Дата на провеждане:
07.04.2020


Място на провеждане:
ОНЛАЙН обучение, Online


Лектор:
Христина Христова


Резюме:


Уебинарът ще се проведе на 07.04.2020 г. от 10:00 ч. до 12:00 ч.

Всички, заявили участие ще получат линк в 9:45, който ще им осигури достъп до уебинара.


Част от темите, които ще бъдат дискутирани:

  1. Основни функции на ОБЗР.
  2. Изискуеми документи по ЗБУТ.
  3. Организиране информирането на работещите при дистационен или смесен тип работа.
  4. Оценка на риска от евентуална зараза и предприетите мерки за защита на служителите.
  5. Трудова злополука при надомна и/или дистанционна работа.


По време на онлайн обучението, участниците ще могат да задават своите въпроси.


Такса за участие: 36 лв. крайна цена


Начин на плащане: по банков път по издадена фактура. Може да заявите своето място чрез червеният бутон вляво.


Лектор

Място на провеждане

ОНЛАЙН обучение, Online

Онлайн обученията представлява семинар, който се провежда онлайн/презинтернет чрез софтуер за видеоконференция. Най-голямото предимство на онлайн обученията е възможността, която предоставят за провеждане на събитие от комфорта на дома или офиса на всеки един участник. Необходимо е да имате компютър с интернер, слушалки и микрофон (ако желаете да задавате въпроси). Ако нямате микрофон - може да задавате въпросите си чрез функцията "чат"

  • ОНЛАЙН обучение
  • ОНЛАЙН обучение

Контакти

За повече информация и въпроси, моля свържете се с нас по следните начини:

Други предстоящи обучения