Дата на провеждане:
13-14.10.2022


Място на провеждане:
гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО,


Лектор:
Иван Нейков


Резюме:

ОБНОВЛЕНИЕ НА КУРСА: Най-чаканият курс за провеждане на живо е вече факт! След всички промени, изменения и най-вече казуси от 2021 и 2022 насам, курсът претърпя множество изменения и актуализации.

 • Нови моменти  и възможности в трудовото право.
 • Сключване, изменение и прекратяване на трудов договор
 • Нови моменти при пенсиониране.
 • Промени в 2022 г. 

На 13 октомври ще сключим най-успешния трудов договор, ще променим настоящите за да ги направим още по-добри, и накрая ще уволним всички притеснения, които имате при прекратяването им.

Колко пъти ви се е случвало да се злоупотребява с договорите, които сами сте написали? А колко пъти сте изпитвали притеснения, че ще ощетите предприятието или служителите при сключването или прекратяването на трудовото правоотношение, заради използван неработещ начин и неподходяща съдебна практика? Ами, всички тези заплетени казуси, в стил параграф 22?… Колко пъти сте съжалявали, че сте допуснали развитие, ощетяващо интересите ви заради пропуск или не достатъчно опитен екип?

Заповядайте на НАЙ-ДОБРИЯТ ни интензивен курс от СЕРИЯ ПРАВО, за да се запознаете с промените в Кодекса на труда,  добрите практики и всички възможности, които българското и европейско законодателство предоставя за справяне с трудни и заплетени казуси.

Пригответе се да разберете как мислят адвокатите и защо когато сте стигнали до задънена улица те винаги намират изход. Позволете си да си отворите законовите вратички, известни на малцина. Запознайте се с най-добрите и изпитани практики!


Проблемите, които ще се коментират са проблемите, с които ВИЕ всеки ден се сблъсквате!

Материали:  богат набор от примерни документи, включващ над 60 примерни образци на видовете договори, различни молби и заповеди, които изпълняват волеизявленията на работодателя.

Преди да дойдете на обучението е добре да си прочетете законите, защото това няма да се случи на обучението! Пригответе се да разберете как мислят адвокатите и защо когато сте стигнали до задънена улица те винаги намират изход. Позволете си да си отворите законовите вратички, известни на малцина. Запознайте се с най-добрите и изпитани практики!


ГАРАНЦИЯ 

“Застраховани сте” като получавате нашата гаранция, че всички теми ще бъдат преминати. В случай, че времето не стигне да бъдат обсъдени всички обявени теми, нашите лектори ще запишат видео обучение с пропуснатите теми и те ще Ви бъдат предоставени възможно най-скоро. По този начин ще бъдете сигурни, че нищо няма да изпуснете!

ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ

ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ В ДВУДНЕВНО ОБУЧЕНИЕ + Удостоверение + кафе-паузи - 390 лв.

*Цена за втори и следващ участник - 360 лв.

Можете да се включите и в един от двата модула:

 • Модул 1 – 13.10.2022 – Сключване и изменение на трудово правоотношение. – Такса за участие 240 лв.
 • Модул 2 – 14.10.2022 – Прекратяване на трудово правоотношение – Такса за участие 240 лв.

Допълнителни услуги:

 • Комплект материали на хартиен и ел. носител, тефтер, химикал и торбичка – 90 лв.
 • Индивидуална консултация с лектора – 90 лв.

РЕГИСТРАЦИЯ

За да се регистрирате, изберете бутон ЗАПАЗЕТЕ СВОЕТО МЯСТО. Попълнете полетата и продължете до финализиране на заявката. При успешна регистрация ще получите потвърдителен имейл с фактура.


АКРЕДИТАЦИЯ към МОН

Обучението е акредитирано към Министерство на образованието и науката и дава 2  кредита на участниците след спазване на законовите изисквания за успешно преминат тест след края на обучението. В случай че желаете кредит, моля да ни уведомите преди започване на курса.


ВАЖНО

 • Начин на плащане: по банков път по предварително издадена от нас фактура.

Лектор

Програма

09:00

9:30

9:30

Регистрация на участниците.

Откриване на семинара

ПОСЛЕДНИТЕ ИЗМЕНЕНИЯ В КОДЕКСА НА ТРУДА и тяхното приложение.

 • СЪДЪРЖАНИЕ И КЛЮЧОВИ ЕЛЕМЕНТИ НА ТРУДОВИТЕ ДОГОВОРИ;
 • НОВИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РАБОТОДАТЕЛЯ ДА НАЕМА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ;
 • Нови моменти в трудовото право, породени от COVID-19;
11:00 Кафе-пауза
11:30
 • СКЛЮЧВАНЕ И ИЗМЕНЕНИЕ НА ТРУДОВОТО ПРАВООТНОШЕНИЕ.
  • Предмет на трудовия договор – обхват на предмета на договора;
  • Видове трудови договори според срока на действие на договора;
  • Нови възможности за прилагане на срочните трудови договори;
  • Трудов договор със срок за изпитване.
  • Как да направим избор между трудов и граждански договор.
13:00 Обедна почивка
14:00
 •  Изменение на договора. Правна уредба.
 • Ползите за работодателя от наемането на персонал на втори трудов договор. Особености на втори трудов договор със същия работодател.
 • Често допускани грешки от екипа на работодателя. Съдебна практика.
 • Длъжностна характеристика – основен правен инструмент за защита интересите на работодателя – разработване, утвърждаване, връчване, изменение.
15:30 Кафе-пауза
15:45
 • Трудова книжка и други лични документи на работника (дипломи, удостоверения, сертификати).
 • Правна уредба   на документите, свързани с трудовия стаж.
 • Документи относно здравословното състояние на работника –медицински удостоверения при постъпване на работа и др., болничен лист; документи относно проверки за употреба на алкохол; документи за употреба на лекарства, които влияят върху работоспособността.
 • Автобиография – защо е важно за работодателя да има представена автобиография от работника и служителя?
 • Препоръка при постъпване на работа.
17:00 Въпроси и дискусия.
 17:15 Закриване на семинара.

 

09:00 ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВОТО ПРАВООТНОШЕНИЕ

 • Как работодателя да организира и проведе законосъобразно съкращения в щата
 • Право на работодателя на подбор – основания, процедури, документи
 • Прекратяване на трудовото правоотношение поради спиране на работа за повече от 15 дни
11:00 Кафе-пауза
11:30
 • Прекратяване на трудовото правоотношение поради липса на качества на работника за ефективно изпълнение на работата
 • Най-чести грешки, допускани от екипа на работотеля.
 • Прекратяване на трудовото правоотношение, когато работникът не притежава необходимото образование или професионална квалификация за изпълняваната работа
13:00 Обедна почивка
14:00
 •  Прекратяване на трудовото правоотношение поради промяна на изискванията за изпълнението на длъжността, ако работникът не отговаря на тях
 • Прекратяване на трудовото правоотношение поради обективна невъзможност за изпълнение на трудов договор
 • Действия на работодателя при възстановяване на работа на уволнен работник
15:30 Кафе-пауза
15:45
 • Други нестандартни казуси, за които се налагат нестандартни решения.
 • Най-чести грешки, допускани от екипа на работотеля.
 • НОВИ МОМЕНТИ ПРИ ПЕНСИОНИРАНЕ В 2022 г.
17:00 Въпроси и дискусия 
Индивидуални консултации с лектора.

Място на провеждане

гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО,

http://www.hotelexposofia.com

Хотел Бест Уестърн Експо Плюс се намира на адрес: гр. София, бул. "Цариградско шосе" № 149. Бизнес хотел, който се намира само на няколко минути от Летище София и недалеч от центъра на града. Хотелът е в непосредствена близост до Интер Експо и Конгресен Център.

 • гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО
 • гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО
 • гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО
 • гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО
 • гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО
 • гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО

Контакти

За повече информация и въпроси, моля свържете се с нас по следните начини:

Други предстоящи обучения