Дата на провеждане:
19.01.2021


Място на провеждане:
ОНЛАЙН обучение, Online


Лектор:
Пепа Хаджиева


Резюме:

Финансовото управление и контрол е цялостен процес, интегриран в дейността на публичните организации, който се осъществява чрез специализирани системи, включващи политики и процедури, с които да се осигури разумна увереност, че целите на организациите са постигнати.

Изхождайки от това, Вие следва да разполагате своевременно с достоверна и актуална информация, както и с практически съвети и насоки от професионалисти с дългогодишен опит в тази област.

На предстоящия семинар ще се запознаете с особеностите и най-проблематичните теми при прилагането на система за финансово управление и контрол.


ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО:

 • Да спести време и усилия при подготовката на документация;
 • Да подобри функционалността на СФУК в организацията Ви;
 • Да се отстранят пропуските при прилагането на СФУК.
 • Да актуализират знанията си спрямо последните промени: за нормативните изисквания и принципите за прозрачно и ефективно управление на институцията;
 • За видовете контрол, целите, съдържанието и елементите на системата за финансово управление и контрол;
 • Да повишат и задълбочат знанията и уменията си за законосъобразно, целесъобразно и прозрачно разходване и отчитане на финансови средства;
 • Да усъвършенстват и разширят уменията си за разработване и прилагане на СФУК;
 • Да усъвършенстват и развият уменията си да противодействат на незаконни, корупционни и други прояви.

  АКЦЕНТИ:

 • Новите указания в областта на финансовото управление и контрол – прилагане, добри практики;
 • Годишно докладване за състоянието на системите за финансово управление и контрол;
 • Практически аспекти при прилагане на новите изисквания на Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор и указанията на МФ;
 • Прецизиране на основните понятия, съобразно изискванията на принципите на модела COSO 2013;
 • Нови моменти при въвеждане на предварителния контрол за законосъобразност;
 • Политики и процедури за текущ контрол върху изпълнението на поети финансови ангажименти и сключени договори;
 • Политики и процедури за последващи оценки на изпълнението.
 • Годишно докладване за състоянието на системите за вътрешен контрол в организацията.

ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ:

Редовна цена: 150 лв. с вкл. 20% ДДС

Ранно записване до 31.12.2020 г.: 120 лв. с вкл. ДДС


РЕГИСТРАЦИЯ

За да се регистрирате, натиснете бутона „ЗАПАЗИ СВОЕТО МЯСТО“ . При успешна регистрация ще получите потвърдителен имейл с фактура в рамките на работния ден.


ПРАКТИЧЕСКА НАСОЧЕНОСТ:

Обучението е с практическа приложимост и се провежда от доказан експерт и ПРАКТИК в тази област, които ежедневно се сблъскват с Вашите проблеми и въпроси.


ВАЖНО

 • Цените са крайни за един участник с вкл. ДДС. При групи се свържете с нас.
 • Начин на плащане: по банков път по предварително издадена от нас фактура.

Ако не знаете дали това обучение е подходящо за Вас не се колебайте да се свържете с нас!


ГАРАНЦИЯ 

“Застраховани сте” като получавате нашата гаранция, че всички теми ще бъдат преминати. В случай, че времето не стигне да бъдат обсъдени всички обявени теми, нашите лектори ще запишат видео обучение с пропуснатите теми и те ще Ви бъдат предоставени възможно най-скоро. По този начин ще бъдете сигурни, че нищо няма да изпуснете.


Лектор

Програма

08:45 Регистрация на участниците

09:00 Откриване на семинара

9:00 Практически аспекти при прилагане на новите изисквания на Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор и указанията на МФ

 • Прецизиране на основните понятия, съобразно изискванията на принципите на модела COSO 2013;

10:30 – 10:45 Кратка почивка

10:45

 • Нови моменти при въвеждане на предварителния контрол за законосъобразност;
 • Политики и процедури за текущ контрол върху изпълнението на поети финансови ангажименти и сключени договори;

12:15-13:00 Обедна почивка

13:00 

 • Политики и процедури за последващи оценки на изпълнението.
 • Годишно докладване за състоянието на системите за вътрешен контрол в организацията.

14:30 Въпроси и консултации

 

15:00 Закриване на семинара

Място на провеждане

ОНЛАЙН обучение, Online

Онлайн обученията представлява семинар, който се провежда онлайн/презинтернет чрез софтуер за видеоконференция. Най-голямото предимство на онлайн обученията е възможността, която предоставят за провеждане на събитие от комфорта на дома или офиса на всеки един участник. Необходимо е да имате компютър с интернер, слушалки и микрофон (ако желаете да задавате въпроси). Ако нямате микрофон - може да задавате въпросите си чрез функцията "чат"

 • ОНЛАЙН обучение
 • ОНЛАЙН обучение

Контакти

За повече информация и въпроси, моля свържете се с нас по следните начини:

Други предстоящи обучения