Дата на провеждане:
10-12.07.2013


Място на провеждане:
Хотел Виа Понтика, гр. Поморие


Лектор:
Иван Нейков


Резюме:

Ще бъдат разгледани: задължения и отговорности на експертите по управление на човешки ресурси; изготвяне на щатно разписание и длъжностна характеристика; оформяне на служебно досие; документация при сключване, изпълнение и прекратяване на трудовите договори; възможности на работодателя за разширяване съдържанието на трудовия договор. Най-честите грешки, допускани от екипа на работодателя.

Цена за един участник:240 лв.
210 лв. за втори участник.

Цената включва:Такса обучение, кафе-паузи, учебни материали, консултации, конферентни разходи, удостоверение, вкл. ДДС

Пакет нощувки:180 лв. за участник.

Цената включва:2 нощувки в двойна стая с 2 закуски и 2 вечери на 10 и 11.07.2013 г., обяд на 11.07.

Други услуги:Доплащане за самостоятелно настаняване – 40 лв./ден.

ПРИ ЗАПИСВАНЕ
НА ДВАТА КУРСА:
Нощувка на 09.07.2013 г. – ПОДАРЪК!


Лектор

Програма

 • 14:30 – Регистрация на участниците
 • 15:00
 • Откриване на семинара.
 • 15:00
 • Управление на човешки ресурси- същност и ефект.
 • Изготвяне на вътрешни нормативни актове в сферата на управление на човешките ресурси.
 • Изготвяне на щатно разписание.
 • 16:30 – Кафе-пауза
 • 16:45-18:30
 • Длъжностна характеристика – основен правен инструмент за защита интересите на директора.
 • Какво трябва да съдържа служебното досие на работника – създаване, съдържание и одит.
 • Трудова книжка и други лични документи на работника (дипломи, удостоверения, сертификати).
 • Правна уредба на документите, свързани с трудовия стаж.
 • Автобиография. Защита на личните данни в трудовия договор и личните документи на работника.
 • 9:30
 • Документация по сключване на трудовите договори.
 • Документация по време на изпълнението на трудовите договори.
 • Документация при прекратяване на трудовите договори.
 • 11:00 – Кафе-пауза
 • 11:15
 • Видове отпуски.
 • Придобиване право на отпуски.
 • Ползване на отпуск, прекъсване на ползването , отлагане на ползването.
 • Възнаграждение по време на отпуск.
 • 13:00 – Обяд
 • 14:30
 • Отпуск поради бременност, раждане, осиновяване и отглеждане на дете.
 • Вътрешни актове на директорите относно почивките и отпуските.
 • Най- често допускани грешки и съдебна практика
 • 15:30 – Индивидуални консултации – до 18:00 ч.
 • !!!! С възможност за всякакви правни консултации по конкретни въпроси и казуси. При по-голям брой участници и интерес от Ваша страна в консултациите ще продължат и след 18:00 ч.
 • 9:30
 • Трудов договор – правна същност, страни.
 • Съдържание на трудовия договор, определено от:
 • – Законодателството;
 • – Вътрешната нормативна уредба на учебното заведение;
 • – Преговорите по сключването му.
 • Съдържание на допълнителни споразумения за изменения на трудовия договор.
 • Възможности на работодателя едностранно да променя елементи на трудовия договор.
 • 11:00 – Кафе-пауза
 • 11:15
 • Предмет и съдържание на допълнителни споразумения, сключени на основание трудовия договор между страните.
 • Права и задължения на работодателя по трудовия договор.Възможности на работодателя да определя нови отговорности на служителя.
 • Права и задължения на служителя по трудовия договор.
 • Отговорност на страните за неразпространение на информация за съдържанието на трудовия договор.
 • Разлики в съдържанието на трудовия и гражданския договор.
 • Най- чести грешки , допускани от екипа на работодателя. Съдебна практика.
 • 12:00 – Закриване на обучението.

Място на провеждане

Хотел Виа Понтика, гр. Поморие

Феста Виа Понтика - гр. Поморие, е горд носител на редица престижни награди в сферата на туризма: „Най-добър четиризвезден морски хотелски комплекс с винарска изба на 2019 г.“, „Морски хотел на годината за 2019 г.“, „Хотел на публиката за 2019 г.“ и редица други. https://festahotels.com/bg/festa-via-pontica  

 • Хотел Виа Понтика
 • Хотел Виа Понтика
 • Хотел Виа Понтика
 • Хотел Виа Понтика
 • Хотел Виа Понтика
 • Хотел Виа Понтика

Контакти

За повече информация и въпроси, моля свържете се с нас по следните начини:

Други предстоящи обучения