Дата на провеждане:
27-28.01.2020


Място на провеждане:
гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО,


Лектор:
Иван Нейков


Резюме:

ОБНОВЛЕНИЕ НА КУРСА: Поради множеството въпроси и молби от страна на участниците ни включваме 3 нови теми в курса:

 • Защита на личните данни в трудовите правоотношения;
 • Нови задължения на работодатели да наемат на трудов договор служители с трайни увреждания
 • Нови моменти при пенсиониране.

В курса ще участвате в темите:

 • 27/01 – Сключване и изменение на трудово правоотношение.
 • 28/01 – Прекратяване на трудово правоотношение.

На 27 януари ще сключим най-успешния трудов договор, ще променим настоящите за да ги направим още по-добри, и накрая ще уволним всички притеснения, които имате при прекратяването им.

Колко пъти ви се е случвало да се злоупотребява с договорите, които сами сте написали? А колко пъти сте изпитвали притеснения, че ще ощетите предприятието или служителите при сключването или прекратяването на трудовото правоотношение, заради използван неработещ начин и неподходяща съдебна практика? Ами, всички тези заплетени казуси, в стил параграф 22?… Колко пъти сте съжалявали, че сте допуснали развитие, ощетяващо интересите ви заради пропуск или не достатъчно опитен екип?

Заповядайте на НАЙ-ДОБРИЯТ ни интензивен курс от СЕРИЯ ПРАВО, за да се запознаете с промените в Кодекса на труда,  добрите практики и всички възможности, които българското и европейско законодателство предоставя за справяне с трудни и заплетени казуси.

Пригответе се да разберете как мислят адвокатите и защо когато сте стигнали до задънена улица те винаги намират изход. Позволете си да си отворите законовите вратички, известни на малцина.Запознайте се с най-добрите и изпитани практики!

Проблемите, които ще се коментират са проблемите, с които ВИЕ всеки ден се сблъсквате!

Материали:  богат набор от примерни документи, включващ над 60 примерни образци на видовете договори, различни молби и заповеди, които изпълняват волеизявленията на работодателя.

Преди да дойдете на обучението е добре да си прочетете законите, защото това няма да се случи на обучението!

Акценти и подробна програма вижте по-долу.

 

 

Ценови пакети: Икономичен Стандарт.. ..Бизнес
    Best Seller  
Участие в целия курс да да да
Консултации и въпроси към лектора да да да
Удостоверение за преминат курс да да да
Кафе-паузи да да да
Wi-Fi интернет да да да
Материал на електронен и хартиен носител да да
Комфортни места на предните редове  –  – да
Лична консултация с лектора след обучението  –  – да
 .  
 Цена  300 лв.  390 лв.  480 лв.
Цена за втори участник: 240 лв. 300 лв. 390 лв.
 Супер ранно записване до 30/11  240 лв.  300 лв.  390 лв.

 


Цените са крайни за 1 участник.


!!! Местата са ограничени !!! Моля, не превеждайте пари без да сте получили официално потвърждение с фактура !!!


ГАРАНЦИЯ 


“Застраховани сте” като получавате нашата гаранция, че всички теми ще бъдат преминати. В случай, че времето не стигне да бъдат обсъдени всички обявени теми, нашите лектори ще запишат видео обучение с пропуснатите теми и те ще Ви бъдат предоставени възможно най-скоро. По този начин ще бъдете сигурни, че нищо няма да изпуснете!


 


Лектор

Програма

9:00 Регистрация на участниците
9:30 Откриване на семинара
9:30
 • НОВИТЕ ИЗМЕНЕНИЯ В КОДЕКСА НА ТРУДА и тяхното приложение
 • ПОСЛЕДНИТЕ ИЗМЕНЕНИЯ В КОДЕКСА НА ТРУДА и тяхното приложение.
 • ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ В ТРУДОВИТЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ
 • СЪДЪРЖАНИЕ И КЛЮЧОВИ ЕЛЕМЕНТИ НА ТРУДОВИТЕ ДОГОВОРИ
11:00 Кафе-пауза
11:30 СКЛЮЧВАНЕ И ИЗМЕНЕНИЕ НА ТРУДОВОТО ПРАВООТНОШЕНИЕ

 • Предмет на трудовия договор – обхват на предмета на договора
 • Видове трудови договори според срока на действие на договора. Нови възможности за прилагане на срочните трудови договори
 • Трудов договор със срок за изпитване
 •  Как да направим избор между трудов и граждански договор.
 •  Изменение на договора. Правна уредба
 •  Ползите за работодателя от наемането на персонал на втори трудов договор. Особености на втори трудов договор със същия работодател
 •  Често допускани грешки от екипа на работодателя.
 •  Съдебна практика
13:00 Обедна почивка
14:00
 • Длъжностна характеристика – основен правен инструмент за защита интересите на работодателя – разработване, утвърждаване, връчване, изменение
 • Трудова книжка и други лични документи на работника (дипломи, удостоверения, сертификати)
 • Правна уредба   на документите, свързани с трудовия стаж
15:30     Кафе-пауза
15:45
 • Документи относно здравословното състояние на работника
 • Медицински удостоверения при постъпване на работа и др., болничен лист; документи относно проверки за употреба на алкохол; документи за употреба на лекарства, които влияят върху работоспособността
 • Автобиография – защо е важно за работодателя да има представена автобиография от работника и служителя?
 • Препоръка при постъпване на работа
17:00 Въпроси и дискусия 
Индивидуални консултации (за пакети Бизнес)
09:00 ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВОТО ПРАВООТНОШЕНИЕ

 • Как работодателя да организира и проведе законосъобразно съкращения в щата
 • Право на работодателя на подбор – основания, процедури, документи
11:00 Кафе-пауза
11:30
 • Прекратяване на трудовото правоотношение поради спиране на работа за повече от 15 дни
 • Прекратяване на трудовото правоотношение поради липса на качества на работника за ефективно изпълнение на работата
 • Най-чести грешки, допускани от екипа на работотеля.
13:00 Обедна почивка
14:00
 •  Прекратяване на трудовото правоотношение, когато работникът не притежава необходимото образование или професионална квалификация за изпълняваната работа
 • Прекратяване на трудовото правоотношение поради промяна на изискванията за изпълнението на длъжността, ако работникът не отговаря на тях
15:30 Кафе-пауза
15:45
 • Прекратяване на трудовото правоотношение поради обективна невъзможност за изпълнение на трудов договор
 • Действия на работодателя при възстановяване на работа на уволнен работник
 • Други нестандартни казуси, за които се налагат нестандартни решения.
 • Най-чести грешки, допускани от екипа на работотеля.
17:00 Въпроси и дискусия 
Индивидуални консултации (за пакети Бизнес)

Място на провеждане

гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО,

http://www.hotelexposofia.com

Хотел Бест Уестърн Експо Плюс се намира на адрес: гр. София, бул. "Цариградско шосе" № 149. Бизнес хотел, който се намира само на няколко минути от Летище София и недалеч от центъра на града. Хотелът е в непосредствена близост до Интер Експо и Конгресен Център.

 • гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО
 • гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО
 • гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО
 • гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО
 • гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО
 • гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО

Контакти

За повече информация и въпроси, моля свържете се с нас по следните начини:

Други предстоящи обучения