+359886575720 / +359882272125

Трудови задължения, дисциплинарна и имуществена отговорност на служителите и работниците

Трудови задължения, дисциплинарна и имуществена отговорност на служителите и работниците

Резюме

ПРЕДСТАВЯНЕ Курсът е ценен за всички мениджъри и експерти по управление на човешките ресурси, които искат прецизно и законосъобразно да се спазват трудовата дисциплина, да се избягват дисциплинарните нарушения и наказания, но дори и това да се случи да бъдат готови да приложат законовите и вътрешнофирмените разпоредби. Какво ще съдържа курсът? Ще се разглеждат трудовите задължения, трудовата дисциплина, дисциплинарни нарушения и наказания, имуществена отговорност – процедури, документи и реализация; възможностите да разширяваме задълженията на служителите. ПРОГРАМА ● Трудови задължения ● Нарушения на трудовата дисциплина, възможности на работодателя да разширява задълженията на работника ● Видове дисциплинарни наказания, ред и заповед за налагането им ● Заличаване на дисциплинарните наказания ● Най-честите грешки на екипа на работодателя ● Последици от дисциплинарните наказания ● Вътрешни актове на работодателя относно трудовата дисциплина ● Обхват на имуществената отговорност ● Имуществена отговорност на служителите, работниците и ръководителите ● Изключване на имуществената отговорност ● Ограничена имуществена отговорност ● Основания, размер, ред за налагане, срокове ● Пълна имуществена отговорност ● Типични грешки на екипа на работодателя ● Принципи на стопанисване на имуществото на предприятието ● Документация на работодателя при налагане на имуществена отговорност на служителите и работниците ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 1 ден (6-8 уч.ч)

Лектори

Място

Контакти