Дата на провеждане:
29.01.2021


Място на провеждане:
ОНЛАЙН обучение, Online


Лектори:
д-р Димитър Софиянски
Андриан Георгиев


Резюме:

На обучението ще се запознаете със законодателството в сферата на ЗБУТ. Материята се възприема чрез голям набор от практически примери за това кои са задълженията ни, в какъв срок трябва да се изпълнят, как да не допуснем грешки, които водят до глоби, разрешаването на проблеми своевременно!


АКЦЕНТИ В ОБУЧЕНИЕТО:

 • Инструктажи и обучения по БЗР – извънреден инструктаж и нови превантивни мерки на работното място.
 • Процедури по организация на дейностите по ЗБУТ при извънредно положение.
 • Здраве и безопасност при връщане на работа.
 • Оказване на първа долекарска помощ – нови препоръки от 2020 г.

ЦЕЛЕВА ГРУПА

 • длъжностни лица и отговорници по безопасност и здраве в предприятията;
 • изпълнители/работници;
 • технически ръководители;
 • проектанти; висши мениджъри;
 • членове на КУТ и ГУТ.

ПРАКТИЧЕСКА НАСОЧЕНОСТ

Обучението е с практическа приложимост и се провежда от доказани експерти и ПРАКТИЦИ в тази област, които ежедневно се сблъскват с Вашите проблеми и въпроси.


ЗАКОНОВО ИЗИСКВАНЕ

Обучението е в изпълнение на законовото изискване към работодателите за провеждането му съгл. чл. 20 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд и Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.


ПОЛЗИ

 • Гарантирате опазването на здравето и живота на служителите си;
 • Осигурявате компетентен ръководен персонал по казусите на ЗБУТ;
 • Спестявате на фирмата от глоби, при проверки и инциденти;
 • Издаване на удостоверение, важащо пред Инспекциите по труда, браншовите камари в България, както и за участие в търгове, конкурси и др.

Онлайн обучението ще се проведе от 09:30 ч.
Всички, заявили участие ще получат линк на посочения имейл адрес при регистрация в 09:15ч, който ще им осигури достъп до онлайн обучението.


ТАКСА УЧАСТИЕ: 120 лв. с вкл. 20% ДДС


ГАРАНЦИЯ

“Зacтpaxoвaни cтe” ĸaтo пoлyчaвaтe нaшaтa гapaнция, чe вcичĸи тeми щe бъдaт пpeминaти. B cлyчaй, чe вpeмeтo нe cтигнe или пък имате проблем с връзката, нaшитe лeĸтopи щe зaпишaт видeo oбyчeниe c пpoпycнaтите от Вас тeми и тe щe Bи бъдaт пpeдocтaвeни възмoжнo нaй-cĸopo. Πo тoзи нaчин щe бъдeтe cигypни, чe нищo нямa дa изпycнeтe.


ВАЖНО

Начин на плащане: по банков път по предварително издадена от нас фактура.


УДОСТОВЕРЕНИЯ по Наредба РД-07-2/16.12.2009

Всеки участник, преминал обучението, получава удостоверение за преминато ежегодно обучение съгласно Наредба РД-07-2/16.12.2009 г.


РЕГИСТРАЦИЯ

За да се регистрирате, натиснете бутона „ЗАПАЗИ СВОЕТО МЯСТО“ . При успешна регистрация ще получите потвърдителен имейл с фактура в рамките на работния ден.


За нас и нашите клиенти – здравето и безопасността са приоритет!

Лектори

Програма

08:45 Регистрация на участниците (онлайн) 

09:00 Откриване на онлайн обучението

09:00 Инструктажи и обучения по БЗР – извънреден инструктаж и нови превантивни мерки на работното място.

 • Нормативна уредба, свързана с обученията и инструктажите. Изисквания към работодателя.
 • Форми на дистанционно обучение.
 • Видове инструктажи – начален, на работното място, периодичен, ежедневен и извънреден.
 • Документация за обучения и опресняване на знанията, удостоверяваща извършените обучения.
 • Примери за оформяне на книгите за инструктаж.

09:45 – 10:00 – кратка почивка

10:00 – Процедури по организация на дейностите по ЗБУТ при извънредно положение.

 • Основни функции на ОБЗР.
 • Изискуеми документи по ЗБУТ.
 • Организиране информирането на работещите при дистационен или смесен тип работа.
 • Оценка на риска от евентуална зараза и предприетите мерки за защита на служителите.
 • Трудова злополука при надомна и/или дистанционна работа.

10:45 – 11:00 – Кратка почивка

11:00  Здраве и безопасност при връщане на работа.

 • Задължения на работодателя за осигуряване на информираност на работещите и за предприемане на противоепидемични мерки при работа.
 • Възстановяване на работния процес в противоепидемичен режим – предизвикателства пред работодателя.
 • Мерки за предотвратяване на разпространението на COVID-19 на работното място.

11:45 – 12:00 – Кратка почивка

 • 12:00 – Създаване на организация за безопасни посещения на външни лица.
 • Подготовка и осъществяване на служебни пътувания в епидемиологична обстановка.
 • Предприемане на действия при установяване на работещ или външно лице с потвърждение за COVID-19 на работното място. Видове тестове за доказване на инфекция с коронавирус.
 • Основни правила на поведение при поява на оплаквания, които могат да се дължат на коронавирусна инфекция.

12:45-13:00 – кратка почивка

13:00 ПЪРВА ДОЛЕКАРСКА ПОМОЩ (ПДП) – кратко обучение с новите препоръки от 2020 г. 

 • Определяне състоянието на пострадал
 • Рани и наранявания; Счупвания
 • Изгаряния; Поражения от електричество
 • Затрупване с тежести; Поведение при здравословни проблеми от общ характер
 • Количествени и качествени промени в съзнанието.
 • Други видове наранявания

14:30 Дискусия на актуални въпроси.

 15:00 Закриване на обучнието.

Място на провеждане

ОНЛАЙН обучение, Online

Онлайн обученията представлява семинар, който се провежда онлайн/презинтернет чрез софтуер за видеоконференция. Най-голямото предимство на онлайн обученията е възможността, която предоставят за провеждане на събитие от комфорта на дома или офиса на всеки един участник. Необходимо е да имате компютър с интернер, слушалки и микрофон (ако желаете да задавате въпроси). Ако нямате микрофон - може да задавате въпросите си чрез функцията "чат"

 • ОНЛАЙН обучение
 • ОНЛАЙН обучение

Контакти

За повече информация и въпроси, моля свържете се с нас по следните начини:

Други предстоящи обучения