Дата на провеждане:
21-22.01.2021


Място на провеждане:
ОНЛАЙН обучение, Online


Лектор:
Иван Нейков


Резюме:

ОБНОВЛЕНИЕ НА КУРСА: Поради изменения в законодателството,  включваме 4 нови и актуални теми:

 • Нормативни задължения на работодателите през първото тримесечие на 2021 год.
 • Нови изисквания относно режимите на работно време и формирането на работната заплата.
 • Нови изисквания относно изпълнението на квотата за приемане на работа на хора с увреждания.
 • Нови изисквания относно социалното осигуряване и придобиване право на пенсия в 2021 г.

В обучението ще бъдат разгледани измененията в Кодекта на труда.

и още…

 • Сключване и изменение на трудовото правоотношение.
 • Прекратяване на трудовото правоотношение
 • Пенсиониране;

В рамките на САМО 2 ДНИ ще актуализираме знанията си, ще сключим най-успешния трудов договор, ще променим настоящите за да ги направим още по-добри, а накрая ще уволним всички притеснения, които имате при прекратяването им.

Заповядайте на този интензивен онлайн курс от СЕРИЯ ПРАВО, за да се запознаете с промените в Кодекса на труда,  добрите практики и всички възможности, които българското и европейско законодателство предоставя за справяне с трудни и заплетени казуси.


 • РЕГИСТРАЦИЯ

За да се регистрирате, натиснете бутона „ЗАПАЗИ СВОЕТО МЯСТО“ . При успешна регистрация ще получите потвърдителен имейл с фактура в рамките на работния ден.

ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ: 300 лв. с вкл. 20% ДДС

Втори участник: 240 лв. с вкл. 20% ДДС


ВАЖНО

 • Начин на плащане: по банков път по предварително издадена от нас фактура.

  ГАРАНЦИЯ 

  “Застраховани сте” като получавате нашата гаранция, че всички теми ще бъдат преминати. В случай, че времето не стигне да бъдат обсъдени всички обявени теми, нашите лектори ще запишат допълнително видео обучение с пропуснатите теми и те ще Ви бъдат предоставени възможно най-скоро. По този начин ще бъдете сигурни, че нищо няма да изпуснете!


  Подробна програма вижте по-долу.


Лектор

Програма

 

09:00
 • Регистрация на участниците в онлайн платформата
09:30
 • Нормативни задължения на работодателите, които трябва да се изпълнят през първото тримесечие на 2021 год.
 • Нови изисквания относно режимите на работно време.
 • Нови изисквания относно формирането на работната заплата.
 • Нови изисквания относно изпълнението на квотата за приемане на работа на хора с увреждания.
 • Нови изисквания относно социалното осигуряване и придобиване право на пенсия.
11:00 Кратка почивка
11:15
 • Видове трудови договори според срока на действие на договора.
 • Нови възможности за прилагане на срочните трудови договори.
 • Изменение на договора. Правна уредба.
 • Ползите за работодателя от наемането на персонал на втори трудов договор. Особености на втори трудов договор със същия работодател
 • Често допускани грешки от екипа на работодателя.Съдебна практика.
12:45 Обедна почивка
13:30
 • Трудова книжка и други лични документи на работника (дипломи, удостоверения, сертификати).
 • Правна уредба  на документите, свързани с трудовия стаж.
 • Професионална квалификация – защита на интересите на предприятието
 • Правна уредба на задълженията на работника по договора за квалификация.
 • Типични грешки на екипа на  работодателя.
 • Други важни елементи на трудовия договор.
15:00 Дискусия. Закриване на обучението.

Натиснете ВТОРИ ДЕН за да видите програмата за ДЕН II

9:00 Регистрация на участниците ДЕН II
9:30
 • Права и задължения на работодателя и на служителя при прекратяване на трудовото правоотношение.
 • Нормативна уредба на съкращението на щата и  намаляване на обема на работата:  А)външна нормативна уредба; Б)  вътрешна нормативна уредба.
 • Право на работодателя на подбор – основания, процедури, документи.
11:00 Кратка почивка
11:15
 • Позиция на работодателя при обжалване на заповед за съкращаване в щата.
 • Прекратяване на трудов договор сключен със срок за изпитване.
 • Прекратяване на трудовото правоотношение поради спиране на работа за повече от 15 дни.
 • Прекратяване на трудовото правоотношение поради липса на качества на работника за ефективно изпълнение на работата.
 • Прекратяване на трудовото правоотношение, когато работникът не притежава необходимото образование или професионална квалификация за изпълняваната работа.
12:45 Обедна почивка
13:30
 • Прекратяване на трудовото правоотношение поради промяна на изискванията за изпълнението на длъжността, ако работникът не отговаря на тях.
 • Прекратяване на трудовото правоотношение поради обективна невъзможност за изпълнение на трудов договор.
 • Действия на работодателя при възстановяване на работа на уволнен работник.
 • Закрила на работника при прекратяване на трудовото правоотношение.
 • Преодоляване на закрилите при прекратяване на трудовото правоотношение.
 • Най-честите грешки на екипа на работодателя при прекратяване на трудовите правоотношения.
15:00 Дискусия. Закриване на обучението.

Място на провеждане

ОНЛАЙН обучение, Online

Онлайн обученията представлява семинар, който се провежда онлайн/презинтернет чрез софтуер за видеоконференция. Най-голямото предимство на онлайн обученията е възможността, която предоставят за провеждане на събитие от комфорта на дома или офиса на всеки един участник. Необходимо е да имате компютър с интернер, слушалки и микрофон (ако желаете да задавате въпроси). Ако нямате микрофон - може да задавате въпросите си чрез функцията "чат"

 • ОНЛАЙН обучение
 • ОНЛАЙН обучение

Контакти

За повече информация и въпроси, моля свържете се с нас по следните начини:

Други предстоящи обучения