Дата на провеждане:
06-08.06.2022


Място на провеждане:
Хотел Маджестик Бийч Ризорт, к.к. Слънчев бряг


Лектори:
Иван Нейков
адв. Станислава Стоицева
Снежана Иванова


Резюме:

Множество въпроси възникват при разглеждането на закона и подзаконовите нормативни актове, затова и този курс ще бъде фокусиран върху най-важните аспекти.

и още…

 • Закон за обществените поръчки (ЗОП). ЦАИС ЕОП – възлагане!
 • Прилагане на мерки съгласно Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП)
 • Нови задължения при управлението на учебни и детски заведения – изисквания към ръководството на учебните и детски заведения, регламентирани в Закон за училищното и предучилищното образовани – актуални промени!
 • Квалификация и атестиране.
 • Обществени съвети, документация и документооборот.
 • Закон защита на личните данни (ЗЗЛД) в образованието!

Защо да участвате?

 • Ще се запознаете със законовите изисквания в сферата на образованието;
 • Ще спестите време и усилия за подготовката на документацията;
 • Ще получите практически съвети за правилното изпълнение на Вашата отговорна работа;
 • Ще намалите риска от грешки и пропуски, които биха довели до неприятности;

Вижте по-подробна програма на обучението по-долу.


 ГАРАНЦИЯ 

“Застраховани сте” като получавате нашата гаранция, че всички теми ще бъдат преминати. В случай, че времето не стигне да бъдат обсъдени всички обявени теми, нашите лектори ще запишат видео обучение с пропуснатите теми и те ще Ви бъдат предоставени възможно най-скоро. По този начин ще бъдете сигурни, че нищо няма да изпуснете!


РЕГИСТРАЦИЯ

За да се регистрирате, изберете бутон ЗАПАЗЕТЕ СВОЕТО МЯСТО. Попълнете полетата и продължете до финализиране на заявката. При успешна регистрация ще получите потвърдителен имейл с фактура.


 

!!! Местата са ограничени !!! Моля, не превеждайте пари без да сте получили официално потвърждение с фактура !!! Благодарим Ви предварително!


ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ + 2 НОШУВКИ + изхранване на база ULTRA ALL INCLUSIVE - 537 лв

 Цена за втори и следващ участник - 459 лв
*Цената вкл. - такса за участие + 2 нощувки на човек настанен в двойна стая + вкл. изхранване на база Ultra All Inclusive (целодневно изхранване с вкл.напитки), вкл.забавления и развлечения по програма, ползване на открит и закрит басейн с безплатни шезлонзи на басейна и на плажа. Цените са крайни за един участник.

Допълнителни услуги:

 • Настаняване в единична стая за периода на обучението – 150 лв. 
 • Комплект материали на хартиен и ел. носител, тефтер, химикал и торбичка – 30 лв.
 • Индивидуална консултация с лектора – 60 лв. .

 

 


Лектори

Програма

14:00 Регистрация на участниците
14:30 Откриване на семинара
 

 

 

 

 

 

 

16:00

Нови изисквания при управлението на институции в системата на предучилищното и училищното образование – ЗПУО

 • Изисквания към ръководството на учебните и детски заведения, регламентирани в Закон за училищното и предучилищното образовани – актуални промени!
 • Обществен съвет.
 • Как да създадем обществения съвет към детската градина и училището – документация и процедури.
 • Функции на обществения съвет и на настоятелството към детската градина и училището.

Кафе пауза


Квалификация и атестиране.

 • Новите условия и ред за повишаване на квалификацията на директорите и педагогическите специалисти.
 • Новите условия и ред за придобиването на професионално-квалификационните степени.
 • Какво представлява системата от квалификационни кредити.
 • Условия и ред за атестиране на педагогическите специалисти.
 17:45  Въпроси и дискусия.

 

09:30 ЗАКОН ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ 2022 г – обнародвани промени, нови задължения и функции на ЦАИС ЕОП, практическо прилагане и нови задължения.

 • Електронни поръчки и нови правила относно електронното възлагане.
 • Единна система за възлагане на електронни поръчки.
 • Обмен на електронни документи, нови образци на документи, разяснения, профил на купувача.
 • Нови правила за подаване на оферти и заявления за участие.
 • Промени, свързани с подготовката, и откриването на процедурите за възлагане на обществените поръчки.
 • Изчисляване на прогнозна стойност, обособени позиции.
11:00 Кафе пауза
11:30
 • Промени относно изискванията към кандидатите и участниците – лично състояние – основания за отстраняване и задължени лица; критерии за подбор.
 • Промени в работата на комисията, задължения на членовете.
 • Сключване на договор за изпълнение на обществена поръчка.
 • Защита на личните данни при провеждане на обществени поръчки.
 • Протокол от работата на комисията.
 • Практически насоки с работа с платформата ЦАИС ЕОП – Възложители и участници, оферти и поръчки.
 • Обявяване на електронни обществени поръчки.
13:00 Обедна почивка
 14:00 ЗАКОН ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕ НА ПАРИ.

 • Що е „изпиране на пари“ – възможни хипотези.
 • Задължение за извършване на оценка на риска.
 • Задължение за докладване на компетентните органи.
 • Вътрешни правила за контрол и предотвратяване на изпирането на пари.
 • Отговорност и санкции при неизпълнение на задълженията по Закона за мерките срещу изпирането на пари.
 • Видове срокове съгласно Закона и Правилника за прилагане на закона за мерките срещу изпирането на пари.
 15:30 Кафе пауза
15:45 ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ В ОБРАЗОВАНИЕТО

 • Права и задължения на администраторите и на обработващите на лични данни.
 • Права на субектите на лични данни.
 • Важни промени във фирмената документация.
 • Принципи на защита.
 • Практически насоки и интересни казуси от съдебната практика.
 • Длъжностно лице по ЗЛД – права, задължения, отговорности.
 • Годишен план за работа на ДЛЗЛД/отговорника по ЗЛД.
 • Документация – правила, процедури, искания и заявления.
 17:15  Въпроси и дискусия
09:00 Документация и документооборот

 • Нови правила за създаването на документи в детската градина и училището.
 • Съхранение на документация.
 • Архивиране и унищожаване на документи. Правила и Срокове.
12:00 Дискусия. Закриване на обучението

Място на провеждане

Хотел Маджестик Бийч Ризорт, к.к. Слънчев бряг

http://hotel.majestic-bg.com

Majestic Beach Resort e елегантен, луксозен и модерен комплекс, издържан в съвременен архитектурен стил, стратегически разположен на първа линия, в северната част на Слънчев Бряг, върху парцел от 45 000 м2. Общата разгъната площ на комплекса е 56 000 м2, като над 35 декара от нея са превърнати в уникална градина с басейни и зелени площи.

 • Хотел Маджестик Бийч Ризорт
 • Хотел Маджестик Бийч Ризорт
 • Хотел Маджестик Бийч Ризорт
 • Хотел Маджестик Бийч Ризорт
 • Хотел Маджестик Бийч Ризорт
 • Хотел Маджестик Бийч Ризорт

Контакти

За повече информация и въпроси, моля свържете се с нас по следните начини:

Други предстоящи обучения