Дата на провеждане:
11.11.2021


Място на провеждане:
гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО,


Лектор:
адв. Станислава Стоицева


Резюме:

Интензивно комбинирано практическо обучение на тема промените в Закона за обществените поръчки от 2021г. и новостите в Закона за мерките срещу изпиране на пари. 

Всичко за обществените поръчки на едно място.

Как ще възлагаме обществените поръчки от 01 януари 2022 г.

Според обявената информация, с измененията се прецизират изисквания, произтичащи от европейското законодателство в областта на обществените поръчки. Така например, разширява се обхватът на измененията в договорите и рамковите споразумения, които се квалифицират като съществени. Целта е да се ограничат случаите на допустими отклонения от първоначално сключения договор.

С електронното възлагане и работата на ЦАИС ЕОП са свързани и редица други промени – след изменения и допълнения в чл. 39а!!

За да подпомогнем изправянето срещу това предизвикателство, организираме професионален семинар, в който ще бъдат разгледани основните практически въпроси на промените в Закона за обществени поръчки.

Нашите лектори подготвиха практически насоки съгласно измененията в правната уредба като основната цел ще бъде да дадат сигурност на участниците за законосъобразното разходване на публични средства. Темите на нашите лектори обхващат приетите промени в Закона за обществени поръчки (ЗОП) от 2022 г. и са насочени предимно към възложителите, но ще са изключително полезни и за изпълнителите поради внедряването на нов вид възлагане и кандидатстване.

Адв. Станислава Стоицева ще представят най-важните елементи в процеса на подготовка и възлагането на обществени поръчки по новите правила. Опитът на лекторите по казуси свързани с обществени поръчки гарантира експертният прочит на промените в ЗОП, който ще получите по време на семинара.


ГАРАНЦИЯ “Застраховани сте” като получавате нашата гаранция, че всички теми ще бъдат преминати. В случай, че времето не стигне да бъдат обсъдени всички обявени теми, нашите лектори ще запишат видео обучение с пропуснатите теми и те ще Ви бъдат предоставени възможно най-скоро. По този начин ще бъдете сигурни, че нищо няма да изпуснете!

ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ: 180 лв. с ДДС

Втори и следващ участник: 150 лв. с вкл. ДДС

Допълнителни услуги:

 • Комплект материали на хартиен и ел. носител, тефтер, химикал и торбичка – 30 лв. с вкл. ДДС
 • Индивидуална консултация с лектора – 60 лв. с вкл. ДДС

Защо да участвате?

 • Ще се запознаете с последните изменения и допълнения в ЗОП;
 • Ще спестите време и усилия за подготовката на документацията за обществени поръчки;
 • Ще намалите риска от грешки и пропуски, които биха довели до неприятности и санкции;

 • РЕГИСТРАЦИЯ

За да се регистрирате, натиснете бутона „ЗАПАЗИ СВОЕТО МЯСТО“ . При успешна регистрация ще получите потвърдителен имейл с фактура в рамките на работния ден.


Лектор

Програма

09:00 Регистрация на участниците

09:30 Откриване на обучението

Електронни поръчки:

 • Нови правила относно електронното възлагане.
 • Единна система за възлагане на електронни поръчки.
 • Обмен на електронни документи, нови образци на документи, разяснения, профил на купувача.
 • Нови правила за подаване на оферти и заявления за участие.

11:00 – 11:30 Кафе – пауза

 • Промени, свързани с подготовката, и откриването на процедурите за възлагане на обществените поръчки.
 • Изчисляване на прогнозна стойност, обособени позиции.
 • Промени относно изискванията към кандидатите и участниците – лично състояние – основания за отстраняване и задължени лица; критерии за подбор.
 • Промени в работата на комисията, задължения на членовете.
 • Протокол от работата на комисията

13:00 – 14:00 Обедна почивка

 • Сключване на договор за изпълнение на обществена поръчка.
 • Защита на личните данни при провеждане на обществени
  поръчки.

14:45 – 15:15 Кафе – пауза

Практически насоки с работа с платформата ЦАИС ЕОП – Възложители и участници

 • Обявяване на електронни обществени поръчки.
 • Подаване на оферти чрез платформата ЦАИС ЕОП.
 • Оферти.
 • Възлагане на обществени поръчки чрез ЦАИС ЕОП.

16:30 Край на лекционната част

 • Често задавани въпроси, дискусия.
 •  Индивидуални консултации (за Бизнес пакет).

17:00 Закриване на обучението

 

 

Място на провеждане

гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО,

http://www.hotelexposofia.com

Хотел Бест Уестърн Експо Плюс се намира на адрес: гр. София, бул. "Цариградско шосе" № 149. Бизнес хотел, който се намира само на няколко минути от Летище София и недалеч от центъра на града. Хотелът е в непосредствена близост до Интер Експо и Конгресен Център.

 • гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО
 • гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО
 • гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО
 • гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО
 • гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО
 • гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО

Контакти

За повече информация и въпроси, моля свържете се с нас по следните начини:

Други предстоящи обучения