Дата на провеждане:
28.01.2021


Място на провеждане:
ОНЛАЙН обучение, Online


Лектор:
съдия Весела Павлова


Резюме:

Продължителност: Целодневен пълен курс.

Обучението е изцяло специализирано за административнонаказващи органи.

Ще дискутираме най-важните казуси и проблеми, с които се сблъсквате всеки ден при прилагането на Закона за административни нарушения и наказания (ЗАНН).

Водещ акцент в обучението ще бъдат основните принципи на административно наказателното производство, както и какви грешки трябва да избягваме при съставянето на актове за установяване на административно нарушение (АУАН), така че те да са изрядни и законосъобразни. Ще получите ценни насоки за Вашите действия, които ще ви дадат сигурност и спокойствие относно съдебния контрол върху наказателните постановления.


ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО:

 • Подобряване на Вашите знания и умения за успешната Ви работа със ЗАНН;
 • Запознаване с приложими техники за решение на Вашите индивидуални казуси;
 • Намаляване риска от пропуски и грешки на база неясно тълкуване.

ЦЕЛЕВА ГРУПА:

 • Ръководители и служители на административно-наказващи органи;
 • Актосъставители и всички служители, със задължения по прилагането на ЗАНН;

Обучението се провежда ежегодно


МЕСТАТА СА ЗАПЪЛНЕНИ!

Следваща обявена дата: 05 февруари 2021 г. За повече информация последвайте линка по-долу.

05.02.2021 г.Права и задължения на актосъставителите. Административно нарушение и наказание. Процедури по налагането на санкции. Промени 2021!

 

Продължителност: Целодневен пълен курс.

ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ:

Редовна цена: 150 лв. с вкл. 20% ДДС

Ранно записване до 31.12.2020 г.: 120 лв. с вкл. ДДС


РЕГИСТРАЦИЯ

За да се регистрирате, изберете бутон ЗАПАЗЕТЕ СВОЕТО МЯСТО. Попълнете полетата и продължете до финализиране на заявката. При успешна регистрация ще получите потвърдителен имейл с фактура.


ГАРАНЦИЯ 

“Застраховани сте” като получавате нашата гаранция, че всички теми ще бъдат преминати. В случай, че времето не стигне да бъдат обсъдени всички обявени теми, нашите лектори ще запишат видео обучение с пропуснатите теми и те ще Ви бъдат предоставени възможно най-скоро. По този начин ще бъдете сигурни, че нищо няма да изпуснете!


Лектор

Програма

09:30 Регистрация на участниците
9:30  

 • Производство по установяване на административни нарушения и налагане на административни наказания;
 • Образуване на административнонаказателно производство; Съставяне на акт за установяване на административно нарушение /АУАН/ – правна същност, реквизити. Актосъставители;
 • Прекратяване на административнонаказателното производство;
 • Налагане на административни наказания – компетентност на административнонаказващия орган. Наказателно постановление – реквизити;
11:00 Кратка почивка
11:30
 • Приключване на административнонаказателното производство със споразумение;
 • Особености на производството при маловажен случай на административно нарушение;
 • Обжалване на наказателните постановления и електронните фишове пред съд – общи правила;
 • Производство пред районния съд:
  -подсъдност на делата, предмет, страни, правомощия на първата инстанция по административнонаказателни дела;
 • Производство пред съответния административен съд:
  – основания за проверка на решенията, страни, правомощия на съдебната инстанция;
 • Възобновяване на административнонаказателното производство.
13:00 Обедна почивка
14:00
 • Отмяна на наказателното постановление – основания: Нарушения в административнонаказателното производство, които водят до отмяна на наказателното постановление;
 • Нарушение на материалния закон, обуславящо отмяна на наказателното постановление;
 • Погасяване на административнонаказателната отговорност;
 • Тълкувателна практика на върховните съдилища по приложението на ЗАНН;
15:30 Дискусия и въпроси
16:00 Закриване на обучението.

Място на провеждане

ОНЛАЙН обучение, Online

Онлайн обученията представлява семинар, който се провежда онлайн/презинтернет чрез софтуер за видеоконференция. Най-голямото предимство на онлайн обученията е възможността, която предоставят за провеждане на събитие от комфорта на дома или офиса на всеки един участник. Необходимо е да имате компютър с интернер, слушалки и микрофон (ако желаете да задавате въпроси). Ако нямате микрофон - може да задавате въпросите си чрез функцията "чат"

 • ОНЛАЙН обучение
 • ОНЛАЙН обучение

Контакти

За повече информация и въпроси, моля свържете се с нас по следните начини:

Други предстоящи обучения