Дата на провеждане:
26.03.2021


Място на провеждане:
ОНЛАЙН обучение, Online


Лектор:
адв. Станислава Стоицева


Резюме:

Интензивно комбинирано практическо обучение на тема промените в Закона за обществените поръчки от 2021г. и новостите в Закона за мерките срещу изпиране на пари. 

Всичко за обществените поръчки на едно място.

Как ще възлагаме обществените поръчки от 01 януари 2021 г.

Проектът за промени в ЗОП, оповестен в началото на месец юли и одобрен от Правителството на 07.10.2020 г., бе приет от Народното събрание на второ четене на 10 декември.

Според обявената информация, с измененията се прецизират изисквания, произтичащи от европейското законодателство в областта на обществените поръчки. Така например, разширява се обхватът на измененията в договорите и рамковите споразумения, които се квалифицират като съществени. Целта е да се ограничат случаите на допустими отклонения от първоначално сключения договор.

С електронното възлагане и работата на ЦАИС ЕОП са свързани и редица други промени – след изменения и допълнения в чл. 39а!!

За да подпомогнем изправянето срещу това предизвикателство, организираме професионален семинар, в който ще бъдат разгледани основните практически въпроси на промените в Закона за обществени поръчки.

Нашите лектори подготвиха практически насоки съгласно измененията в правната уредба като основната цел ще бъде да дадат сигурност на участниците за законосъобразното разходване на публични средства. Темите на нашите лектори обхващат приетите промени в Закона за обществени поръчки (ЗОП) от 2021 г. и са насочени предимно към възложителите, но ще са изключително полезни и за изпълнителите поради внедряването на нов вид възлагане и кандидатстване.

Адв. Станислава Стоицева ще представят най-важните елементи в процеса на подготовка и възлагането на обществени поръчки по новите правила. Опитът на лекторите по казуси свързани с обществени поръчки гарантира експертният прочит на промените в ЗОП, който ще получите по време на семинара.

 

Свързани обучения от „Серия Право“:

Защита на личните данни 2021г. – основни моменти, права и задължения в условия на здравна криза.

Защо да участвате?

  • Ще се запознаете с последните изменения и допълнения в ЗОП;
  • Ще спестите време и усилия за подготовката на документацията за обществени поръчки;
  • Ще намалите риска от грешки и пропуски, които биха довели до неприятности и санкции;

Всеки участник, преминал обучението, получава удостоверение за преминато обучение.

Редовна цена: 120 лв. с вкл. 20 % ДДС

Втори и следващ участник – 90 лв. с вкл. 20 % ДДС

 


Лектор

Програма

Начален час: 13:00 часа

Акценти по програмата:

 

Място на провеждане

ОНЛАЙН обучение, Online

Онлайн обученията представлява семинар, който се провежда онлайн/презинтернет чрез софтуер за видеоконференция. Най-голямото предимство на онлайн обученията е възможността, която предоставят за провеждане на събитие от комфорта на дома или офиса на всеки един участник. Необходимо е да имате компютър с интернер, слушалки и микрофон (ако желаете да задавате въпроси). Ако нямате микрофон - може да задавате въпросите си чрез функцията "чат"

  • ОНЛАЙН обучение
  • ОНЛАЙН обучение

Контакти

За повече информация и въпроси, моля свържете се с нас по следните начини:

Други предстоящи обучения