Дата на провеждане:
28.05.2021


Място на провеждане:
гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО,


Лектори:
инж. Веселин Попов
Снежана Иванова
Андриан Георгиев


Резюме:

На обучението ще се запознаете със законодателството в сферата на ЗБУТ. Материята се възприема чрез голям набор от практически уроци за това кои са задълженията ни, в какъв срок трябва да се изпълнят, как да не допуснем грешки, които водят до глоби, разрешаването на проблеми своевременно!


АКЦЕНТИ В ОБУЧЕНИЕТО:

 • Документация по здраве и безопасност;
 • Трудови злополуки;
 • Законосъобразна обработка на лични данни в условия на здравна криза.
 • Здраве и безопасност при връщане на работа.
 • Първа долекарска помощ (опреснителен курс)
 • Чести грешки на екипа на работодателя; Добри практики.

ЦЕЛЕВА ГРУПА

 • длъжностни лица и отговорници по безопасност и здраве в предприятията;
 • изпълнители/работници;
 • технически ръководители;
 • проектанти; висши мениджъри;
 • членове на КУТ и ГУТ.

ПРАКТИЧЕСКА НАСОЧЕНОСТ

Обучението е с практическа приложимост и се провежда от доказани експерти и ПРАКТИЦИ в тази област, които ежедневно се сблъскват с Вашите проблеми и въпроси.


ЗАКОНОВО ИЗИСКВАНЕ

Обучението е в изпълнение на законовото изискване към работодателите за провеждането му съгл. чл. 20 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд и Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.


ПОЛЗИ

 • Гарантирате опазването на здравето и живота на служителите си;
 • Осигурявате компетентен ръководен персонал по казусите на ЗБУТ;
 • Спестявате на фирмата от глоби, при проверки и инциденти;
 • Издаване на удостоверение, важащо пред Инспекциите по труда, браншовите камари в България, както и за участие в търгове, конкурси и др.

УДОСТОВЕРЕНИЕ

Всеки участник, преминал обучението, получава удостоверение за преминато ежегодно обучение.

Ценови пакети:

 

Включва:  Икономичен

Best Seller

Стандарт

 

Бизнес
Участие в курс да да да
Кафе-паузи да да да
Wi-Fi интернет да да да
Удостоверение за преминат курс дa да да
Консултации и въпроси към лекторите да да да
Индивидуални учебни материали на ел.и хартиен носител да да
Бонус-билет за друго обучение по ЗБУТ да
Индивидуална консултация (след обучението) да
.
 Такса за участие 150 лв.  180 лв.  240 лв.
 Втори и следващ участник  120 лв.   150 лв. 
 .

ГАРАНЦИЯ

“Зacтpaxoвaни cтe” ĸaтo пoлyчaвaтe нaшaтa гapaнция, чe вcичĸи тeми щe бъдaт пpeминaти. B cлyчaй, чe вpeмeтo нe cтигнe дa бъдaт oбcъдeни вcичĸи oбявeни тeми, нaшитe лeĸтopи щe зaпишaт видeo oбyчeниe c пpoпycнaтитe тeми и тe щe Bи бъдaт пpeдocтaвeни възмoжнo нaй-cĸopo. Πo тoзи нaчин щe бъдeтe cигypни, чe нищo нямa дa изпycнeтe.


ВАЖНО

 • Цените са крайни за един участник. При групи се свържете с нас.
 • Удостоверение за преминато ежегодно обучение съгласно Наредба РД-07-2/16.12.2009 г.
 • Удостоверение с 1 кредит по МОН (при предварителна заявка)
 • Начин на плащане: по банков път по предварително издадена от нас фактура.

  РЕГИСТРАЦИЯ

За да се регистрирате, натиснете бутона ЗАПАЗИ СВОЕТО МЯСТО“ . При успешна регистрация ще получите потвърдителен имейл с фактура в рамките на работния ден.


*Oбстановка и ограниченията позволяват обучението да се проведе на живо в гр. София, хотел Бест Уестърн Експо.


Лектори

Програма

09:00 Регистрация на участниците

09:30 – ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ

 • Изисквания за създаване, водене и съхранение на документацията по здравословни и безопасни условия на труд;
 • Създаване на стегната организация, касаеща документооборота – подредба, необходимост от актуализации, срокове за съхранение;
 • Документи, свързани с: организиране на дейността по БЗР; Обучението и инструктажите; КУТ/ГУТ; Трудовите злополуки; Измерване на факторите на работната среда; Личните предпазни средства; Електро-поддръжка и ръчни ел.инструменти
 • Нови моменти и добра практика.

10:15 – ТРУДОВИ ЗЛОПОЛУКИ

 • Същност и видове трудови злополуки;
 • Стъпки при разследване.
 • Документиране на трудова злополука – примери;
 • Практически насоки;
 • Трудови злополуки, подлежащи на задължително застраховане и обезщетение за застрахователен риск.

11:00-11:15 Кафе – пауза

11:15 Законосъобразна обработка на лични данни в условия на здравна криза.

 • Законосъобразна обработка на лични данни в условия на здравна криза.
 • С кой може да споделяме здравна информация?
 • Нови насоки за работата в условия на социална изолация.
 • Актуализация на документацията по защитата на личните данни и превантивните мерки по ЗБУТ.
 • Най-чести грешки допускани от екипа на работодателя в сферата на Здравословни и безопасни условия на труд.
 • Съвети, препоръки и практически насоки за отстраняването им.

11:30 – Здраве и безопасност при връщане на работа.

 • Задължения на работодателя за осигуряване на информираност на работещите и за предприемане на противоепидемични мерки при работа.
 • Провеждане на извънреден инструктаж – нормативни изисквания, съдържание и документиране.
 • Възстановяване на работния процес в противоепидемичен режим – предизвикателства пред работодателя.

13:00 – 13:30 Обедна почивка 

13:30 – Първа долекарска помощ – опреснителен курс с нови протоколи

 • Първа помощ при задавяне.
 • Първа помощ при силно кръвотечение.
 • Първа помощ при безсъзнание.
 • Първа помощ при внезапен сърдечен арест

15:00 Дискусия на актуални въпроси.

15:30 Закриване на семинара.

Място на провеждане

гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО,

http://www.hotelexposofia.com

Хотел Бест Уестърн Експо Плюс се намира на адрес: гр. София, бул. "Цариградско шосе" № 149. Бизнес хотел, който се намира само на няколко минути от Летище София и недалеч от центъра на града. Хотелът е в непосредствена близост до Интер Експо и Конгресен Център.

 • гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО
 • гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО
 • гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО
 • гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО
 • гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО
 • гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО

Контакти

За повече информация и въпроси, моля свържете се с нас по следните начини:

Други предстоящи обучения