Дата на провеждане:
07.04.2020


Място на провеждане:
ОНЛАЙН обучение, Online


Лектор:
д-р Димитър Софиянски


Резюме:


Онлайн обучението ще се проведе на 07.04.2020 г. от 15:00 ч.

Всички, заявили участие ще получат линк в 14:45, който ще им осигури достъп до онлайн обучението.


Част от темите, които ще бъдат дискутирани:

  1. Нормативна уредба, свързана с обученията и инструктажите. Изисквания към работодателя.
  2. Форми на дистанционно обучение.
  3. Видове инструктажи – начален, на работното място, периодичен, ежедневен и извънреден.
  4. Документация за обучения и опресняване на знанията, удостоверяваща звършените обучения.
  5. Примери за оформяне на книгите за инструктаж.
  6. Практически насоки.


По време на онлайн обучението, участниците ще могат да задават своите въпроси.


Такса за участие: 36 лв. крайна цена


Начин на плащане: по банков път по издадена фактура. Може да заявите своето място чрез червеният бутон вляво.


Лектор

Място на провеждане

ОНЛАЙН обучение, Online

Онлайн обученията представлява семинар, който се провежда онлайн/презинтернет чрез софтуер за видеоконференция. Най-голямото предимство на онлайн обученията е възможността, която предоставят за провеждане на събитие от комфорта на дома или офиса на всеки един участник. Необходимо е да имате компютър с интернер, слушалки и микрофон (ако желаете да задавате въпроси). Ако нямате микрофон - може да задавате въпросите си чрез функцията "чат"

  • ОНЛАЙН обучение
  • ОНЛАЙН обучение

Контакти

За повече информация и въпроси, моля свържете се с нас по следните начини:

Други предстоящи обучения