Дата на провеждане:
21.04.2020


Място на провеждане:
ОНЛАЙН обучение, Online


Лектор:
Христина Христова


Резюме:


Онлайн обучението ще се проведе на 21.04.2020 г. от 10:00 ч. до 11:30 ч.

Всички, заявили участие ще получат линк в 9:45, който ще им осигури достъп до онлайн обучението.


Част от темите, които ще бъдат дискутирани:

 1. Същност на понятието риск за безопасността и здравето при трудовата дейност;
 2. Рискове произтичащи от различните елементи на трудовата дейност;
 3. Етапи при оценката на риска;
 4. Определяне степента на риска;
 5. Мерки за превенция на рисковете, свързани с трудовата дейност;
 6. Практически насоки;
  По време на онлайн обучението, участниците ще могат да задават своите въпроси.


  Такса за участие: 36 лв. крайна цена

  Начин на плащане: по банков път по издадена фактура. Може да заявите своето място чрез червеният бутон вляво.


Свързани обучения от „Серия ЗБУТ“

ЗБУТ: Трудови злополуки и застраховане за риск от трудова злополука


Отстъпки при записване на 2 обучения – 10%, при 3 обучения – 15%, при повече – 20%


Лектор

Място на провеждане

ОНЛАЙН обучение, Online

Онлайн обученията представлява семинар, който се провежда онлайн/презинтернет чрез софтуер за видеоконференция. Най-голямото предимство на онлайн обученията е възможността, която предоставят за провеждане на събитие от комфорта на дома или офиса на всеки един участник. Необходимо е да имате компютър с интернер, слушалки и микрофон (ако желаете да задавате въпроси). Ако нямате микрофон - може да задавате въпросите си чрез функцията "чат"

 • ОНЛАЙН обучение
 • ОНЛАЙН обучение

Контакти

За повече информация и въпроси, моля свържете се с нас по следните начини:

Други предстоящи обучения