Дата на провеждане:
29.01.2020


Място на провеждане:
гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО,


Лектори:
д-р Димитър Софиянски
инж. Веселин Попов


Резюме:

На обучението ще се запознаете със законодателството в сферата на ЗБУТ. Материята се възприема чрез голям набор от практически уроци за това кои са задълженията ни, в какъв срок трябва да се изпълнят, как да не допуснем грешки, които водят до глоби, разрешаването на проблеми своевременно!


АКЦЕНТИ В ОБУЧЕНИЕТО:

Роля на представителите по безопасност и здраве при работа в процеса на подобряване на условията на труд.

Новости в изискванията за назначаване на хора с увреждания.

Основни направления на дейността за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.


ЦЕЛЕВА ГРУПА

 • длъжностни лица и отговорници по безопасност и здраве в предприятията;
 • изпълнители/работници;
 • технически ръководители;
 • проектанти; висши мениджъри;
 • членове на КУТ и ГУТ.

ПРАКТИЧЕСКА НАСОЧЕНОСТ

Обучението е с практическа приложимост и се провежда от доказани експерти и ПРАКТИЦИ в тази област, които ежедневно се сблъскват с Вашите проблеми и въпроси.


ЗАКОНОВО ИЗИСКВАНЕ

Обучението е в изпълнение на законовото изискване към работодателите за провеждането му съгл. чл. 20 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд и Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.


ПОЛЗИ

 • Гарантирате опазването на здравето и живота на служителите си;
 • Осигурявате компетентен ръководен персонал по казусите на ЗБУТ;
 • Спестявате на фирмата от глоби, при проверки и инциденти;
 • Издаване на удостоверение, важащо пред Инспекциите по труда, браншовите камари в България, както и за участие в търгове, конкурси и др.

УДОСТОВЕРЕНИЕ

Всеки участник, преминал обучението, получава удостоверение за преминато ежегодно обучение.

Ценови пакети:

 

Включва:  Икономичен

Best Seller

Стандарт

 

Бизнес
Участие в курс да да да
Кафе-паузи да да да
Wi-Fi интернет да да да
Удостоверение за преминат курс дa да да
Консултации и въпроси към лекторите да да да
Индивидуални учебни материали на ел.и хартиен носител да да
Бонус-билет за друго обучение по ЗБУТ да
Индивидуална консултация (след обучението) да
.
 Такса за участие 150 лв.  180 лв.  240 лв.
 .

ГАРАНЦИЯ

“Зacтpaxoвaни cтe” ĸaтo пoлyчaвaтe нaшaтa гapaнция, чe вcичĸи тeми щe бъдaт пpeминaти. B cлyчaй, чe вpeмeтo нe cтигнe дa бъдaт oбcъдeни вcичĸи oбявeни тeми, нaшитe лeĸтopи щe зaпишaт видeo oбyчeниe c пpoпycнaтитe тeми и тe щe Bи бъдaт пpeдocтaвeни възмoжнo нaй-cĸopo. Πo тoзи нaчин щe бъдeтe cигypни, чe нищo нямa дa изпycнeтe.


ВАЖНО

 • Цените са крайни за един участник. При групи се свържете с нас.
 • Удостоверение за преминато ежегодно обучение съгласно Наредба РД-07-2/16.12.2009 г.
 • Удостоверение с 1 кредит по МОН (при предварителна заявка)
 • Начин на плащане: по банков път по предварително издадена от нас фактура.

  РЕГИСТРАЦИЯ

За да се регистрирате, натиснете бутона ЗАПАЗИ СВОЕТО МЯСТО“ . При успешна регистрация ще получите потвърдителен имейл с фактура в рамките на работния ден.


Лектори

Програма

09:00 Регистрация на участниците

09:30 Откриване на семинара

09:30 Роля на представителите по безопасност и здраве при работа в процеса на подобряване на условията на труд.

 • Комисия по трудоустрояване – създаване, цели и задачи.
 • Трудови злополуки – установяване, разследване, деклариране.
 • Задължения на работодателя за провеждане на консултации с представителите по безопасност и здраве при работа.

11:00-11:30 Кафе – пауза

11:30 Новости в изискванията за назначаване на хора с увреждания.

 • Същност и обем на квотите за назначаване на работници и служители с трайни увреждания.
 • Има ли разлика между трудоустроени лица и хора с увреждания по Закона за хората с увреждания?
 • Условия и ред за използване на посредничество за наемане на хора с трайни увреждания – срокове.
 • Възможности за освобождаване от ангажимента за назначаване на лица с трайни увреждания.
 • Прилагане на алтернативни мерки за заетост.
 • Задължение и ред за заплащане на компенсационни вноски.

13:00-14:00 Обедна почивка

14:00  Основни направления на дейността за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

 • Професионален риск – оценка, мерки за превенция.
 • Предоставяне информация на работещите – обучение и инструктаж по безопасност и здраве.

15:30-15:45 Кратка почивка

 • Превенция на условията на труд – фактори на работната среда, периодика на измерванията, мерки за минимизиране на тяхното влияние.
 • Изисквания при работа с опасни химични вещества и смеси.
 • Орган по безопасност и здраве – основни функции и задачи.

Дискусия на актуални въпроси.

17:00 Закриване на семинара.

Място на провеждане

гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО,

http://www.hotelexposofia.com

Хотел Бест Уестърн Експо Плюс се намира на адрес: гр. София, бул. "Цариградско шосе" № 149. Бизнес хотел, който се намира само на няколко минути от Летище София и недалеч от центъра на града. Хотелът е в непосредствена близост до Интер Експо и Конгресен Център.

 • гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО
 • гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО
 • гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО
 • гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО
 • гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО
 • гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО

Контакти

За повече информация и въпроси, моля свържете се с нас по следните начини:

Други предстоящи обучения