Дата на провеждане:
29.10.2021


Място на провеждане:
гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО,


Лектор:
Пепа Хаджиева


Резюме:

Местата са изчерпани!!!

Темата е свързана с една от най-трудните и отговорни дейности, с които Ви се налага да се занимавате, като ръководители на организацията Ви.

Финансовото управление и контрол е цялостен процес, интегриран в дейността на публичните организации, който се осъществява чрез специализирани системи, включващи политики и процедури, с които да се осигури разумна увереност, че целите на организациите са постигнати.

Изхождайки от това, Вие следва да разполагате своевременно с достоверна и актуална информация, както и с практически съвети и насоки от професионалисти с дългогодишен опит в тази област.

На предстоящия семинар ще се запознаете с особеностите и най-проблематичните теми при прилагането на система за финансово управление и контрол.

Цели на обучението:

 • Да спести време и усилия при подготовката на отчетната документация;
 • Да подобри функционалността на СФУК в организацията Ви;
 • Да се отстранят пропуските при прилагането на СФУК.
 • Да актуализират знанията си:за нормативните изисквания и принципите за прозрачно и ефективно управление на институцията;
 • За видовете контрол, целите, съдържанието и елементите на системата за финансово управление и контрол;
 • Да повишат и задълбочат знанията и уменията си за законосъобразно, целесъобразно и прозрачно разходване и отчитане на финансови средства;
 • Да усъвършенстват и разширят уменията си за разработване и прилагане на СФУК в образователната институция;
 • Да усъвършенстват и развият уменията си да противодействат на незаконни, корупционни и други прояви.

Целева аудитория:

 • директори и заместник-директори на образователни организации;
 • счетоводители и служители, работещи със СФУК.

  Практическа насоченост:

  Обучението е с практическа приложимост и се провежда от доказан експерт и ПРАКТИК в тази област, които ежедневно се сблъскват с Вашите проблеми и въпроси.


  Акценти:

 • Бюджетно счетоводство и счетоводни операции.
 • Годишно счетоводно приключване за 2021 г.
 • Изготвяне на ГФО за 2021 г.
 • Закон за Сметната палата.
 • Финансов одит.
 • Новости в закона за система за финансово управление и контрол.

ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ: 180 лв. с ДДС

Втори и следващ участник: 150 лв. с вкл. ДДС

Допълнителни услуги:

 • Комплект материали на хартиен и ел. носител, тефтер, химикал и торбичка – 30 лв. с вкл. ДДС
 • Индивидуална консултация с лектора – 60 лв. с вкл. ДДС

 • Защо да участвате?
 • Ще се запознаете с актуалния закон за система за финансово управление и контрол;
 • Ще спестите време и усилия за подготовката на документацията за счетоводно приключване 2021;
 • Ще получите практически съвети за изпълнението на одити;
 • Ще намалите риска от грешки и пропуски, които биха довели до неприятности и санкции;

 


Курса е интензивен с голяма практическа насоченост!


РЕГИСТРАЦИЯ

За да се регистрирате, натиснете бутона „ЗАПАЗИ СВОЕТО МЯСТО“ . При успешна регистрация ще получите потвърдителен имейл с фактура в рамките на работния ден.


ВАЖНО

 • Цените са крайни за един участник. При групи се свържете с нас.
 • Начин на плащане: по банков път по предварително издадена от нас фактура.

Ако не знаете дали това обучение е подходящо за Вас не се колебайте да се свържете с нас!


ГАРАНЦИЯ 

“Застраховани сте” като получавате нашата гаранция, че всички теми ще бъдат преминати. В случай, че времето не стигне да бъдат обсъдени всички обявени теми, нашите лектори ще запишат видео обучение с пропуснатите теми и те ще Ви бъдат предоставени възможно най-скоро. По този начин ще бъдете сигурни, че нищо няма да изпуснете.


Лектор

Програма

9:00 Регистрация на участниците
09:30
 • Бюджетно счетоводство в училищата и детските градини.
 • Счетоводни операции, свързани с дейностите в образованието.
 • Годишно счетоводно приключване за 2021 г.
11:00 Кафе-пауза
11:30
 • Изготвяне на ГФО за 2021 г. – основни насоки.
 • Практически примери.
 • Въпроси и отговори.
13:00 Обедна почивка
14:00
 • Закон за Сметната палата.
 • Видове одит.
 • Финансов одит в училищата и детските градини
15:30 Кафе-пауза
16:00
 • Финансов контрол;
 • Системи за финансово управление и контрол в ПС – промените в Закона за финансовото управление и контрол.
 • Наредбата за формата, съдържанието, сроковете, реда и начина за представяне на информация по чл. 8, ал. 1 от Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор – коментар на новите моменти свързани с приетата през м. септември наредба и проекта на въпросника за самооценка на вътрешния контрол;
 • Въпроси и отговори
17:30 Дискусия. Закриване на обучението

Място на провеждане

гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО,

http://www.hotelexposofia.com

Хотел Бест Уестърн Експо Плюс се намира на адрес: гр. София, бул. "Цариградско шосе" № 149. Бизнес хотел, който се намира само на няколко минути от Летище София и недалеч от центъра на града. Хотелът е в непосредствена близост до Интер Експо и Конгресен Център.

 • гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО
 • гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО
 • гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО
 • гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО
 • гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО
 • гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО

Контакти

За повече информация и въпроси, моля свържете се с нас по следните начини:

Други предстоящи обучения