Дата на провеждане:
19.02.2021


Място на провеждане:
ОНЛАЙН обучение, Online


Лектор:
Весна Ненчева


Резюме:

Дисциплината е набор от правила, за чието изпълнение учителят следи. От отношението на педагога към учениците зависи ще изпълняват ли те правилата или не. Добрият учител е твърд и добър, настойчив и постоянен, държи на дадената дума, разделя постъпката от човека, проявява строгост към неправилното поведение и доброжелателно отношение към личността на детето като цяло. Темата е ориентирана към развитието на конкретни умения – към практичните неща, които учителят може да каже или направи в училищното си ежедневие и опитва да избегне позоваването на някакви абстрактни образователни концепции.

Няма предмет – било то история, математика, английски език и литература или химия, – който да не стане интересен и вълнуващ за младите хора, ако се преподава от учител, научен да създава взаимоотношение с учениците си, при което потребностите на учителя се зачитат от учениците, а потребностите на учениците се зачитат от учителя.

Целта на този тренинг е да покаже как обучението може да е далече по-успешно от обичайното ако владеем добри техники за управление на класната стая; как може да предадем повече знания и зрелост на обучаемите, като в същото време намалим конфликтите и освободим повече учебно време за преподаване.


Такса за участие: 72 лв. с вкл. 20 % ДДС

Вижте по-подробна програма на обучението по-долу.


Лектор

Програма

08:30 Регистрация на участниците
09:00 Откриване на семинара
9:00 Модул 1:
Разбирането за успешна и дисциплинирана класна стая.
Училищните правила, ролята и адекватни стратегии на директора.
Ролята и стратегиите на учителя.
Създаване на роля за учениците и техните родители в контекста на училищния живот.
10:30 – 10:45 Кафе-пауза
10:45 Модул 2:
Основания да бъдем оптимисти.
Работа по самообладанието на учителя. Разбиране на психологичните мотиви на учениците за привличане на вниманието през проблемно ориентирано поведение.Анализи на ситуации и техните решения:
Привличане на внимание с лошо поведение;
Отмъщение с болка за безсилието, което чувства ученика;
Чувство за отхвърленост от целия свят и отказ от контакт с околните;
12:15-13:15Обедна почивка
13:15 Модул 4:
Изграждане на дисциплинарната система.
Разликите между последствия и наказания.
5 -стъпков модел:
Обективно разбиране на поведението на детето;
Разбиране на мотива за „лошото“ поведение;
Избор на техника на педагогическа намеса за прекратяване на критично поведение по време на урока; / Мерки за педагогическа намеса при властно и отмъстително поведение – техники/;
14:45-15:00 Кратка почивка
15:00 
Разработка на стратегия и тактика в подкрепа на ученика за справяне с проблемното поведение;
Включване на родителите и колегите;
Изготвяне на училищен план за справяне с проблемната училищна култура.
16:30 Въпроси и консултации – БИЗНЕС ПАКЕТ
17:00 Закриване на семинара

Място на провеждане

ОНЛАЙН обучение, Online

Онлайн обученията представлява семинар, който се провежда онлайн/презинтернет чрез софтуер за видеоконференция. Най-голямото предимство на онлайн обученията е възможността, която предоставят за провеждане на събитие от комфорта на дома или офиса на всеки един участник. Необходимо е да имате компютър с интернер, слушалки и микрофон (ако желаете да задавате въпроси). Ако нямате микрофон - може да задавате въпросите си чрез функцията "чат"

  • ОНЛАЙН обучение
  • ОНЛАЙН обучение

Контакти

За повече информация и въпроси, моля свържете се с нас по следните начини:

Други предстоящи обучения