Дата на провеждане:
24.01.2020


Място на провеждане:
гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО,


Лектори:
съдия Весела Павлова
адв. Светлана Нейкова


Резюме:

Обучението е практическо и изцяло специализирано за административнонаказващи органи.

Разделено е в две части като сме избрали лектори от двете страни на „бариерата”, а именно съдия и адвокат. Първата част ще разгледа задълженията и правата на актосъставителите и административнонаказващите органи, както и процедурите по налагане на санкции, а втората нарушенията при самото производство.

Ще дискутираме най-важните казуси и проблеми, с които се сблъсквате всеки ден при прилагането на Закона за административни нарушения и наказания (ЗАНН).

Водещ акцент в обучението ще бъдат основните принципи на административно наказателното производство, както и какви грешки трябва да избягваме при съставянето на актове за установяване на административно нарушение (АУАН), така че те да са изрядни и законосъобразни. Ще получите ценни насоки за Вашите действия, които ще ви дадат сигурност и спокойствие относно съдебния контрол върху наказателните постановления.

Основни цели на обучението:

 • Подобряване на Вашите знания и умения за успешната Ви работа със ЗАНН;
 • Запознаване с приложими техники за решение на Вашите индивидуални казуси;
 • Намаляване риска от пропуски и грешки на база неясно тълкуване.

За кого е подходящо обучението:

 • Ръководители и служители на административно-наказващи органи;
 • Актосъставители и всички служители, със задължения по прилагането на ЗАНН;

Обучението се провежда ежегодно


 ГАРАНЦИЯ 

“Застраховани сте” като получавате нашата гаранция, че всички теми ще бъдат преминати. В случай, че времето не стигне да бъдат обсъдени всички обявени теми, нашите лектори ще запишат видео обучение с пропуснатите теми и те ще Ви бъдат предоставени възможно най-скоро. По този начин ще бъдете сигурни, че нищо няма да изпуснете!


 

 

Ценови пакети:

Включва:  Икономичен Стандарт Бизнес
Участие в курс да да да
Кафе-паузи да да да
Wi-Fi интернет да да да
Удостоверение за преминат курс дa да да
Индивидуални учебни материали на ел.и хартиен носител да да
Запазено място на предните редове в залата да
Индивидуална консултация (след обучението) да
     
 Цена на пакета:

 

120 лв. 180 лв. 300 лв.
 Цена за втори и всеки следващ участник от една организация.

 

 90 лв.  150 лв.  240 лв.
 За групи се звържете с нас.      
 Ранно записване до 15.12.2019г.   90 лв.  150 лв.  240 лв.

 

Цените са крайни за един участник.


За да се регистрирате, изберете бутон ЗАПАЗЕТЕ СВОЕТО МЯСТО. Попълнете полетата и продължете до финализиране на заявката. При успешна регистрация ще получите потвърдителен имейл с фактура.


 


Лектори

Програма

09:00 Регистрация на участниците
09:30 ЛЕКТОР: СЪДИЯ ВЕСЕЛА ПАВЛОВА

 • Производство по установяване на административни нарушения и налагане на административни наказания:
 • Образуване на административно-наказателно производство;
 • Съставяне на акт за установяване на административно нарушение – правна същност, реквизити. Актосъставители.
 • Налагане на административни наказания – компетентност на административно-наказващия орган. Наказателно постановление – реквизити.
 • Особености на производството при маловажен случай на административно нарушение.
11:00 Кафе пауза
11:30 ЛЕКТОР: СЪДИЯ ВЕСЕЛА ПАВЛОВА

 • Обжалване на наказателни постановления пред съд.
 • Производство пред първата инстанция:
 • Подсъдност на делата, предмет, страни, правомощия на първата инстанция по административно-наказателни дела.
 • Производство пред касационната инстанция:
 • Основания за касационна проверка, страни, правомощия на касационната инстанция.
 • Възобновяване на административно-наказателното производство.
 • Съдебна практика по административно-наказателни дела.
13:00 Обедна почивка
14:00 ЛЕКТОР: АДВ. СВЕТЛАНА НЕЙКОВА

 • Административно нарушение. Как и от кого се установява наличието на административно нарушение;
 • Какво трябва да знае и владее актосъставителя;
 • Стъпки и хронология на действията при съставяне на акт за административно нарушение;
 • Най-честите грешки допускани от актосъставителите.
15:30 Кратка почивка
15:45 ЛЕКТОР: АДВ. СВЕТЛАНА НЕЙКОВА

 • Какво трябва да знае административнонаказващия орган;
 • Стъпки и хронология на действията при съставяне на наказателни постановления;
 • Оформяне на наказателното постановление от правна и фактическа гледна точка;
 • Най-честите грешки, допускани от административнонаказващите органи.
17:00 Въпроси и дискусия 
18:00 Индивидуални консултации (за пакети Бизнес)

Място на провеждане

гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО,

http://www.hotelexposofia.com

Хотел Бест Уестърн Експо Плюс се намира на адрес: гр. София, бул. "Цариградско шосе" № 149. Бизнес хотел, който се намира само на няколко минути от Летище София и недалеч от центъра на града. Хотелът е в непосредствена близост до Интер Експо и Конгресен Център.

 • гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО
 • гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО
 • гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО
 • гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО
 • гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО
 • гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО

Контакти

За повече информация и въпроси, моля свържете се с нас по следните начини:

Други предстоящи обучения