Дата на провеждане:
10.04.2020


Място на провеждане:
ОНЛАЙН обучение, Online


Лектор:
Иван Нейков


Резюме:


Уебинарът ще се проведе на 10.04.2020 г. от 10:00 ч. до 14:00 ч.

Всички, заявили участие ще получат линк в 9:45, който ще им осигури достъп до уебинара.


Част от темите, които ще бъдат дискутирани:

1. Как да използваме съществуващите в Кодекса на труда режими на работно време в новите условия. Действия и грешки на работодателя при въвеждане на работа от разстояние.

2. Как да предоставяме платения и неплатен отпуск по време на извънредното положение.

3. Нови възможности за използване на служебен или творчески отпуск за персонала.

4. Създаване на нови трудови задължения за персонала в условията на извънредното положение.

5. Дисциплинарна и имуществена отговорност на работниците и служителите при неизпълнение на новите трудови задължения.

6.Нови причини за прекратяване на трудовите договори при преустановяване на работа.

7.Най-честите грешки на екипа на работодателя при условията на извънредното положение.


По време на онлайн обучението, участниците ще могат да задават своите въпроси.


Такса за участие: 60 лв. крайна цена за участник


Начин на плащане: по банков път по издадена фактура. Може да заявите своето място чрез червеният бутон вляво.


 


Лектор

Място на провеждане

ОНЛАЙН обучение, Online

Онлайн обученията представлява семинар, който се провежда онлайн/презинтернет чрез софтуер за видеоконференция. Най-голямото предимство на онлайн обученията е възможността, която предоставят за провеждане на събитие от комфорта на дома или офиса на всеки един участник. Необходимо е да имате компютър с интернер, слушалки и микрофон (ако желаете да задавате въпроси). Ако нямате микрофон - може да задавате въпросите си чрез функцията "чат"

  • ОНЛАЙН обучение
  • ОНЛАЙН обучение

Контакти

За повече информация и въпроси, моля свържете се с нас по следните начини:

Други предстоящи обучения