Дата на провеждане:
15.05.2019


Място на провеждане:
гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО,


Лектори:
д-р Димитър Софиянски
инж. Веселин Попов
Снежана Иванова


Резюме:

Годишното обучение на членовете на Комитетите и Групите по условия на труд в сектор Образование.  През 2019-та ще включи една важна и наболяла тема – изискванията за Защита на личните данни във връзка със ЗБУТ.

Конференцията е специализирана за УЧЕБНИ И ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯ!

Теми на конференцията: 

 • ГУТ/КУТ В ПОМОЩ НА РАБОТОДАТЕЛЯ
 • ИНСТРУКТАЖИ И ОБУЧЕНИЯ ПО БЕЗОПАСТНОСТ
 • ТРУДОВИ ЗЛОПОЛУКИ
 • ИЗКУСТВОТО ДА ПРЕПОДАВАШ STEM
 • ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ В ЗДРАВОСЛОВНИТЕ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД 

Основаната цел на събитието е получаване на важни знания, с което да покрием и изискванията на закона, в частта за КУТ и ГУТ.

Знаете ли как КУТ/ГУТ може да работи за Вас? А знаете ли, че много Ваши колеги решиха дългогодишни наболели проблеми, чрез правилна и системна работя на техните КУТ/ГУТ? Елате, за да спорелим нашия опит!

Това НЕ Е обучение по нормативната уредба и изискваннията на Закона!!! На това обучение ще говорим как да подредите организацията в работата си, как да предпазите здравето си и също така да бъдете информирани от експерти. Какви са Вашите отговорности по тези теми и как да бъдете защитени.

Много е важна ролята на членовете на КУТ/ГУТ при правене на политиката по ЗБУТ, а в тази връзка и личните данни.


Обучението е в изпълнение на законовото изискване към работодателите за провеждането му съгл. чл. 20 от Закона за здравословни и безопасни условия за преминато обучение на КУТ/ГУТ.

Ценови пакети:

Включва: Стандартен
Участие в конференцията да да
Кафе-пауза да да
Мини-материали  да  да
Удостоверение за преминат курс дa да
 .      
 Цена на пакета:  60 лв.    
   

 

ВНИМАНИЕ: КОНФЕРЕНЦИЯТА Е БЕЗПЛАТНА за клиенти със сключен договор за обслужване от Служба по трудова медицина към РЕСПОНСА ПРЕВЕНТ ООД! 


ГАРАНЦИЯ 

“Застраховани сте” като получавате нашата гаранция, че всички теми ще бъдат преминати. В случай, че времето не стигне да бъдат обсъдени всички обявени теми, нашите лектори ще запишат видео обучение с пропуснатите теми и те ще Ви бъдат предоставени възможно най-скоро. По този начин ще бъдете сигурни, че нищо няма да изпуснете.


Лектори

Програма

12:00 Регистрация на участниците
12:30 Откриване на семинара
12:30 ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ В ЗДРАВОСЛОВНИТЕ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

 • Видове лични данни в безопасността
 • Права и задължения на администраторите и субектите в ЗБУТ
 • Искане/даване на съгласия за обработка на лични данни в безопасността
 • Основни моменти, на които да се обърне внимание
13:00 ИНСТРУКТАЖИ И ОБУЧЕНИЯ ПО БЕЗОПАСТНОСТ

 • Нормативната уредба, свързана с обучение и инструктажи;
 • Изисквания към работодателя;
 • Форми на обучения;
 • Видове инструктажи;
 • Документация за обучения и опресняване на знанията, удостоверяваща извършените обучения;
 • Примери за оформяне на книгите за инструктаж;
 • Практически насоки;

ТРУДОВИ ЗЛОПОЛУКИ

 • Същност на трудовата злополука;
 • Видове трудови злополуки;
 • Стъпки при разследване.
 • Документиране на трудова злополука – примери;
 • Практически насоки;
14:30 Почивка
15:00
 • Кратка презентация на DigitalKidZ и портфолиото ни (за българските партньори)
 • Изкуството да преподаваш STEM?
15:15 ГУТ/КУТ В ПОМОЩ НА РАБОТОДАТЕЛЯ

 • Видове органи по безопасност и здраве при работа;
 • Създаване на КУТ/ГУТ;
 • Състав и структура; Документация, която водят;
 • Обучения и задължения на КУТ/ГУТ;
 • Участие на КУТ/ГУТ в дейности, свързани със здравето на работещите;
16:30 Дискусия и въпроси.
17:00 Закриване на конференцията
 

Място на провеждане

гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО,

http://www.hotelexposofia.com

Хотел Бест Уестърн Експо Плюс се намира на адрес: гр. София, бул. "Цариградско шосе" № 149. Бизнес хотел, който се намира само на няколко минути от Летище София и недалеч от центъра на града. Хотелът е в непосредствена близост до Интер Експо и Конгресен Център.

 • гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО
 • гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО
 • гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО
 • гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО
 • гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО
 • гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО

Контакти

За повече информация и въпроси, моля свържете се с нас по следните начини:

Други предстоящи обучения