Дата на провеждане:
29.04.2020


Място на провеждане:
ОНЛАЙН обучение, Online


Лектор:
Иван Нейков


Резюме:


Онлайн обучението ще се проведе на 29.04.2020 г. от 10:00 ч. до 13:00 ч. 

Всички, заявили участие ще получат линк в 9:45, който ще им осигури достъп до онлайн обучението.


Част от темите, които ще бъдат дискутирани:

 1. Обхват на имуществената отговорност.
 2. Имуществена отговорност на служителите и работниците.
 3. Имуществена отговорност на ръководителите.
 4. Изключване на имуществената отговорност.
 5. Ограничена имуществена отговорност.
 6. Основания, размер, ред за налагане, срокове.
 7. Пълна имуществена отговорност.
 8. Принципи на стопанисване на имуществото на предприятието.
 9. Документация на работодателя при налагане на имуществена отговорност на служителите и работниците.
 10. Как да избегнем най-често допусканите грешки. Съдебна практика.

По време на онлайн обучението, участниците ще могат да задават своите въпроси.


Такса за участие: 60 лв. крайна цена за участник


Начин на плащане: по банков път по издадена фактура. Може да заявите своето място чрез червеният бутон вляво.


Отстъпки при записване на 2 обучения – 10%, при 3 обучения – 15%, при повече – 20%


Лектор

Място на провеждане

ОНЛАЙН обучение, Online

Онлайн обученията представлява семинар, който се провежда онлайн/презинтернет чрез софтуер за видеоконференция. Най-голямото предимство на онлайн обученията е възможността, която предоставят за провеждане на събитие от комфорта на дома или офиса на всеки един участник. Необходимо е да имате компютър с интернер, слушалки и микрофон (ако желаете да задавате въпроси). Ако нямате микрофон - може да задавате въпросите си чрез функцията "чат"

 • ОНЛАЙН обучение
 • ОНЛАЙН обучение

Контакти

За повече информация и въпроси, моля свържете се с нас по следните начини:

Други предстоящи обучения