+359886575720 / +359882272125

Трудови злополуки - Best Seller!

Трудови злополуки - Best Seller!

Резюме

● Същност на трудовата злополука; ● Видове трудови злополуки; ● Стъпки при разследване. ● Документиране на трудова злополука – примери; ● Практически насоки; Продължителност: 1 уч. часа

Лектори

Място

Контакти