Дата на провеждане:
15.02.2017


Място на провеждане:
гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО,


Лектор:
Весна Ненчева


Резюме:

Обучението съчетава 6 основни теми в 1 ден:

 1. Мениджмънт
 2. Лидерство
 3. Работа в екип
 4. Целеполагане
 5. Планиране
 6. Мотивация

Обучението е изключително подходящо за:

 • мениджъри и управители на малки и средно-големи компании и екипи без специализирано образование;
 • хора, които нямат голям опит в управлението на хора и процеси и които се сблъскват или им предстои да се сблъскват с ежедневните проблеми на длъжността.
 • ръководители на отдели и тийм лидери;
 • собственици на малки и средни компании
 • всички, които искат да подобрят ефективността на своя труд!

Обучението е практически насочено и интензивно!


Една от основните отговорности на мениджмънта е постигането на организационните цели чрез оптимизиране на работните процеси, съобразено с външните условия и влиянието, което дадената организация може да има върху обществото. Друга основна отговорност на мениджмънта е адаптирането на организационната структура към индивидуалните нужди, очаквания и потенциал, като този процес е съобразен с промените в икономическите и социалните условия. Мениджмънтът направлява активността на служителите, решава проблеми, развива организацията по начин, който оптимално използва потенциала на всички индивиди в нея.

Възможностите за по-ефективен мениджмънт са неограничени. Повечето организации са установили, че трябва постоянно да адаптират и модифицират мениджърските си практики, за да посрещнат предизвикателствата на постоянно променящата се среда. Бъдещата ефективност на организациите зависи от прилагането на широк спектър от мениджърски концепти и практики.

Мениджърските практики и техники е относително лесно да бъдат дефинирани и описани, но ефективното им прилагане е трудно и времеемко. Поради тази причина обучението ще даде предимно практически насоки за управлението на хора.

Обучението е фокусирано върху практиката и ще даде възможност за усвояване на аналитични, социални и комуникационни умения.


За да се регистрирате, изберете количество от съответния пакет и след това бутон РЕГИСТРАЦИЯ. Попълнете полетата и продължете до финализиране на заявката. При успешна регистрация ще получите веднага потвърдителен имейл с фактура

Ценови пакети:

Включва:  Икономичен Стандар Бизнес
Участие в курс да да да
Кафе-паузи да да да
Wi-Fi интернет да да да
Удостоверение за преминат курс дa да да
Консултации и въпроси към лекторите да да да
Индивидуални учебни материали на ел.и хартиен носител да да
Индивидуална консултация (след обучението)  – да
Запазено място на предните редове в залата да
.      
 Цена на пакета:  240 лв.   270 лв.  360 лв.
 .      
РАННО ЗАПИСВАНЕ   192 лв.  216 лв.  288 лв.

Всички цени са с вкл. 20% ДДС

 


Лектор

Програма

09:00 Регистрация на участниците
09:30 Откриване на семинара
09:30 ЛИДЕРСТВО vs. МЕНИДЖМЪНТ  

 • •           за лидерството,
 • •           за мениджмънта
 • •           планиране, организиране на ресурсите, управление и координация и контрол – сравнителен анализ
 • B – M матрица – блансирано задачи/хора управление;
 • Социални стилове в комуникацията и управлението на хора;
 • Разбиране на себе си и междуличностните отношения.];
 • Oпределяне на социалния стил съгласно DISC модела.
 • С кой социален стил е по-лесно/по-трудно да се работи? 4 различни стила на комуникация + техните противоположни типажи –характеристики на комуникация;
 • Комуникативни стратегии;
11:00 Кафе- пауза
11:30 УПРАВЛЕНИЕ НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО С ДРУГИТЕ – екипна динамика и динамично лидерство на текущите промени от живота на екипа, защото:

 • –           е смислено да се установят онези проблеми, които пречат на екипа да постига своите цели;
 • –           Да се започне работа върху тези проблеми, да се премахнат пречките и да се направи възможно постигането на целите;
 • 5 Дисфункции на Екипа по Патрик Ленсиони – модел за оценка на екипа – въпросник и теоретична концепция – анализи и насоки;
 • Дисфункция #1: Липса на Доверие
 • Дисфункция #2: Страх от Конфликти
 • Дисфункция #3: Липса на Отдаденост
 • Дисфункция #4: Избягване на Отговорност
 • Дисфункция #5: Липса на Внимание към Резултати
13:00 Обедна почивка
14:00 ЦЕЛЕПОЛАГАНЕ и ПЛАНИРАНЕ.

 • Създаване на предварителния план. Ревизия и създаване на основния план. Адаптиране на плана към ресурсите и времевите ограничения.
 • Координиране и контрол – информирайте всеки, знайте всеки какво прави в точно този момент – движение на информацията в компанията.
 • Развитие в движение.
 • Инструменти подпомагащи работата по развитие и управление на хора и екипи, съобразени с целите:
 • Коучинг и менторство.
 • T-GROW в мениджмънта – 3 варианта на алгоритъма, работа в малки групи, анализи.
 • Разрешаване на конфликт в офиса – анализ на обобщен практически казус.
15:30 Кафе-пауза
16:00 МОТИВАЦИЯ

 • Какво мотивира хората?
 •  Мотивационни лостове – разбиране на пътя от мотивация до демотивация и прегарянето на хората
 • Динамична игрова симулация
 •    Поощрения и тяхната сила:
 • –       пречки
 • –       ключови действия
 • –       форми
 • –       персонализация
 • –       планиране и поощриграма.
17:30 Дискусия и въпроси

Място на провеждане

гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО,

http://www.hotelexposofia.com

Хотел Бест Уестърн Експо Плюс се намира на адрес: гр. София, бул. "Цариградско шосе" № 149. Бизнес хотел, който се намира само на няколко минути от Летище София и недалеч от центъра на града. Хотелът е в непосредствена близост до Интер Експо и Конгресен Център.

 • гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО
 • гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО
 • гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО
 • гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО
 • гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО
 • гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО

Контакти

За повече информация и въпроси, моля свържете се с нас по следните начини:

Други предстоящи обучения