Дата на провеждане:
02.06.2020


Място на провеждане:
ОНЛАЙН обучение, Online


Лектори:
д-р Димитър Софиянски
Христина Христова


Резюме:

През 2020-та ще обобщим до лесно асимилатна информацията за най-важните и ежедневни проблеми съгласно мерките при ПАНДЕМИЯ.

Ново заведение или хаус в документацията на работещото?!

Част от темите на конференцията:

  • Процедури по организация на дейностите по ЗБУТ при извънредно положение.
  • Действия на работодателя преди и след проверки от контролните органи на ГИТ, относно осигуряване на ЗБУТ.
  • Фактори на работна среда, физиологични режими на труд и почивка и ергономия на работното място при работа от вкъщи.- Видове фактори на работната среда във Вашия дом;- Мерки за превенция на рисковете, свързани с факторите на работната среда при дистанционна форма на полагане на труд;
  • Физиологичен режим на труд и почивка – „HOME OFFICE”.- Правила, приложими и при работа от вкъщи;
  • Ергономично работно място у дома.- Изисквания към работната мебел – ергономични критерии и съвети при обособяването на такова в домашни условия;

Основаната цел на събитието е получаване на важни знания, с което и да се покрият изискванията на закона.

Това НЕ Е обучение по нормативната уредба и изискваннията на Закона!!!

На това обучение ще говорим как да подредите организацията в работата си, как да предпазите здравето си и също така да бъдете информирани от експерти-практици. Какви са Вашите отговорности по тези теми и как да бъдете защитени.

Свързани обучения от „Серия ЗБУТ“

ЗБУТ: Действия на работодателя преди и след проверки от контролните органи на ГИТ, относно осигуряване на ЗБУТ


Отстъпки при записване на 2 обучения – 10%, при 3 обучения – 15%, при повече – 20%


Онлайн обучението ще се проведе на 02.06.2020г от 12:30 ч.
Всички, заявили участие ще получат линк на посочения имейл адрес при регистрация в 12:15 ч, който ще им осигури достъп до онлайн обучението.


Лектори

Място на провеждане

ОНЛАЙН обучение, Online

Онлайн обученията представлява семинар, който се провежда онлайн/презинтернет чрез софтуер за видеоконференция. Най-голямото предимство на онлайн обученията е възможността, която предоставят за провеждане на събитие от комфорта на дома или офиса на всеки един участник. Необходимо е да имате компютър с интернер, слушалки и микрофон (ако желаете да задавате въпроси). Ако нямате микрофон - може да задавате въпросите си чрез функцията "чат"

  • ОНЛАЙН обучение
  • ОНЛАЙН обучение

Контакти

За повече информация и въпроси, моля свържете се с нас по следните начини:

Други предстоящи обучения