Дата на провеждане:
22.04.2021


Място на провеждане:
ОНЛАЙН обучение, Online


Лектор:
Иван Нейков


Резюме:

Защо да участвате?
Компетентното управление на човешките ресурси на предприятието, базирано на знание и опит е едно от основните предизвикателства пред мениджърите в новите социално-икономически условия. Именно това е и основният фокус на практическия курс с лектор г-н Иван Нейков.

Какво ще съдържа курсът?
Tренинг курсът е изцяло практически и слага акцент върху вътрешната нормативна уредба на предприятието, както и трудовите задължения и дисциплинарна и имуществена отговорност, която според г-н Нейков поставя основата за рационално и компетентно управление на човешките ресурси.

В многообразието от вътрешни нормативни актове в практиката на предприятията, ние ще насочим вниманието Ви към най-важните от тях, с помощта на които ще си осигурите сигурност, стабилност и предвидимост в управлението на персонала.

С помощта на множество казуси и примери от практиката ще добиете реални знания за това как да създавате, променяте и работите с най-важните нормативни актове, като акцентът ще бъде върху отношенията работодател – работник, при които винаги има много въпросителни и деликатни моменти. Във втората част ще разгледаме всичко около трудовите задължения, дисциплинарна и имуществена отговорност.

Акценти:

 • Вътрешните нормативни актове – нови възможности на работодателя да създава собствена уредба на трудовите отношения;
 • Технология на разработване на вътрешните нормативни актове;
 • Процедури за влизане в сила и за изменения на вътрешните нормативни актове;
 • Дисциплинарна и имуществена отговорност;
 • Опазване на служебна информация и служебна тайна;
 • Задължения на работника за повишаване на квалификацията;
 • Лоялност и защита интереса на предприятието от страна на работника.

Какво ще получите допълнително?
В рамките на курса предвиждаме широки възможности за персонални консултации и въпроси към лектора на обучението. По този начин получавате експертния коментар на г-н Иван Нейков относно казусите от практиката на Вашата организация!

Какво включват учебните материали?
Учебните материали са предоставени както на хартиен, така и на електронен носител. Включват богато съдържание полезни примерни документи и образци,  подготвени от лектора.

За кого е подходящ курса?
Курсът е подходящ за мениджъри и експерти в областта на управлението на човешките ресурси, счетоводители, които се занимават с тази материя, управители на разрастващ се бизнес, както и всички, чиято работа е свързана с управлението на човешките ресурси.


Редовна цена: 150 лв. с вкл. 20 % ДДС


Втори и следващ участник – 120 лв. с вкл. 20 % ДДС


Лектор

Програма

13:00 Регистрация на участниците.

13:10 

 • Нови задължения на работниците;
 • Вътрешните нормативни актове – нови възможности на работодателя да създава собствена уредба на трудовите отношения;
 • Дисциплинарна и имуществена отговорност;

14:00-14:15 Кратка почивка

 • Опазване на служебна информация и служебна тайна;
 • Технология на разработване на вътрешните нормативни актове;
 • Задължения на работника за повишаване на квалификацията;

15:15-15:30 Кратка почивка

 • Процедури за влизане в сила и за изменения на вътрешните нормативни актове;
 • Задължения за опазване и неразпространение на служебна информация;
 • Лоялност и защита интереса на предприятието от страна на работника;

16:30 Дискусия и въпроси

Място на провеждане

ОНЛАЙН обучение, Online

Онлайн обученията представлява семинар, който се провежда онлайн/презинтернет чрез софтуер за видеоконференция. Най-голямото предимство на онлайн обученията е възможността, която предоставят за провеждане на събитие от комфорта на дома или офиса на всеки един участник. Необходимо е да имате компютър с интернер, слушалки и микрофон (ако желаете да задавате въпроси). Ако нямате микрофон - може да задавате въпросите си чрез функцията "чат"

 • ОНЛАЙН обучение
 • ОНЛАЙН обучение

Контакти

За повече информация и въпроси, моля свържете се с нас по следните начини:

Други предстоящи обучения