Дата на провеждане:
28.04.2021


Място на провеждане:
ОНЛАЙН обучение, Online


Лектори:
инж. Веселин Попов
Андриан Георгиев
Христина Христова


Резюме:

Годишното обучение на тема Здравословни и безопасни условия на труд за сектор Образование при ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ.

През 2021-та ще обобщим до лесно асимилатна информацията за най-важните и ежедневни проблеми съгласно мерките при ПАНДЕМИЯ.

Ново заведение или хаус в документацията на работещото?!

Акценти на конференцията:

 • Документация по безопасност и здраве при работа.
 • Трудови злополуки.
 • Най-чести грешки допускани в детски градини и училища в сферата на Здравословни и безопасни условия на труд.
 • Практически насоки за отстраняването им.
 • Първа долекарска помощ за учебни и детски заведения. (Нови протоколи)

Основаната цел на събитието е получаване на важни знания, с което и да се покрият изискванията на закона.

Конференцията е специализирана за УЧЕБНИ И ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯ!

На това обучение ще говорим как да подредите организацията в работата си, как да предпазите здравето си и също така да бъдете информирани от експерти-практици. Какви са Вашите отговорности по тези теми и как да бъдете защитени.


Обучението е в изпълнение на законовото изискване към работодателите за провеждането му съгл. чл. 20 от Закона за здравословни и безопасни условия за преминато обучение на КУТ/ГУТ.


 

Ценови пакет:


Включва: Стандартен
Участие в конференцията да
Удостоверение за преминат курс да
 .
 .      
 Цена на пакета:  60 лв.    
Втори и следващ участник:  48 лв.     

 


Онлайн обучението ще се проведе на 28.04.2021г от 12:00 часа.
Всички, заявили участие ще получат линк на посочения имейл адрес в 10:00 ч, който ще им осигури достъп до онлайн обучението.


ГАРАНЦИЯ 

“Застраховани сте” като получавате нашата гаранция, че всички теми ще бъдат преминати. В случай, че времето не стигне да бъдат обсъдени всички обявени теми, нашите лектори ще запишат видео обучение с пропуснатите теми и те ще Ви бъдат предоставени възможно най-скоро. По този начин ще бъдете сигурни, че нищо няма да изпуснете.


Лектори

Програма

12:00 – Регистрация на участниците

12:00 – ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ

 • Изисквания за създаване, водене и съхранение на документацията по здравословни и безопасни условия на труд;
 • Създаване на стегната организация, касаеща документооборота – подредба, необходимост от актуализации, срокове за съхранение;
 • Документи, свързани с: организиране на дейността по БЗР; Обучението и инструктажите; КУТ/ГУТ; Трудовите злополуки; Измерване на факторите на работната среда; Личните предпазни средства; Електро-поддръжка и ръчни ел.инструменти
 • Нови моменти и добра практика.

12:45 – ТРУДОВИ ЗЛОПОЛУКИ

 • Същност и видове трудови злополуки;
 • Стъпки при разследване.
 • Документиране на трудова злополука – примери;
 • Практически насоки;
 • Трудови злополуки, подлежащи на задължително застраховане и обезщетение за застрахователен риск.

13:30 – 14:00 – Почивка

14:00 –  ДОБРА ПРАКТИКА И ЧЕСТИ ГРЕШКИ В ОБРАЗОВАНИЕТО

 • Най-чести грешки допускани в детски градини и училища в сферата на Здравословни и безопасни условия на труд.
 • Съвети, препоръки и практически насоки за отстраняването им.

15:00 – 15:15 –  Кратка почивка

15:15 – ПЪРВА ДОЛЕКАРСКА ПОМОЩ (Нови протоколи) 

 • Първа помощ – принципи, смисъл, значение мотивация.
 • Жизнени показатели при деца.
 • Контакт с пострадал.
 • Първа помощ при задавяне, силно кръвотечение, безсъзнание или внезапно спиране на сърцето при деца.
 • Кръвотечение от носа.
 • Травми при деца, изгаряния.

17:00 Дискусия и въпроси

17:15 Закриване на конференцията

 

Място на провеждане

ОНЛАЙН обучение, Online

Онлайн обученията представлява семинар, който се провежда онлайн/презинтернет чрез софтуер за видеоконференция. Най-голямото предимство на онлайн обученията е възможността, която предоставят за провеждане на събитие от комфорта на дома или офиса на всеки един участник. Необходимо е да имате компютър с интернер, слушалки и микрофон (ако желаете да задавате въпроси). Ако нямате микрофон - може да задавате въпросите си чрез функцията "чат"

 • ОНЛАЙН обучение
 • ОНЛАЙН обучение

Контакти

За повече информация и въпроси, моля свържете се с нас по следните начини:

Други предстоящи обучения