Дата на провеждане:
21.10.2021


Място на провеждане:
гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО,


Лектори:
адв. Станислава Стоицева
Снежана Иванова


Резюме:

Местата са изчерпани!!!

Курса е интензивен и специализиран за учебни и детски заведения!

Множеството динамични промени в законодателството ни изостри нуждата от актуализацията на знанията ни сферата на правото, особено в бюджетните организации. Въпросите се увеличават, грешките зачестяват и новите ангажименти на бюджетните организации непрекъснато растат.

Направихме този курс, именно, за да синтезираме най-важното от последните изменения и да дадем яснота кога, какво и как може и трябва да правим.

Акценти в обучението:

 • ЗАЩИТАТА  НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ – Важна практиказа учебни и детски заведения
 • ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ – Задължения и забрани относно предоставяне.
 • Задължения и мерки срещу ИЗПИРАНЕ НА ПАРИ.

Обученията се провеждат от доказани експерти и ПРАКТИЦИ в тази област, които ежедневно се сблъскват с Вашите проблеми и въпроси.

Обученията са с практическа приложимост.

Ако не знаете дали това обучение е подходящо за Вас не се колебайте да се свържете с нас!

ВАЖНО:

 • Цените са крайни за един участник. При групи се свържете с нас.
 • Участниците получават 2 бр. удостоверения – 1 обикновенно и 1 акредитирано по МОН (след положен изпит)
 • Начин на плащане: по банков път по предварително издадена от нас фактура.
 • Предварително изпратени казуси могат да бъдат включени в програмата на обучението.

 

ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ: 210 лв. с ДДС

Втори и следващ участник: 180 лв. с вкл. ДДС

Допълнителни услуги:

 • Комплект материали на хартиен и ел. носител, тефтер, химикал и торбичка – 30 лв. с вкл. ДДС
 • Индивидуална консултация с лектора – 60 лв. с вкл. ДДС

ГАРАНЦИЯ 

“Застраховани сте” като получавате нашата гаранция, че всички теми ще бъдат преминати. В случай, че времето не стигне да бъдат обсъдени всички обявени теми, нашите лектори ще запишат видео обучение с пропуснатите теми и те ще Ви бъдат предоставени възможно най-скоро. По този начин ще бъдете сигурни, че нищо няма да изпуснете.


Лектори

Програма

09:00 Регистрация на участниците
09:30 Откриване на семинара 
09:30 ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА  ДИРЕКТОРИТЕ НА УЧЕБНИ И ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯ ОТНОСНО ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ.

 • Учебното и детското заведение – задължен субект за осигуряване на достъп до обществена информация
 • ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ
 • Процедури и документация за предоставяне на достъп до обществена информация и за предоставяне на документи.
 • Разглеждане на заявленията за достъп до обществена информация, какви са сроковете.
 • Годишен отчет за постъпили заявления за достъп до обществена информация
 • Кога може да се откаже достъп до обществена информация?
11:00 Кафе – пауза
11:30
 •  НОВИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДИРЕКТОРИТЕ НА УЧЕБНИ И ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯ ОТНОСНО МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ
  • Кога учебното  и детското заведение  е задължено лице по Закона за мерките срещу изпирането на пари.
  • Що е „изпиране на пари“ – възможни хипотези.
  • Задължение за извършване на оценка на риска.
  • Задължение за докладване на компетентните органи.
  • Вътрешни правила за контрол и предотвратяване на изпирането на пари.
  • Отговорност и санкции при неизпълнение на задълженията по Закона за мерките срещу изпирането на пари.
  • Видове срокове съгласно Закона и Правилника за прилагане на закона за мерките срещу изпирането на пари.
13:00 Обедна почивка
14:00 ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ В УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ.

 • Какво задължително трябва да направи учебното заведение като администратор на лични данни?
 • Длъжностно лице по защита на данните – задължения и годишен план за работа по защита на личните данни;
 • Законосъобразна обработка на лични данни в условия на здравна криза – поведение и протоколи при болен.
 • С кой може да споделяме здравна информация.
 • Права и задължения на администраторите и обработващите лични данни;
 • Най-чести грешки при обработване на лични данни при принципът “Необходимост да знае”
15:30 Кафе-пауза
15:45
 • Задължения относно видеонаблюдението – законосъобразност и документация;
 • Особености при защитата на личните данни при работа от вкъщи;
 • Кибер сигурност в контекста на защитата на личните данни;
 • Комуникация с колеги, деца и родители, и други страни в условия на дистанционен режим;
 • Унищожаване на документи и ежегодни одити;
 • Особености при работа с електронен подпис.
 •  Интересни казуси от последната 1 година;
17:00 Дискусия и въпроси. Индивидуални консултации

Място на провеждане

гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО,

http://www.hotelexposofia.com

Хотел Бест Уестърн Експо Плюс се намира на адрес: гр. София, бул. "Цариградско шосе" № 149. Бизнес хотел, който се намира само на няколко минути от Летище София и недалеч от центъра на града. Хотелът е в непосредствена близост до Интер Експо и Конгресен Център.

 • гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО
 • гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО
 • гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО
 • гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО
 • гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО
 • гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО

Контакти

За повече информация и въпроси, моля свържете се с нас по следните начини:

Други предстоящи обучения