Дата на провеждане:
24.03.2016


Място на провеждане:
гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО,


Лектори:
Иван Нейков
адв. Светлана Нейкова


Резюме:

Адвокатите са категорични: няма по-добра защита и превенция от вътрешната документация на организацията! Колкото и да е добър един юрист, експерт човешки ресурси или адвокат, ако документацията в дружеството не е стабилна, защитата би била много трудна. Но често дори бланката, подготвена от най-добрият адвокат в света не е толкова добра, колкото документите написани и разработени за конкретното дружество.

Това е и основната цел на този курс – да научи участниците как сами да разработват вътрешни актове, които да бъдат непоклатими и в услуга и защита на организацията.

Курсът се състои от 2 части, основни възможности + практическо разработване на вътрешни актове, през които ще научите:

 • Кои са вътрешните нормативни актове, които дават възможности на работодателя да създаде собствена уведба на тридови отношения.
 • Как да разработваме и да валидираме вътрешните актове.
 • Какви процедури трябва да бъдат спазени за да влязат в сила.
 • Как да използваме вътрешните актове.
 • Практическо приложение и практическо разработване на вътрешни актове.

 

Това обучение е създадено по идея на участниците от последното ни провеждане на нашият BEST SELLER по трудово право: Сключване, изменение и прекратяване на трудовото правоотношение“, който се проведе на 20-22 януари 2016 г. в гр. София. 

Ценови пакети:

Включва:  Икономичен Стандар Бизнес
Участие в курс да да да
Кафе-паузи да да да
Wi-Fi интернет да да да
Удостоверение за преминат курс дa да да
Консултации и въпроси към лекторите да да да
Индивидуални учебни материали на ел.и хартиен носител да да
Обяд на тристепенно меню да да
Запазено място на предните редове в залата да
Индивидуална консултация (след обучението) да
 Цена на пакета:  180 лв.  240 лв.  300 лв.
 Втори участник: 120 лв.  180 лв.  240 лв. 

Лектори

Програма

09:00 Регистрация на участниците.
09:30 Откриване на семинара
09:30
 • Вътрешните нормативни актове – нови възможности на работодателя да създава собствена уредба на трудовите отношения.
 • Как да разработваме вътрешните нормативни актове?
11:00 Кафе-пауза
11:30
 • Процедури за влизане в сила на вътрешните нормативни актове.
 • Длъжни ли сме да обнародваме вътрешните нормативни актове?
 • Как работодателя може да създава нови задължения на работниците и служителите. Това води ли до изменение на трудовите договори?
13:00 Обедна почивка
14:00
 • Кога можем да изменяме, допълваме или отменяме вътрешните нормативни актове.
 • Практическо разработване, изменение или допълване на Правилник за вътрешния трудов ред.
 • Практическо разработване на „щатно разписание”.
 • Практическо разработване на „длъжностна характеристика”.
15:30 Кафе-пауза
16:00
 • Практическо разработване на „Вътрешни правила за атестиране на персонала”.
 • Най-честите грешки на екипа на работодателя.
17:30 Въпроси и дискусия.

Място на провеждане

гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО,

http://www.hotelexposofia.com

Хотел Бест Уестърн Експо Плюс се намира на адрес: гр. София, бул. "Цариградско шосе" № 149. Бизнес хотел, който се намира само на няколко минути от Летище София и недалеч от центъра на града. Хотелът е в непосредствена близост до Интер Експо и Конгресен Център.

 • гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО
 • гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО
 • гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО
 • гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО
 • гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО
 • гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО

Контакти

За повече информация и въпроси, моля свържете се с нас по следните начини:

Други предстоящи обучения