Дата на провеждане:
03-04.02.2021


Място на провеждане:
ОНЛАЙН обучение, Online


Лектори:
Гл. ас. д-р инж. Росица Накова
Весна Ненчева


Резюме:

Единственото обучение, което разглежда дигиталните компетенции от технологическа и психологическа гледна точка.

Курса е създаден да даде нужните знания на учителите от гледна точка на технически знания, НО и не по-малко важно от психологическа гледна точка.


АКЦЕНТИ: 

 • Какво трябва да знаем за онлайн платформите за да работим безпроблемно с тях?
 • Какво трябва да знаем за да може да предадем ефективно материала на учениците и да задържим тяхното внимание във виртуалната класна стая?
 • Как да ги мотивираме да участват и как да контролираме учебния процес?

И още… 

Електронната учебна платформа постепенно се превръща в неразделна част от електронния ресурс на всяко съвременно учебно заведение.

Дигиталните платформи като Bigbluebutton , Zoom, Microsoft Teams, предоставят на преподавателите достъп до инструменти, които не само допълват традиционните форми на обучение, но и съдържат потенциал за повишаване на ефективността в цялостния учебен процес.
Новата реалност, която настъпи след пандемията с COVID-19 предполага наред с притежаваните знания, умения и компетенции в професионално-педагогическата област, учителят да има и компетенции от областта на информационните и комуникационните технологии.

Тук идва и преподавателска роля, така да организира информацията, че тя да бъде добре визуализира с помощта на инфографика, за да може да улесни възприемането на информацията и за я направи по-лесна за обработка и запомняне.
Емпирично изследване показва, че по-голямата част от обучаемите по време на дигитална лекция имат раздвоено внимание, т.е слушат урока и извършват паралелна дейност. Затова ролята на учителя е много важна да мотивира ученика да фокусира вниманието си върху учебния материал.


ЦЕЛЕВА ГРУПА:

 • Учители – начален етап, прогимназиален етап, гимназиален етап
 • Директори, Заместник-директори
 • Педагогически съветници, психолози, Логопеди
 • рехабилитатори, ресурсни учители.
 • и др.

 ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ:

Редовна цена: 150 лв.  с вкл. 20% ДДС

Цена за втори и следващ участник: 120 лв. с вкл. 20% ДДС


ГАРАНЦИЯ 

“Застраховани сте” като получавате нашата гаранция, че всички теми ще бъдат преминати. В случай, че времето не стигне да бъдат обсъдени всички обявени теми, нашите лектори ще запишат видео обучение с пропуснатите теми и те ще Ви бъдат предоставени възможно най-скоро. По този начин ще бъдете сигурни, че нищо няма да изпуснете!


РЕГИСТРАЦИЯ

За да се регистрирате, натиснете бутона „ЗАПАЗИ СВОЕТО МЯСТО“ . При успешна регистрация ще получите потвърдителен имейл с фактура в рамките на работния ден.


ВАЖНО

 • Начин на плащане: по банков път по предварително издадена от нас фактура.

  АКРЕДИТАЦИЯ към МОН

  Обучението е акредитирано към Министерство на образованието и науката и дава 1  кредит на участниците след спазване на законовите изисквания за успешно преминат тест/задание след края на обучението.


ЦЕЛИ:

Целите, които си поставя програмата е да повиши дигиталните компетенции на преподаването в електронна среда.
Курсът по развитие на дигитални компетенции за по-ефективно преподаване в дигитална среда включва и практическа част със задание създаване на съдържание в дигитална среда.


 


Лектори

Място на провеждане

ОНЛАЙН обучение, Online

Онлайн обученията представлява семинар, който се провежда онлайн/презинтернет чрез софтуер за видеоконференция. Най-голямото предимство на онлайн обученията е възможността, която предоставят за провеждане на събитие от комфорта на дома или офиса на всеки един участник. Необходимо е да имате компютър с интернер, слушалки и микрофон (ако желаете да задавате въпроси). Ако нямате микрофон - може да задавате въпросите си чрез функцията "чат"

 • ОНЛАЙН обучение
 • ОНЛАЙН обучение

Контакти

За повече информация и въпроси, моля свържете се с нас по следните начини:

Други предстоящи обучения