Дата на провеждане:
18.05.2021


Място на провеждане:
ОНЛАЙН обучение, Online


Лектори:
Иван Нейков
Снежана Иванова
адв. Станислава Стоицева


Резюме:

Онлайн обучението ще се проведе на 18.05.2021 г. от 13:00 ч. до 17:00 ч.

Всички, заявили участие ще получат линк в 12:00, който ще им осигури достъп до онлайн обучението.

Нови насоки за работата в условия на социална изолация.

Въпросителните се множат, допускането на грешки също.

Примери, насоки и прозрачност, какво и как трябва да направим и какво и как да не допускаме.


Акценти:

 • Ново! Законосъобразна обработка на лични данни в условия на здравна криза.
 • С кой може да споделяме здравна информация.
 • Права и задължения на администраторите и обработващите лични данни;
 • Важни моменти в нормативната уредба и практиката;
 • Практически стъпки за въвеждане на изискванията и при изготвяне на документацията;
 • Длъжностно лице по ЗЛД – права, задължения, отговорности, изисквания.
 • Годишен план за работа на длъжностно лице по ЗЛД/отговорника по ЗЛД;

ВАЖНО за курса: Уважаеми участници, курса е интензивен и полудневен. Ако никога не сте се занимавали със защита на личните данни Ви препоръчваме пълния целодневен курс, специализиран за Длъжностни лица по защита на личните данни/орговорници по защита на лични данни. 

ГАРАНЦИЯ 


“Застраховани сте” като получавате нашата гаранция, че всички теми ще бъдат преминати. В случай, че времето не стигне да бъдат обсъдени всички обявени теми, нашите лектори ще запишат видео обучение с пропуснатите теми и те ще Ви бъдат предоставени възможно най-скоро. По този начин ще бъдете сигурни, че нищо няма да изпуснете!


ЦЕЛЕВА ГРУПА

 • управители и собственици на организации;
 • длъжностни лица по защита на лични данни;
 • отговорници по защита на лични данни;
 • експерти „Човешки ресурси“
 • др.

Такса за участие: 150 лв. с вкл. 20 % ДДС

Втори и следващ участник – 120 лв. с вкл. 20 % ДДС 


Лектори

Програма

13:00 – Регистрация на участниците. Откриване на обучението.

 • Права и задължения на администраторите и обработващите лични данни.
 • Важни моменти в нормативната уредба и практиката.
 • Практически стъпки за въвеждане на изискванията.

13:45 

 • Законосъобразна обработка на лични данни в условия на здравна криза.
 • С кой може да споделяме здравна информация?
 • Нови насоки за работата в условия на социална изолация.
 • Актуализация на документацията по защитата на личните данни във връзка с въведените превантивните мерки по здраве и безопасност.

14:45-15:00 Кратка почивка

 • Длъжностно лице по ЗЛД – права, задължения, отговорности, изисквания.
 • Практически стъпки при изготвяне и въвеждане на документацията.
 • Годишен план за работа на длъжностно лице по ЗЛД/отговорника по ЗЛД.
 • Интересни казуси от последната 1 година.

16:00 – Закон за достъп до обществена информация

 • Какво е обществена информация? Каква информация може да се иска по смисъла на ЗДОИ?
 • Кой са задължени лица по ЗДОИ? Как едно лице може да получи достъп до обществена информация?
 • Срокове и процедура по ЗДОИ? Последици от непредставяне в срок на обществена информация?

17:00 Дискусия и въпроси.

          Закриване на обучението.

Място на провеждане

ОНЛАЙН обучение, Online

Онлайн обученията представлява семинар, който се провежда онлайн/презинтернет чрез софтуер за видеоконференция. Най-голямото предимство на онлайн обученията е възможността, която предоставят за провеждане на събитие от комфорта на дома или офиса на всеки един участник. Необходимо е да имате компютър с интернер, слушалки и микрофон (ако желаете да задавате въпроси). Ако нямате микрофон - може да задавате въпросите си чрез функцията "чат"

 • ОНЛАЙН обучение
 • ОНЛАЙН обучение

Контакти

За повече информация и въпроси, моля свържете се с нас по следните начини:

Други предстоящи обучения