Дата на провеждане:
07.05.2020


Място на провеждане:
ОНЛАЙН обучение, Online


Лектор:
Хилда Христова


Резюме:


Онлайн обучението ще се проведе на 07.05.2020 г. от 10:00 ч. до 11:30 ч.

Всички, заявили участие ще получат линк в 9:45, който ще им осигури достъп до онлайн обучението.


Част от темите, които ще бъдат дискутирани:

 1. Същност на трудовата злополука;
 2. Видове трудови злополуки;
 3. Стъпки при разследване;
 4. Документиране на трудова злополука – примери;
 5. Определение за трудова злополука. Видове трудови злополуки.
 6. Трудови злополуки,  подлежащи на задължително застраховане и обезщетение за застрахователен риск.
 7. Нормативна база, свързана с изискванията за задължително застраховане за риск „трудова злополука”.
 8. Документ, определящ икономическите дейности, подлежащи  на задължително застраховане за риск „ТЗ” за съответната календарна година.
 9. Практически насоки за начина на документиране, в случай на изискване за задължително застраховане за риск „ТЗ” през календарната година.

  По време на онлайн обучението, участниците ще могат да задават своите въпроси.


  Такса за участие: 36 лв. крайна цена

  Начин на плащане: по банков път по издадена фактура. Може да заявите своето място чрез червеният бутон вляво.

Свързани обучения от „Серия ЗБУТ“

ЗБУТ: Действия на работодателя преди и след проверки от контролните органи на ГИТ, относно осигуряване на ЗБУТ


Отстъпки при записване на 2 обучения – 10%, при 3 обучения – 15%, при повече – 20%


Лектор

Място на провеждане

ОНЛАЙН обучение, Online

Онлайн обученията представлява семинар, който се провежда онлайн/презинтернет чрез софтуер за видеоконференция. Най-голямото предимство на онлайн обученията е възможността, която предоставят за провеждане на събитие от комфорта на дома или офиса на всеки един участник. Необходимо е да имате компютър с интернер, слушалки и микрофон (ако желаете да задавате въпроси). Ако нямате микрофон - може да задавате въпросите си чрез функцията "чат"

 • ОНЛАЙН обучение
 • ОНЛАЙН обучение

Контакти

За повече информация и въпроси, моля свържете се с нас по следните начини:

Други предстоящи обучения