Дата на провеждане:
12-13.11.2020


Място на провеждане:


Лектор:
Иван Нейков


Резюме:

ОБНОВЛЕНИЕ НА КУРСА: Поради множеството въпроси и молби от страна на участниците ни включваме 4 нови теми:

 • Защита на личните данни в трудовите правоотношения;
 • Нови задължения на работодатели да наемат на трудов договор служители с трайни увреждания
 • Нови моменти при пенсиониране в 2020 г.
 • Нови моменти в трудовото право, породени от COVID-19

 

На 11 ноември ще сключим най-успешния трудов договор, ще променим настоящите за да ги направим още по-добри, и накрая ще уволним всички притеснения, които имате при прекратяването им.

Обучението е адаптирано към извънредната обстановка и COVID-19.

Колко пъти ви се е случвало да се злоупотребява с договорите, които сами сте написали? А колко пъти сте изпитвали притеснения, че ще ощетите предприятието или служителите при сключването или прекратяването на трудовото правоотношение, заради използван неработещ начин и неподходяща съдебна практика? Ами, всички тези заплетени казуси, в стил параграф 22?… Колко пъти сте съжалявали, че сте допуснали развитие, ощетяващо интересите ви заради пропуск или не достатъчно опитен екип?

Заповядайте на НАЙ-ДОБРИЯТ ни интензивен курс от СЕРИЯ ПРАВО, за да се запознаете с промените в Кодекса на труда,  добрите практики и всички възможности, които българското и европейско законодателство предоставя за справяне с трудни и заплетени казуси.

Пригответе се да разберете как мислят адвокатите и защо когато сте стигнали до задънена улица те винаги намират изход. Позволете си да си отворите законовите вратички, известни на малцина.Запознайте се с най-добрите и изпитани практики!


Проблемите, които ще се коментират са проблемите, с които ВИЕ всеки ден се сблъсквате!

Материали:  богат набор от примерни документи, включващ над 60 примерни образци на видовете договори, различни молби и заповеди, които изпълняват волеизявленията на работодателя.

Преди да дойдете на обучението е добре да си прочетете законите, защото това няма да се случи на обучението! Пригответе се да разберете как мислят адвокатите и защо когато сте стигнали до задънена улица те винаги намират изход. Позволете си да си отворите законовите вратички, известни на малцина. Запознайте се с най-добрите и изпитани практики!


АКРЕДИТАЦИЯ към МОН

Обучението е акредитирано към Министерство на образованието и науката и дава 2  кредита на участниците след спазване на законовите изисквания за успешно преминат тест след края на обучението. В случай че желаете кредит, моля да ни уведомите преди започване на курса.


Акценти и подробна програма вижте по-долу.

 

ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ

Ценови пакети: Икономичен Стандарт ..Бизнес
    Best Seller  
Участие в целия курс да да да
Консултации и въпроси към лектора да да да
Удостоверение за преминат курс да да да
Материал на електронен и хартиен носител  да  да
Комфортни места на предните редове  –  –  да
Лична консултация с лектора след обучението  –  – да
.
 Цена 100 лв.  120 лв.  150 лв.
 .
 Цена за втори участник  80 лв.  100 лв.  120 лв. 
 .

Цените са крайни за 1 участник.


!!! Местата са ограничени !!! Моля, не превеждайте пари без да сте получили официално потвърждение с фактура !!!


ВАЖНО

 • Начин на плащане: по банков път по предварително издадена от нас фактура.

  ГАРАНЦИЯ 

  “Застраховани сте” като получавате нашата гаранция, че всички теми ще бъдат преминати. В случай, че времето не стигне да бъдат обсъдени всички обявени теми, нашите лектори ще запишат видео обучение с пропуснатите теми и те ще Ви бъдат предоставени възможно най-скоро. По този начин ще бъдете сигурни, че нищо няма да изпуснете!


  РЕГИСТРАЦИЯ

  За да се регистрирате, натиснете бутона „ЗАПАЗИ СВОЕТО МЯСТО“ . При успешна регистрация ще получите потвърдителен имейл с фактура в рамките на работния ден.Лектор

Програма

8:30 Регистрация на участниците 
9:00 Откриване на семинара
9:00 ПОСЛЕДНИТЕ ИЗМЕНЕНИЯ В КОДЕКСА НА ТРУДА и тяхното приложение.

 • ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ В ТРУДОВИТЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ
 • СЪДЪРЖАНИЕ И КЛЮЧОВИ ЕЛЕМЕНТИ НА ТРУДОВИТЕ ДОГОВОРИ
 • НОВИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РАБОТОДАТЕЛЯ ДА НАЕМА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ
 • Нови моменти в трудовото право, породени от COVID-19
10:30 Кратка почивка
10:45
  • Предмет на трудовия договор – обхват на предмета на договора.
  • Видове трудови договори според срока на действие на договора. Нови възможности за прилагане на срочните трудови договори.СКЛЮЧВАНЕ И ИЗМЕНЕНИЕ НА ТРУДОВОТО ПРАВООТНОШЕНИЕ.
  • Трудов договор със срок за изпитване.
 • Как да направим избор между трудов и граждански договор.
 • Изменение на договора. Правна уредба.
 • Ползите за работодателя от наемането на персонал на втори трудов договор. Особености на втори трудов договор със същия работодател.
 • Често допускани грешки от екипа на работодателя.Съдебна практика.
12:00      13:00 Обедна почивка

 • Длъжностна характеристика – основен правен инструмент за защита интересите на работодателя – разработване, утвърждаване, връчване, изменение.
 • Трудова книжка и други лични документи на работника (дипломи, удостоверения, сертификати).
 • Правна уредба   на документите, свързани с трудовия стаж.
 • Документи относно здравословното състояние на работника –
 • медицински удостоверения при постъпване на работа и др., болничен лист; документи относно проверки за употреба на алкохол; документи за употреба на лекарства, които влияят върху работоспособността.
 • Автобиография – защо е важно за работодателя да има представена автобиография от работника и служителя?
 • Препоръка при постъпване на работа.

Дискусия и въпроси 

9:00 ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВОТО ПРАВООТНОШЕНИЕ

 • НОВИ МОМЕНТИ ПРИ ПЕНСИОНИРАНЕ В 2019 г.
 • Как работодателя да организира и проведе законосъобразно съкращения в щата.
 • Право на работодателя на подбор – основания, процедури, документи.
10:30 Кратка почивка
10:45
 • Прекратяване на трудовото правоотношение поради спиране на работа за повече от 15 дни.
 • Прекратяване на трудовото правоотношение поради липса на качества на работника за ефективно изпълнение на работата.
 • Прекратяване на трудовото правоотношение, когато работникът не притежава необходимото образование или професионална квалификация за изпълняваната работа.
12:00      13:00 Обедна почивка

 • Прекратяване на трудовото правоотношение поради промяна на изискванията за изпълнението на длъжността, ако работникът не отговаря на тях.
 • Прекратяване на трудовото правоотношение поради обективна невъзможност за изпълнение на трудов договор.
 • Действия на работодателя при възстановяване на работа на уволнен работник.

Дискусия. Закриване на обучението.

 

Място на провеждане

Контакти

За повече информация и въпроси, моля свържете се с нас по следните начини:

Други предстоящи обучения