Дата на провеждане:
17.12.2014


Място на провеждане:
гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО,


Лектор:
Иван Нейков


Резюме:

Работодателят не желае да получава повече труда, които работника му предоставя. Какво ни предстои в процеса на прекратяване на трудовите правоотношения и какви са възможностите за действие на работодателя?

Към отговора на тези въпроси е насочен практическият семинар с лектор г-н Иван Нейков, по време на който ще се запознаете с неизползваните възможности за прекратяване на трудови отношения, заложени в Кодекса на труда. Специално внимание от страна на г-н Нейков ще бъде обърнато на най-важните 7 начина за прекратяване на трудовите отношения между работодател и работник.

След края на обучението ще разполагате с изчерпателна информация и експертен коментар на всички възможности за прекратяване на трудови договори. Подготвените от нас учебни материали ще Ви позволят лесно и удобно да прилагате усвоеното по време на семинара в практиката на Вашата организация.

Присъствайки на семинарите на Академия Респонса в областта на трудовото право, Вие си осигурявате сигурност и предвидимост в управлението на човешките ресурси на Вашата организация. Благодарим за Вашия избор!

Ранно записване: 264 лв.
Стандартна цена: 312 лв.
Цените са крайни.
Цената включва:
Такса обучение, персонални учебни материали на хартиен и електронен носител, консултации, конферентни разходи, 2 кафе-паузи, обяд, удостоверение и използване на паркинг и интернет в хотела.
Начин
на плащане:
По банков път в полза на Академия Респонса – по предварително издадена от нас проформа-фактура.
Материали:
Всеки участник ще получи персонални материали на хартиен и електронен носител.

Допълнителна информация:

Участниците в семинара ползват паркинг и интернет в общите части на хотела без доплащане.


Лектор

Програма

9:00 – Регистрация на участниците.

 • 09:30
 • Права и задължения на работодателя и на служителя при прекратяване на трудовото правоотношение.
 • Нормативна уредба на съкращението на щата и намаляване на обема на работата: А) външна нормативна уредба; Б) вътрешна нормативна уредба.
 • Право на работодателя на подбор – основания, процедури, документи.
 • 11:00 – Кафе-пауза
 • 11:15
 • Позиция на работодателя при обжалване на заповед за съкращаване в щата.
 • Прекратяване на трудов договор сключен със срок за изпитване.
 • Прекратяване на трудовото правоотношение поради спиране на работа за повече от 15 дни.
 • Прекратяване на трудовото правоотношение поради липса на качества на работника за ефективно изпълнение на работата.
 • Прекратяване на трудовото правоотношение, когато работникът не притежава необходимото образование или професионална квалификация за изпълняваната работа.
 • 13:00 – Обяд
 • 14:00
 • Прекратяване на трудовото правоотношение поради промяна на изискванията за изпълнението на длъжността, ако работникът не отговаря на тях.
 • Прекратяване на трудовото правоотношение поради обективна невъзможност за изпълнение на трудов договор.
 • Действия на работодателя при възстановяване на работа на уволнен работник.
 • 15:30 – Кафе-пауза
 • 15:45
 • Закрила на работника при прекратяване на трудовото правоотношение.
 • Преодоляване на закрилите при прекратяване на трудовото правоотношение.
 • Най-честите грешки на екипа на работодателя при прекратяване на трудовите правоотношения.
 • 17:30 – Дискусия. Закриване на обучението

Място на провеждане

гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО,

http://www.hotelexposofia.com

Хотел Бест Уестърн Експо Плюс се намира на адрес: гр. София, бул. "Цариградско шосе" № 149. Бизнес хотел, който се намира само на няколко минути от Летище София и недалеч от центъра на града. Хотелът е в непосредствена близост до Интер Експо и Конгресен Център.

 • гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО
 • гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО
 • гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО
 • гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО
 • гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО
 • гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО

Контакти

За повече информация и въпроси, моля свържете се с нас по следните начини:

Други предстоящи обучения