Дата на провеждане:
23.02.2021


Място на провеждане:
ОНЛАЙН обучение, Online


Лектор:
Иван Нейков


Резюме:


Уебинарът ще се проведе на 23.02.2021 г. от 13:00 ч. до 16:30 ч. 

Всички, заявили участие ще получат линк в 12:00, който ще им осигури достъп до уебинара.


Част от темите, които ще бъдат дискутирани:

  1. Нови възможности относно режимите на работно време на педагогическия и непедагогическия персонал.
  2. Какви промени настъпиха при прекратяване на трудовите договори на педагогическия персонал?
  3. Какви са новите правила за обезщетенията при прекратяване на трудовия договор поради пенсиониране?
  4. Какви нови правомощия за контрол се предоставиха на Инспекцията по труда при нарушения на трудовото законодателство.

По време на онлайн обучението, участниците ще могат да задават своите въпроси.


Такса за участие: 90 лв. с вкл. 20% ДДС


Начин на плащане: по банков път по издадена фактура. Може да заявите своето място чрез червеният бутон вляво.


 


Лектор

Място на провеждане

ОНЛАЙН обучение, Online

Онлайн обученията представлява семинар, който се провежда онлайн/презинтернет чрез софтуер за видеоконференция. Най-голямото предимство на онлайн обученията е възможността, която предоставят за провеждане на събитие от комфорта на дома или офиса на всеки един участник. Необходимо е да имате компютър с интернер, слушалки и микрофон (ако желаете да задавате въпроси). Ако нямате микрофон - може да задавате въпросите си чрез функцията "чат"

  • ОНЛАЙН обучение
  • ОНЛАЙН обучение

Контакти

За повече информация и въпроси, моля свържете се с нас по следните начини:

Други предстоящи обучения