Дата на провеждане:
08.04.2022


Място на провеждане:
ОНЛАЙН обучение, Online


Лектор:
съдия Весела Павлова


Резюме:

Обучението е изцяло специализирано за административнонаказващи органи и ще се разгледат изменения в нормативната уредба влезли в сила от 24.12.2021 г.

Ще дискутираме най-важните казуси и проблеми, с които се сблъсквате всеки ден при прилагането на Закона за административни нарушения и наказания (ЗАНН).

Водещ акцент в обучението ще бъдат основните принципи на административно наказателното производство, както и какви грешки трябва да избягваме при съставянето на актове за установяване на административно нарушение (АУАН), така че те да са изрядни и законосъобразни. Ще получите ценни насоки за Вашите действия, които ще ви дадат сигурност и спокойствие относно съдебния контрол върху наказателните постановления.

По време на обучението ще се обръща внимание на промените, приети на 22.12.2020 г., които влязоха в сила в края на 2021 г.


ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО:

 • Подобряване на Вашите знания и умения за успешната Ви работа със ЗАНН;
 • Запознаване с приложими техники за решение на Вашите индивидуални казуси;
 • Намаляване риска от пропуски и грешки на база неясно тълкуване.

ЦЕЛЕВА ГРУПА:

 • Ръководители и служители на административно-наказващи органи;
 • Актосъставители и всички служители, със задължения по прилагането на ЗАНН;

Обучението се провежда ежегодно.


Продължителност: Полудневен – интензивен курс.

ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ: 

Такса за участие: 150 лв. 

Всеки следващ участник: 120 лв.

Допълнителни услуги:

 • Комплект материали на хартиен и ел. носител, тефтер, химикал и торбичка – 60 лв.
 • Индивидуална консултация с лектора – 90 лв. 

Всички цени за крайни за 1 участник с вкл. ДДС


РЕГИСТРАЦИЯ

За да се регистрирате, изберете бутон ЗАПАЗЕТЕ СВОЕТО МЯСТО. Попълнете полетата и продължете до финализиране на заявката. При успешна регистрация ще получите потвърдителен имейл с фактура.


ГАРАНЦИЯ 

“Застраховани сте” като получавате нашата гаранция, че всички теми ще бъдат преминати. В случай, че времето не стигне да бъдат обсъдени всички обявени теми, нашите лектори ще запишат видео обучение с пропуснатите теми и те ще Ви бъдат предоставени възможно най-скоро. По този начин ще бъдете сигурни, че нищо няма да изпуснете!


 


Лектор

Програма

09:15 Регистрация на участниците
09:30 1.Производство по установяване на административни нарушения и налагане на административни наказания:

 • Образуване на административнонаказателно производство.
 • Съставяне на акт за установяване на административно нарушение /АУАН/ – правна същност, реквизити. Актосъставители.
 • Прекратяване на административнонаказателното производство.
 • Налагане на административни наказания  – компетентност на административнонаказващия орган. Наказателно постановление – реквизити.
10:30 Кратка почивка
 • 10:45
 • Приключване на административнонаказателното производство със споразумение.

2. Особености на производството при маловажен случай на административно нарушение.

3.Обжалване на наказателните постановления и електронните фишове пред съд – общи правила.

 • Производство пред районния съд:
 • -подсъдност на делата, предмет, страни, правомощия на първата инстанция по административнонаказателни дела.
 • Производство пред съответния административен съд:
 • – основания за проверка на решенията, страни, правомощия на съдебната инстанция.
 • Възобновяване на административнонаказателното производство.
11:45 Кратка почивка
12:00 4. Отмяна на наказателното постановление – основания:

 • Нарушения в административнонаказателното производство, които водят до отмяна на наказателното постановление.
 • Нарушение на материалния закон, обуславящо отмяна на наказателното постановление.
 • Погасяване на административнонаказателната отговорност.

5. Тълкувателна практика на върховните съдилища по приложението на ЗАНН

13:00 Дискусия и въпроси
13:30 Закриване на обучението

Място на провеждане

ОНЛАЙН обучение, Online

Онлайн обученията представлява семинар, който се провежда онлайн/презинтернет чрез софтуер за видеоконференция. Най-голямото предимство на онлайн обученията е възможността, която предоставят за провеждане на събитие от комфорта на дома или офиса на всеки един участник. Необходимо е да имате компютър с интернер, слушалки и микрофон (ако желаете да задавате въпроси). Ако нямате микрофон - може да задавате въпросите си чрез функцията "чат"

 • ОНЛАЙН обучение
 • ОНЛАЙН обучение

Контакти

За повече информация и въпроси, моля свържете се с нас по следните начини:

Други предстоящи обучения