Дата на провеждане:
28.05.2020


Място на провеждане:
ОНЛАЙН обучение, Online


Лектори:
д-р Димитър Софиянски
Христина Христова


Резюме:

Обучението е подходящо за хора, които се занимават със здравословни и безопасни условия на труд.

Акценти в обучението:

 • Процедури по организация на дейностите по ЗБУТ при извънредно положение.
 • Действия на работодателя преди и след проверки органи на ГИТ.
 • Мерки за предотвратяване на разпространението на COVID-19 на работното място
 • Фактори на работната среда и ергономия на работното място при работа от вкъщи.
 • НОВО!  Здраве и безопасност при връщане на работа;

Основаната цел на събитието е получаване на важни знания, с което и да се покрият изискванията на закона.

На това обучение ще говорим как да подредите организацията в работата си, как да предпазите здравето си и също така да бъдете информирани от експерти-практици. Какви са Вашите отговорности по тези теми и как да бъдете защитени.

Обученията се провеждат от доказани експерти и ПРАКТИЦИ в тази област, които ежедневно се сблъскват с Вашите проблеми и въпроси.

Обученията са с практическа приложимост.


Крайна цена за участие в курса: 90 лв с ДДС 

Онлайн обучението ще се проведе на 28.05.2020г от 10:00 ч.
Всички, заявили участие ще получат линк на посочения имейл адрес при регистрация в 09:45ч, който ще им осигури достъп до онлайн обучението.


ВАЖНО:

 • Цените са крайни за един участник. При групи се свържете с нас.
 • Удостоверения за преминато ежегодно обучение съгласно Наредба РД-07-2/16.12.2009 г.
 • Начин на плащане: по банков път по предварително издадена от нас проформа-фактура.

Обучението е в изпълнение на законовото изискване към работодателите за провеждането му съгл. чл. 20 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд и Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.


Всеки участник, преминал обучението, получава удостоверение съгласно законовите изисквания за преминато ежегодно обучение, съгласно Наредба РД-07-2/16.12.2009


Лектори

Програма

10:00 Откриване на уебинара
10:00 Процедури по организация на дейностите по ЗБУТ при извънредно положение.

Действия на работодателя преди и след проверки от контролните органи на ГИТ, относно осигуряване на ЗБУТ.

10:45  Мерки за предотвратяване на разпространението на COVID-19 на работното място
11:15 Кратка почивка
11:30 Фактори на работната среда и физиологичен режим – „HOME OFFICE”.- Правила, приложими и при работа от вкъщи;
12:00 Ергономично работно място у дома.- Изисквания към работната мебел – ергономични критерии и съвети при обособяването на такова в домашни условия;
12:30 Обедна почивка
13:15 1.Задължения на работодателя за осигуряване на информираност на работещите и за предприемане на противоепидемични мерки при работа.

 • Провеждане на извънреден инструктаж – нормативни изисквания, съдържание и документиране.
 • Възстановяване на работния процес в противоепидемичен режим – предизвикателства пред работодателя.

2.Мерки за предотвратяване на разпространението на COVID-19 на работното място. Практически насоки.

 • Особености на коронавирусната инфекция. Пътища и начини на заразяване.
 • Създаване на организация за безопасни посещения на външни лица.
 • Подготовка и осъществяване на служебни пътувания в епидемиологична обстановка.
3.Да бъдем подготвени за среща с коронавирусната инфекция!
 • Инкубационен период, характерни симптоми и протичане на заболяването. Застрашени възрастови групи.
 • Предприемане на действия при установяване на работещ или външно лице с потвърждение за COVID-19 на работното място. Видове тестове за доказване на инфекция с коронавирус.
 • Основни правила на поведение при поява на оплаквания, които могат да се дължат на коронавирусна инфекция.
14:30 Дискусия и въпроси.
15:00 Закриване на семинара.

Място на провеждане

ОНЛАЙН обучение, Online

Онлайн обученията представлява семинар, който се провежда онлайн/презинтернет чрез софтуер за видеоконференция. Най-голямото предимство на онлайн обученията е възможността, която предоставят за провеждане на събитие от комфорта на дома или офиса на всеки един участник. Необходимо е да имате компютър с интернер, слушалки и микрофон (ако желаете да задавате въпроси). Ако нямате микрофон - може да задавате въпросите си чрез функцията "чат"

 • ОНЛАЙН обучение
 • ОНЛАЙН обучение

Контакти

За повече информация и въпроси, моля свържете се с нас по следните начини:

Други предстоящи обучения