Дата на провеждане:
18.03.2021


Място на провеждане:
ОНЛАЙН обучение, Online


Лектори:
Иван Нейков
Снежана Иванова


Резюме:

Онлайн обучението ще се проведе на 18.03.2021 г. от 13:00 ч. до 17:00 ч.

Всички, заявили участие ще получат линк в 12:00, който ще им осигури достъп до онлайн обучението.

Нови насоки за работата в условия на социална изолация.

Въпросителните се множат, допускането на грешки също.

Примери, насоки и прозрачност, какво и как трябва да направим и какво и как да не допускаме.

Всички въпроси с ясни отговори синтезирани в ясна информация за Вас и най-важното от:

 • Регламент (ЕС) 2016/679;
 • Закона за защита на личните данни;
 • практиката на Комисия за защита на личните данни;
 • добра практика, събрана от казусите през последната 1 година

АКЦЕНТИ:

 • Ново! Законосъобразна обработка на лични данни в условия на здравна криза. 
 • С кой може да споделяме здравна информация.
 • Права и задължения на администраторите и обработващите лични данни;
 • Важни моменти в нормативната уредба и практиката;
 • Практически стъпки за въвеждане на изискванията;
 • Практически стъпки при изготвяне на документацията;
 • Длъжностно лице по ЗЛД – права, задължения, орговорности, изисквания. 
 • Годишен план за работа на длъжностно лице по ЗЛД/отговорника по ЗЛД;
 • Интересни казуси от последната 1 година;

ЦЕЛЕВА ГРУПА

 • управители и собственици на организации;
 • длъжностни лица по защита на лични данни;
 • отговорници по защита на лични данни;
 • експерти „Човешки ресурси“
 • др.

Редовна цена: 120 лв. с вкл. 20 % ДДС

Втори и следващ участник – 90 лв. с вкл. 20 % ДДС


Лектори

Място на провеждане

ОНЛАЙН обучение, Online

Онлайн обученията представлява семинар, който се провежда онлайн/презинтернет чрез софтуер за видеоконференция. Най-голямото предимство на онлайн обученията е възможността, която предоставят за провеждане на събитие от комфорта на дома или офиса на всеки един участник. Необходимо е да имате компютър с интернер, слушалки и микрофон (ако желаете да задавате въпроси). Ако нямате микрофон - може да задавате въпросите си чрез функцията "чат"

 • ОНЛАЙН обучение
 • ОНЛАЙН обучение

Контакти

За повече информация и въпроси, моля свържете се с нас по следните начини:

Други предстоящи обучения