време в лечебните заведения;
 • Ненормиран работен ден;
15:30 Кафе-пауза
15:45
 • Работно време с променливи граници;
 • Дежурства и режим на ралотно време на разположение в лечебните заведения
 • Често допускани грешки от екипа на работодателя;
 • Съдебна практика.
17:30 Дискусия. Закриване на обучението.

Място на провеждане

гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО,

http://www.hotelexposofia.com

Хотел Бест Уестърн Експо Плюс се намира на адрес: гр. София, бул. "Цариградско шосе" № 149. Бизнес хотел, който се намира само на няколко минути от Летище София и недалеч от центъра на града. Хотелът е в непосредствена близост до Интер Експо и Конгресен Център.

 • гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО
 • гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО
 • гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО
 • гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО
 • гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО
 • гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО

Контакти

За повече информация и въпроси, моля свържете се с нас по следните начини:

Други предстоящи обучения